Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 33

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.33

2010.gada 30.augustā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ārlietu ministrs

-

A.Ronis

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministre

-

D.Staķe

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

Veselības ministrs

-

D.Gavars

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

-

U.Lielpēters

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

U.Reimanis

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
nodaļas vadītāja pienākumu izpildītājs

-

J.Stepiņš

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

-

O.Kokāne

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks

-

N.Vilnītis

Valsts kancelejas direktora vietnieces
tiesību aktu lietās vietā - Juridiskā departamenta vadītāja


-


I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes
attīstības un politikas koordinācijas lietās

-

B.Pētersone

 Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§

Rīkojuma projekts "Valsts civilās aizsardzības plāna projekts"

TA-2205 ____________________________________

(A.Pencis, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un plāna projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu un plāna projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Informatīvais ziņojums "Par Valsts ieņēmumu dienesta un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja kompetences sadalījumu valsts amatpersonu deklarāciju pārbaudes jomā un attiecīgajiem grozījumiem likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

TA-1046 ____________________________________

(N.Vilnītis, R.Vējonis, E.Repše, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja sniegto informāciju un atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju redakcionāli precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, lai tajā nepārprotami būtu noteikts, ka Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā papildus tiek izveidotas tikai trīs amata vietas. Precizēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un informatīvo ziņojumu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem""

TA-1789 ____________________________________

(G.Ābele, U.Augulis, J.Stepiņš, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"

TA-1800 ____________________________________

(G.Ābele, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Papildus iekļautie jautājumi

5.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā""

TA-2336 ____________________________________

(D.Merirands, R.Vējonis, L.Medina, G.Ābele, K.Gerhards, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. saskaņot noteikumu projekta 2.punkta redakciju ar Tieslietu ministriju;
2.2. saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
6.§
Noteikumu projekts "Speciālās izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) un internātskolu finansēšanas kārtība"

TA-2333 ____________________________________

(S.Batare, L.Šulca, O.Kokāne, M.Gruškevics, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Izglītības un zinātnes ministriju papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar jaunu punktu, paredzot, ka jautājumu par finansējuma avotu speciālajās izglītības iestādēs un internātskolās izglītojamo ēdināšanai skatīt valsts budžeta projekta 2011.gadam sagatavošanas procesā un noteikumu projektu un precizēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
7.§
Likumprojekts "Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā"

TA-2345 ____________________________________

(A.Pencis, J.Dūklavs, I.Pētersone, J.Kinna, M.Bičevskis, B.Pētersone, L.Mūrniece, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Iekšlietu ministrijai sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, paredzot, ka jautājumu par finansējuma piešķiršanu likumprojekta īstenošanai skatīt valsts budžeta projekta 2011.gadam sagatavošanas procesā un iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pēc šī protokollēmuma 2.punktā minētā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta saņemšanas likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 10.45


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktora
vietniecetiesību aktu lietās vietā - Juridiskā departamenta vadītāja
I.Gailīte

Skatīt darba kārtību