Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 42

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.42

2010.gada 8.novembrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

Ģ.V.Kristovskis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Broks

Kultūras ministre

-

S.Ēlerte

Labklājības ministre

-

I.Jurševska

Tieslietu ministrs

-

 A.Štokenbergs

Veselības ministrs

-

J.Bārzdiņš

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietnieks - politiskais direktors

-

J.Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Teikmanis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

-

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Beinarovičs

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

A.Eglājs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Latvijas Darba devēju konfederācijas
ģenerāldirektore

-

E.Egle

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

-

V.Reitere

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes
attīstības un politikas koordinācijas lietās

-

B.Pētersone

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.15

 

 

1.§
Informatīvais ziņojums par problēmām saistībā ar dzīvesvietas deklarēšanas nosacījumu obligātu izpildi

TA-1015 ____________________________________

(J.Citskovskis, L.Medina, M.Bičevskis, I.Odiņa-Laizāne, L.Mūrniece, A.Pabriks, A.Štokenbergs, A.Kampars, V.Reitere, V.Dombrovskis)

1. Jautājumu turpināt izskatīt nākamajā komitejas sēdē.
2. Iekšlietu ministrijai:
2.1. kopīgi ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju turpināt diskusiju, lai rastu piemērotāku risinājumu un priekšlikumus normatīvajam regulējam, kas paredzētu stingrāku kontroli par Latvijā reģistrētu fizisku personu, kuras deklarētā dzīvesvieta ir patversmē, un tā plāno veikt uzņēmējdarbību, kā arī pārdomāt preventīvos pasākumus, lai novērstu negodparātīgu juridisko adrešu reģistrāciju;
2.2. precizēt informatīvā ziņojuma 3.punktu atbilstoši Latvijas Pašvaldību savienības komentāram un precizēto informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu saskaņot ar Latvijas Pašvaldību savienību;
2.3. svītrot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 2.punktu, ņemot vērā, ka tiek atbalstīts Tieslietu ministrijas ierosinājums sagatavotos grozījumus Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā tieslietu ministram iesniegt Saeimā kā priekšlikumus;
2.4. precizēto informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Par Ministru kabineta komitejas 2010.gada 1.novembra sēdes protokollēmumu (prot. Nr. 41 2.§) "Protokollēmuma projekts "Par Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.17 27.§) izpildi""

TA-1015 ____________________________________

(L.Medina, E.Egle, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas sniegto informāciju un izteikt Ministru kabineta komitejas 2010.gada 1.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 41 2.§) "Protokollēmuma projekts "Par Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.17 27.§) izpildi"" 2.punktu šādā redakcijā:
"2. Tieslietu ministrijai:
2.1. papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar 2. un 3.punktu šādā redakcijā:
"2. Labklājības ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju līdz 2011.gada 31.janvārim izvērtēt Darba devēju organizāciju un to apvienību likuma regulējumu un iesniegt Ministru kabinetā priekšlikumus par turpmāko rīcību darba devēju organizāciju tiesību un pienākumu pilnveidošanai un nostiprināšanai.
3. Tieslietu ministrijai, ņemot vērā protokollēmuma 2.punktā minēto, turpināt darbu pie Eiropas Savienības Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas NACE 2 precizēšanas.";
2.2. precizēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē."
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatās uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā Rīgas administratīvajā teritorijā"

TA-2868 ____________________________________

(L.Medina, M.Bičevskis, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Tieslietu ministriju precizēt rīkojuma projekta 1., 4., 9. un 10.pielikumu atbilstoši panāktajai vienošanai ar Aizsardzības ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju un Ekonomikas ministriju un precizēto rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 9.novembra sēdē.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Alūksnes novada pašvaldības īpašumā"

TA-2917 ____________________________________

(D.Lucaua, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par meža zemes transformāciju nekustamajā īpašumā Bulduri 1117, Jūrmalā"

TA-1424 ____________________________________

(A.Ozols, M.Bičevskis, J.Dūklavs, K.Pļaskota, I.Odiņa-Laizāne, A.Kampars, S.Ēlerte, R.Vējonis, V.Dombrovskis)

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt uz 2 nedēļām.
2. Finanšu ministrijai sagatavot un iesniegt Valsts kancelejā papildus informāciju ar vēsturiskajiem apstākļiem - uz kāda pamata nomnieks SIA "Jūrmalas sporta un atpūtas centrs" ir nācis ar piedāvājumu slēgt nomas līgumu un juridisko statusu attiecībā uz transformācijas procedūru, vai tā ietekmē, vai neietekmē atsavināšanu un vai veicina, kā arī papildus izvērtēt, vai tiešām zemes transformācija nepieciešama 1,4 ha platībā un vai nav iespējams nodalīt tikai to zemesgabalu, kas nepieciešams saistībā ar plānoto apbūvi, un atlikušo zemes gabalu atstāt kā meža zemi valsts īpašumā.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.oktobra noteikumos Nr.1127 "Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem""

TA-2886 ____________________________________

(I.Stepanova, S.Šķiltere, M.Bičevskis, A.Štokenbergs, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. svītrot noteikumu projekta 11.punktu;
2.2. papildināt noteikumu projektu ar jaunu punktu, paredzot, ja attiecībā uz pašvaldībām tiek plānoti izdevumi, kas ir mazāki par 1/12 daļu no iepriekšējā gada apropriācijas, konsolidācija tiek saskaņota ar Latvijas Pašvaldību savienību un precizēto noteikumu projektu saskaņot ar Latvijas Pašvaldību savienību;
2.3. precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 11.05


Ministru prezidents, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību