Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 29

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.29

2010.gada 2.augustā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ārlietu ministrs

-

A.Ronis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministre

-

D.Staķe

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

Veselības ministrs

-

D.Gavars

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

-

J.Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks - politiskais direktors

-

A.Razāns

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

G.Ābele

Finanšu ministrijas Administrācijas vadītājs

-

G.Kauliņš

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

-

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

I.Alliks

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

U.Reimanis

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

L.Medina

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Latvijas Darba devēju konfederācijas
pārstāvis

-

A.Teteris

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
nodaļas vadītāja

-

G.Rutka

Nevalstisko orgnizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes pārstāvis

-

Ā.Adlers

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes
attīstības un politikas koordinācijas lietās

-

B.Pētersone

 Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§

Par Ministru kabineta komitejas 2010.gada 26.jūlija sēdes protokollēmumu (prot. Nr.28 1.§) "Koncepcijas projekts "Koncepcija par Civillikuma lietu tiesību daļas modernizāciju""

TA-1915 ____________________________________

(A.Zikmane, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

Izdarīt grozījumu Ministru kabineta komitejas 2010.gada 26.jūlija sēdes protokollēmumā (prot. Nr.28 1.§) "Koncepcijas projekts "Koncepcija par Civillikuma lietu tiesību daļas modernizāciju"" un izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
"2. Tieslietu ministrijai sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, paredzot uzdevumu Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību līdz 2010.gada 31.decembrim izstrādāt un iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību akta projektu normatīvajam regulējumam par ikvienas personas pienākumu saprātīgā termiņā ierakstīt nekustamo īpašumu zemesgrāmatā, un iesniegt projektu Valsts kancelejā."
 

Attīstības plānošanas dokumentu projekti

2.§

Pasākumu plāna projekts nepieciešamajām reformām augstākajā izglītībā un zinātnē 2010. – 2012.gadam

TA-1839 ____________________________________

(G.Rēvalde, A.Kampars, I.Arhipova, B.Rivža, A.Antonovs, E.Bērziņš, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un plāna projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Izglītības un zinātnes ministriju precizēt rīkojuma projekta 4.punktu, paredzot, ka Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un nozaru ministrijām, pieaicinot Stratēģiskās analīzes komisiju sagatavos un izglītības un zinātnes ministre līdz 2010.gada 15.decembrim iesniegt Ministru kabinetā uz rezultatīvajiem rādītājiem orientētu augstākās izglītības un zinātnes finansēšanas modeli, kas nodrošinātu augstākās izglītības un zinātnes resursu konsolidāciju un to efektīvu izmantošanu, kā arī priekšlikumus Plāna ietvaros paredzētās valsts augstākās izglītības institucionālās reformas un augstākās izglītības un zinātnes pārvaldības modeļa reformas sekmīgai īstenošanai. Precizēto rīkojuma projektu un plāna projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 3.augusta sēdē.
 
3.§
Koncepcijas projekts "Vienotas tehnoloģiskās platformas izveide 112 un pārējiem īso kodu lietotājiem, kas sniedz ārkārtas un neatliekamo palīdzību"

TA-533 ____________________________________

(E.Beļskis, V.Vogoļenoks, I.Pētersone, I.Zitāns, A.Antonovs, L.Mūrniece, K.Gerhards, A.Teteris, V.Dombrovskis)

1. Satiksmes ministrijai sagatavot informāciju par to, kādā veidā un aptuveni ar kādām izmaksām citās valstīs tiek risināts jautājums, kas saistīts ar izsaucēja atrašanās vietas noteikšana un kopā ar koncepcijas projektu iesniegt izskatīšanai koalīcijas partiju Sadarbības padomes š.g. 9.augusta sēdē.
2. Iekšlietu ministrijai sagatavot alternatīvus priekšlikumus Eiropas Savienības finansējuma piesaistīšanai koncepcijas projekta izstrādei un realizācijai un iesniegt izskatīšanai koalīcijas partiju Sadarbības padomes š.g. 9.augusta sēdē.
3. Satiksmes ministrijai pēc koncepcijas projekta izskatīšanas koalīcijas partiju Sadarbības padomes sēdē iesniegt Valsts kancelejā priekšlikumus par tās turpmāko virzību.
 

Tiesību aktu projekti

4.§

Likumprojekts "Jūras ūdeņu aizsardzības un pārvaldības likums"

TA-2013 ____________________________________

(R.Bebris, B.Pētersone, L.Medina, R.Vesere, E.Dreimane, G.Kauliņš, V.Dombrovskis)

1. Pamatā atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Atbalstīt priekšlikumu, ka likumprojektā paredzētā ikgadējā valsts nodeva, kuru jūras ūdeņa izmantotājs maksā valsts pamatbudžetā ir nosakāma kā nodoklis, Vides ministrijai sagatavot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju saskaņotu likumprojektu par attiecīgiem grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā.
3. Atbalstīt Ekonomikas ministrijas priekšlikumu likumprojektā neparedzēt valsts nodevu par atļauju (licenci) jūras ūdeņu izmantošanai mākslīgo salu, būvju un iekārtu ierīkošanai, būvniecībai un to ekspluatācijai, kā arī atzīmēt, ka Ekonomikas ministrija neprasīs valsts budžeta līdzekļus šī likuma īstenošanai.
4. Vides ministrijai:
4.1. precizēt likumprojektu un anotāciju atbilstoši šī protokollēmuma 2. un 3.punktā atbalstītajiem priekšlikumiem;
4.2. precizēto likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju;
4.3. precizēto un saskaņoto likumprojektu kopā ar šī protokollēmuma 2.punktā minēto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par meža zemes transformāciju nekustamajā īpašumā Bulduri 1117, Jūrmalā"

TA-1424 ____________________________________

(J.Dūklavs, K.Pļaskota, I.V.Lieģis, R.Vējonis, D.Lucaua, L.Eņģele, L.Straujuma, E.Repše, V.Dombrovskis)

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
2. Zemkopības ministrijai līdz š.g. 6.augustam iesniegt Valsts kancelejā Vides konsultatīvās padomes atzinumu par rīkojuma projektu.
3. Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamā īpašuma aģentūra") sagatavot pamatojumu meža zemes transformācijai nekustamajā īpašumā Bulduri 1117, Jūrmalā un iesniegt to Valsts kancelejā līdz š.g. 6.augustam.
4. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai atkārtoti izvērtēt attiecīgā detālplānojuma Bulduros, Jūrmalā pamatotību, lietderību un atbilstību spēkā esošām tiesību normām.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Elektronisko sakaru direkcija" peļņas daļu"

TA-2041 ____________________________________

(I.Pravorne, L.Medina, G.Kauliņš, K.Gerhards, A.Požarnovs, K.Lore, V.Dombrovskis)

1. Konceptuāli atbalstīt rīkojuma projektā paredzēto par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Elektronisko sakaru direkcija" peļņas daļu.
2. Satiksmes ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju sagatavot priekšlikumus juridiski korektam Iekšlietu ministrijas parāda norakstīšanas formulējumam un precizēto tiesību akta projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 10.augusta sēdē.
 
7.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu piegādāšanai skolēniem vispārējās izglītības iestādēs"

TA-1958 ____________________________________

(D.Lucaua, L.Medina, J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 3.augusta sēdē.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 20.novembra noteikumos Nr.951 "Kārtība, kādā sociālo pakalpojumu sniedzējs tiek reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā un izslēgts no tā""

TA-2102 ____________________________________

(I.Alliks, L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Labklājības ministrijai:
2.1. saskaņot noteikumu projekta 3.punkta redakciju ar Tieslietu ministriju;
2.2. saskaņoto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 3.augusta sēdē.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1151 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)""

TA-1855 ____________________________________

(I.Leišavnieks, G.Rutka, A.Teteris, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projekta redakciju atbilstoši Darba devēju konfederācijas priekšlikumiem;
2.2. precizēto noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju;
2.3. precizēto un saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Atzīmēt, ka Latvijas Darba devēju konfederācija un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija atbalsta noteikumu projekta virzību izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
10.§
Likumprojekts "Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likums"

TA-2086 ____________________________________

(A.Sudārs, R.Vējonis, J.Dūklavs, D.Lucaua, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Iekšlietu ministrijai:
2.1. papildināt likumprojekta 9.panta trešās daļas 5.punktu, paredzot, ka minētais aizliegums izņēmuma kārtā nav attiecināms uz juridiskajām personām, kas nodarbojas ar zvēru audzēšanu ierobežotās teritorijās, kā arī likumprojektā paredzēt deleģējumu Ministru kabinetam noteikt kārtību attiecībā uz slimo zvēru atšaušanu un precizēto likumprojektu saskaņot ar Zemkopības ministriju;
2.2. saskaņoto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumos Nr.444 "Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa ir atbrīvota dīzeļdegviela (gāzeļļa) un dīzeļdegviela (gāzeļļa), kurai ir pievienota rapšu sēklu eļļa vai no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela, ko lauksaimniecības produkcijas ražotājs izmanto lauksaimniecības zemes apstrādei, kā arī tādas meža vai purva zemes platības apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes""

TA-2119 ____________________________________

(A.Balode, G.Kauliņš, L.Medina, D.Lucaua, J.Dūklavs, D.Robežniece, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 3.augusta sēdē.
2. Zemkopības ministrijai steidzami sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Zemkopības ministrijai līdz 2010.gada 1.novembrim sagatavot informatīvo ziņojumu par ietekmi uz valsts budžeta ieņēmumiem un izdevumiem saistībā ar minēto noteikumu īstenošanu un iesniegt to Valsts kancelejā līdz jautājuma izskatīšanai Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 12.20


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību