Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 32

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.32

2010.gada 23.augustā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

Veselības ministrs

-

D.Gavars

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Teikmanis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietā - Tiesību aktu departamenta direktors

-

M.Brencis

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

K.Vāgnere

Kultūras ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

-

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Beinarovičs

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

A.Eglājs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

-

J.Šnore

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece

-

L.Ūbele

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietnieka
tiesību aktu lietās vietā - Juridiskā departamenta vadītāja


-


I.Gailīte

Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamenta vadītāja

-

R.Osvalde

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

1.§
Likumprojekts "Grozījumi Komerclikumā"

TA-1559 ____________________________________

(M.Brencis, L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Neatbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. turpināt diskusijas ar Latvijas Darba devēju konfederāciju un Nacionālo trīspusējo sadarbības padomi par sagatavoto likumprojektu, izanalizējot arī starptautisko pieredzi un praksi šādu jautājumu risināšanai, kā arī izvērtēt sagatavoto grozījumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi;
2.2. izvērtēt lietderību likumprojektā ietvertajam regulējumam, kas paredz pienākumu sabiedrībai atpirkt bezmantinieka kapitāla daļas, kas piekrīt valstij;
2.3. saskaņot likumprojekta anotāciju ar Tieslietu ministriju jautājumā par izdevumu segšanu, ja izsoles rezultātā izsolāmā manta netiek pārdota;
2.4. precizēto likumprojektu iesniegt atkārtotai izskatīšanai komitejas sēdē.
3. Atzīmēt, ka likumprojekts komitejas sēdē izskatāms vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Notariāta likumā" (TA-1562 ), likumprojektu "Grozījumi Meža likumā" (TA-1563 ), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"" (TA-1564 ), likumprojektu "Grozījumi Civillikumā" (TA-1567 ), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"" (TA-1569), likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā" (TA-1570) un likumprojektu "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā" (TA-1560).
 
2.§
Likumprojekts "Grozījumi Notariāta likumā"

TA-1562 ____________________________________

(M.Brencis, V.Dombrovskis)

1. Neatbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. turpināt diskusijas ar Latvijas Darba devēju konfederāciju un Nacionālo trīspusējo sadarbības padomi par sagatavoto likumprojektu, izanalizējot arī starptautisko pieredzi un praksi šādu jautājumu risināšanai, kā arī izvērtēt sagatavoto grozījumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi;
2.2. saskaņot likumprojekta anotāciju ar Tieslietu ministriju jautājumā par izdevumu segšanu, ja izsoles rezultātā izsolāmā manta netiek pārdota;
2.3. precizēto likumprojektu iesniegt atkārtotai izskatīšanai komitejas sēdē.
3. Atzīmēt, ka likumprojekts komitejas sēdē izskatāms vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Komerclikumā" (TA-1559 ), likumprojektu "Grozījumi Meža likumā" (TA-1563 ), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"" (TA-1564 ), likumprojektu "Grozījumi Civillikumā" (TA-1567 ), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"" (TA-1569), likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā" (TA-1570) un likumprojektu "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā" (TA-1560).
 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi Meža likumā"

TA-1563 ____________________________________

(M.Brencis, J.Dūklavs, A.Ozols, V.Dombrovskis)

1. Neatbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. turpināt diskusijas ar Latvijas Darba devēju konfederāciju un Nacionālo trīspusējo sadarbības padomi par sagatavoto likumprojektu, izanalizējot arī starptautisko pieredzi un praksi šādu jautājumu risināšanai, kā arī izvērtēt sagatavoto grozījumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi;
2.2. ņemot vērā Zemkopības ministrijas izteiktos iebildumus izvērtēt meža zemes, kas atzīta par bezmantinieka mantu un piekrīt valstij atsavināšanas lietderību;
2.3. saskaņot likumprojekta anotāciju ar Tieslietu ministriju jautājumā par izdevumu segšanu, ja izsoles rezultātā izsolāmā manta netiek pārdota;
2.4. precizēto likumprojektu iesniegt atkārtotai izskatīšanai komitejas sēdē.
3. Atzīmēt, ka likumprojekts komitejas sēdē izskatāms vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Komerclikumā" (TA-1559 ), likumprojektu "Grozījumi Notariāta likumā" (TA-1562 ), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"" (TA-1564 ), likumprojektu "Grozījumi Civillikumā" (TA-1567 ), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"" (TA-1569), likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā" (TA-1570) un likumprojektu "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā" (TA-1560).
 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām""

TA-1564 ____________________________________

(M.Brencis, V.Dombrovskis)

1. Neatbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. turpināt diskusijas ar Latvijas Darba devēju konfederāciju un Nacionālo trīspusējo sadarbības padomi par sagatavoto likumprojektu, izanalizējot arī starptautisko pieredzi un praksi šādu jautājumu risināšanai, kā arī izvērtēt sagatavoto grozījumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi;
2.2. izvērtēt lietderību likumprojektā ietvertajam regulējumam, kas paredz valstij piekritīgās zemes, kas atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, atsavināšanu;
2.3. saskaņot likumprojekta anotāciju ar Tieslietu ministriju jautājumā par izdevumu segšanu, ja izsoles rezultātā izsolāmā manta netiek pārdota;
2.4. precizēto likumprojektu iesniegt atkārtotai izskatīšanai komitejas sēdē.
3. Atzīmēt, ka likumprojekts komitejas sēdē izskatāms vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Komerclikumā" (TA-1559 ), likumprojektu "Grozījumi Notariāta likumā" (TA-1562 ), likumprojektu "Grozījumi Meža likumā" (TA-1563 ), likumprojektu "Grozījumi Civillikumā" (TA-1567 ), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"" (TA-1569), likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā" (TA-1570) un likumprojektu "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā" (TA-1560).
 
5.§
Likumprojekts "Grozījumi Civillikumā"

TA-1567 ____________________________________

(M.Brencis, V.Dombrovskis)

1. Neatbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. turpināt diskusijas ar Latvijas Darba devēju konfederāciju un Nacionālo trīspusējo sadarbības padomi par sagatavoto likumprojektu, izanalizējot arī starptautisko pieredzi un praksi šādu jautājumu risināšanai, kā arī izvērtēt sagatavoto grozījumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi;
2.2. izvērtēt likumprojekta 3.pantā paredzēto atpakļejošā spēka piemērošanas pamatotību;
2.3. saskaņot likumprojekta anotāciju ar Tieslietu ministriju jautājumā par izdevumu segšanu, ja izsoles rezultātā izsolāmā manta netiek pārdota;
2.4. precizēto likumprojektu iesniegt atkārtotai izskatīšanai komitejas sēdē.
3. Atzīmēt, ka likumprojekts komitejas sēdē izskatāms vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Komerclikumā" (TA-1559 ), likumprojektu "Grozījumi Notariāta likumā" (TA-1562 ), likumprojektu "Grozījumi Meža likumā" (TA-1563 ), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"" (TA-1564 ), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"" (TA-1569), likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā" (TA-1570) un likumprojektu "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā" (TA-1560).
 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām""

TA-1569 ____________________________________

(M.Brencis, V.Dombrovskis)

1. Neatbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. turpināt diskusijas ar Latvijas Darba devēju konfederāciju un Nacionālo trīspusējo sadarbības padomi par sagatavoto likumprojektu, izanalizējot arī starptautisko pieredzi un praksi šādu jautājumu risināšanai, kā arī izvērtēt sagatavoto grozījumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi;
2.2. saskaņot likumprojekta anotāciju ar Tieslietu ministriju jautājumā par izdevumu segšanu, ja izsoles rezultātā izsolāmā manta netiek pārdota;
2.3. precizēto likumprojektu iesniegt atkārtotai izskatīšanai komitejas sēdē.
3. Atzīmēt, ka likumprojekts komitejas sēdē izskatāms vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Komerclikumā" (TA-1559 ), likumprojektu "Grozījumi Notariāta likumā" (TA-1562 ), likumprojektu "Grozījumi Meža likumā" (TA-1563 ), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"" (TA-1564 ), likumprojektu "Grozījumi Civillikumā" (TA-1567 ), likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā" (TA-1570) un likumprojektu "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā" (TA-1560).
 
7.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā"

TA-1570 ____________________________________

(M.Brencis, L.Ūbele, V.Dombrovskis)

1. Neatbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. turpināt diskusijas ar Latvijas Darba devēju konfederāciju un Nacionālo trīspusējo sadarbības padomi par sagatavoto likumprojektu, izanalizējot arī starptautisko pieredzi un praksi šādu jautājumu risināšanai, kā arī izvērtēt sagatavoto grozījumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi;
2.2. saskaņot likumprojekta redakciju ar Latvijas Pašvaldību savienību jautājumā par bezmantinieku mantas nodošanu pašvaldībām ar kreditoru saistībām, ja tas nepieciešams pašvaldības autonomo funkciju izpildei;
2.3. saskaņot likumprojekta anotāciju ar Tieslietu ministriju jautājumā par izdevumu segšanu, ja izsoles rezultātā izsolāmā manta netiek pārdota;
2.4. precizēto likumprojektu iesniegt atkārtotai izskatīšanai komitejas sēdē.
3. Atzīmēt, ka likumprojekts komitejas sēdē izskatāms vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Komerclikumā" (TA-1559 ), likumprojektu "Grozījumi Notariāta likumā" (TA-1562 ), likumprojektu "Grozījumi Meža likumā" (TA-1563 ), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"" (TA-1564 ), likumprojektu "Grozījumi Civillikumā" (TA-1567 ), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"" (TA-1569) un likumprojektu "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā" (TA-1560).
 
8.§
Likumprojekts "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā"

TA-1560 ____________________________________

(M.Brencis, V.Dombrovskis)

1. Neatbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. turpināt diskusijas ar Latvijas Darba devēju konfederāciju un Nacionālo trīspusējo sadarbības padomi par sagatavoto likumprojektu, izanalizējot arī starptautisko pieredzi un praksi šādu jautājumu risināšanai, kā arī izvērtēt sagatavoto grozījumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi;
2.2. izvērtēt lietderību likumprojektā ietvertajam regulējumam, kas paredz, ka atlīdzība par atsavināšanas izdevumiem sedzama no valsts budžeta līdzekļiem, kā arī atkārtoti izvērtēt likumprojektā ietvertā regulējuma kopējo ietekmi uz budžetu;
2.3. saskaņot likumprojekta anotāciju ar Tieslietu ministriju jautājumā par izdevumu segšanu, ja izsoles rezultātā izsolāmā manta netiek pārdota;
2.4. precizēto likumprojektu iesniegt atkārtotai izskatīšanai komitejas sēdē.
3. Atzīmēt, ka likumprojekts komitejas sēdē izskatāms vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Komerclikumā" (TA-1559 ), likumprojektu "Grozījumi Notariāta likumā" (TA-1562 ), likumprojektu "Grozījumi Meža likumā" (TA-1563 ), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"" (TA-1564 ), likumprojektu "Grozījumi Civillikumā" (TA-1567 ), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"" (TA-1569) un likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā" (TA-1570).
 
9.§
Noteikumu projekts "Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla noteikumi"

TA-2122 ____________________________________

(V.Ķenģis, E.Beļskis, K.Gerhards, E.Repše, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Aizsardzības ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā šī noteikumu projekta 27.punktā paredzētos noteikumus.
3. Valsts kancelejai noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar šī protokollēmuma 2.punktā minēto normatīvā akta projektu.
 
10.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-4401 ____________________________________

(J.Golubevs, L.Medina, R.Petrovskis, L.Mūrniece, K.Gerhards, A.Teikmanis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Satiksmes ministrijai kopīgi ar Iekšlietu ministriju sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, paredzot uzdevumu Satiksmes ministrijai un Iekšlietu ministrijai nodrošināt, ka līdz ar jaunā regulējuma spēkā stāšanos ir izstrādāti arī to piemērošanas noteikumi un iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē pēc šī protokollēmuma 2.punktā minētā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma saņemšanas.
 

Sēdi slēdz plkst. 10.35


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktora
vietnieka tiesību aktu lietās vietā - Juridiskā departamenta vadītāja
I.Gailīte

Skatīt darba kārtību