Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 44

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.44

2010.gada 22.novembrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Broks

Kultūras ministre

-

S.Ēlerte

Labklājības ministre

-

I.Jurševska

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

 A.Štokenbergs

Veselības ministrs

-

J.Bārzdiņš

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Teikmanis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

A.Liepiņš

Finanšu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

-

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Beinarovičs

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Valsts kontroles daļas vadītājs

-

J.Gustiņš

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta

sadarbības memoranda īstenošanas padomes pārstāvis

-

Ā.Ādlers

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes
attīstības un politikas koordinācijas lietās

-

B.Pētersone

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

1.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts zemesgabalu "Priedkalne", Garkalnes novadā"

TA-3003 ____________________________________

(K.Lore, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par zemesgabala "Priedkalne", Garkalnes novadā nodošanu privatizācijai"

TA-3005 ____________________________________

(K.Lore, V.Dombrovskis)

Noraidīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai izbeigt iesniegtā rīkojuma projekta kontroli.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Vecupe, "Vecupe", Engures pagastā, Engures novadā"

TA-3036 ____________________________________

(K.Lore, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
4.§
Ieteikumu projekts "Valsts pārvaldes iestādes struktūras izveidošanas kārtība"

TA-3030 ____________________________________

(B.Pētersone, L.Medina, G.Puķītis, A.Matīss, A.Štokenbergs, D.Lucaua, U.Augulis, V.Dombrovskis)

1. Pamatā atbalstīt iesniegto ieteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Valsts kancelejai saskaņot ieteikumu projektu ar Tieslietu ministriju, Vides ministriju un Satiksmes ministriju jautājumā par optimālo padoto darbinieku skaitu zemākā līmeņa struktūrvienībā un iestādes vadītāja vietnieku skaitu. Saskaņoto ieteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
5.§
Informatīvais ziņojums "Par ugunsdrošības stāvokli Kultūras ministrijas padotības iestādēs un kapitālsabiedrībās, kurās Kultūras ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja"

TA-3024 ____________________________________

(U.Lielpēters, L.Šulca, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
2. Kultūras ministrijai saskaņot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar Finanšu ministriju un saskaņoto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un informatīvo ziņojumu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, nesaskaņošanas gadījumā - atkārtotai izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
 
6.§
Informatīvais ziņojums "Par Daugavpils Rotko mākslas centru"

TA-3023 ____________________________________

(U.Lielpēters, L.Medina, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju un atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Kultūras ministrijai saskaņot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un informatīvo ziņojumu ar Tieslietu ministriju un saskaņoto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un informatīvo ziņojumu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 23.novembra sēdē.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai apbūvētu zemesgabalu "Karjers "Aiviekste"", Variešu pagastā, Krustpils novadā"

TA-357 ____________________________________

(K.Lore, U.Augulis, A.Matīss, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Satiksmes ministrijas iesniegto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai apbūvētu zemesgabalu "Karjers "Aiviekste"", Variešu pagastā, Krustpils novadā".
2. Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un saskaņoto rīkojuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Noraidīt Ekonomikas ministrijas iesniegto rīkojuma projektu "Par apbūvēta valsts zemesgabala "Karjers “Aiviekste"", Variešu pagastā, Krustpils novadā, nodošanu privatizācijai".
4. Valsts kancelejai izbeigt šī protokollēmuma 3.punktā minētā rīkojuma projekta kontroli.
 

Sēdi slēdz plkst. 10.40


Ministru prezidents, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību