Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 38

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.38

2010.gada 11.oktobrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ārlietu ministrs

-

A.Ronis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Veselības ministrs

-

D.Gavars

Vides ministrs

-

R.Vējonis

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Pūce

Finanšu ministrijas Administrācijas vadītājs

-

G.Kauliņš

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

-

U.Lielpēters

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

J.Šnore

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece

-

S.Šķiltere

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamenta vadītāja

-

R.Osvalde

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

1.§
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes "Aglonas stacija", Rušonas pagastā, Riebiņu novadā, privatizāciju"

TA-2622 ____________________________________

(K.Lore, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes "Krimulda", Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, privatizāciju"

TA-2625 ____________________________________

(K.Lore, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība"

TA-2559 ____________________________________

(I.Liepa, S.Šķiltere, D.Rancāne, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projektu atbilstoši Latvijas Pašvaldību savienības redakcionālajiem priekšlikumiem un, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto;
2.2. sagatavot ar Latvijas Pašvaldību savienību saskaņotu Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, iekļaujot Latvijas Pašvaldību savienības atzinumā minētos jautājumus, kas attiecas uz attīstības plānošanas dokumentiem un ir skatāmi kontekstā ar valsts budžeta izstrādi;
2.3. precizēto noteikumu projektu un saskaņoto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
4.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijām"

TA-2659 ____________________________________

(M.Gorškova, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projekta redakciju atbilstoši sēdes laikā panāktajai vienošanai ar Tieslietu ministriju un Zemkopības ministriju un, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 1.punktā minēto;
2.2. precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 12.oktobra sēdē.
 
5.§
Informatīvais ziņojums par papildu nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem valsts nozīmes pasākumu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā 2011. gadā nodrošināšanai

TA-2587 ____________________________________

(I.V.Lieģis, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā tieslietu ministra pienākumu izpildītāja I.V.Lieģa priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
 
6.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""

TA-2594 ____________________________________

(L.Jansone, E.Repše, V.Dombrovskis)

Noraidīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai izbeigt iesniegtā likumprojekta kontroli.
 
7.§
Informatīvais ziņojums "Latvijas Republikas Rīcība atjaunojamās enerģijas jomā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 23.aprīļa direktīvas 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu un ar ko groza un sekojoši atceļ Direktīvas 2001/77/EK un 2003/30/EK ieviešanai līdz 2020.gadam"

TA-2699 ____________________________________

(K.Stepanovs, J.Pūce, L.Straujuma, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu un atbalstīt sagatavoto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
Valsts kancelejai informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 12.oktobra sēdē.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.oktobra rīkojumā Nr.747 "Par finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijai Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes un Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes Nelegālo imigrantu uzturēšanās nometnes un patvēruma meklētāju centra ēku (būvju) Daugavpilī, A.Pumpura ielā 105B, nomas maksas un pārcelšanās izdevumu segšanai""

TA-2727 ____________________________________

(V.Silkane, L.Mūrniece, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 12.oktobra sēdē.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Piejūras slimnīca" pamatkapitālā"

TA-2714 ____________________________________

(R.Muciņš, G.Kauliņš, E.Repše, V.Dombrovskis)

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu līdz tā saskaņošanai ar Finanšu ministriju.
2. Veselības ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju izvērtēt alternatīvas iespējas jautājuma risinājumam, izvērtēšanas procesā ņemt vērā arī iepriekšējos Ministru kabinetā pieņemtos lēmumus šajā jautājumā, un iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.
 

Sēdi slēdz plkst. 10.45


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību