Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 46

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

ārkārtas sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.46

2010.gada 29.novembrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

Ģ.V.Kristovskis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Broks

Kultūras ministre

-

S.Ēlerte

Labklājības ministre

-

I.Jurševska

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

 A.Štokenbergs

Veselības ministrs

-

J.Bārzdiņš

Vides ministrs

-

R.Vējonis

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

J.Stinka

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

-

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Beinarovičs

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

J.Bundulis

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Latvijas Darba devēju konfederācijas eksperte

-

L.Vancāne

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis

-

A.Jaunsleinis

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras
nodaļas vadītājs

-

J.Butkevičs
Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

 Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.45

 

 

1.§
Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2011.gada domstarpību un vienošanās protokola projekts

TA-3242 ____________________________________

(A.Vilks, A.Jaunsleinis, J.Plūme, S.Šķiltere, B.Bāne, A.Kampars, M.Gruškevics, A.Matīss, U.Augulis, A.Salmiņš, V.Millers, M.Pūķis, V.Reitere, M.Lazdovskis, K.Jaunzeme, S.Mertena, J.Golubevs, A.Štokenbergs, V.Dombrovskis)

1. Kopumā atbalstīt Finanšu ministrijas iesniegto Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2011.gada domstarpību un vienošanās protokola projektu (turpmāk- protokola projekts).
2. Finanšu ministrijai:
2.1. līdz Latvijas Pašvaldību savienības domes sēdei atkārtoti izvērtēt protokola projekta Ministru kabineta viedokli attiecībā uz I.sadaļas 1.1.apakšpunktā "Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi" iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu, tām pašvaldībām, kas nodokli saņem ar Valsts kases sadales konta starpniecību, garantiju apmēru un nekustamā īpašuma nodokļa 2011.gadam prognozes apmēru un IV. sadaļā "Pašvaldību aizņēmumi, galvojumi, un ilgtermiņa saistības" aizņēmumu nodrošināšanas iespējas uzsāktajiem projektiem ietverto;
2.2. kopīgi ar Satiksmes ministriju precizēt protokola projekta II.sadaļas "Pašvaldību speciālais budžets" Satiksmes ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības saskaņoto viedokli;
2.3. precizēt VIII. sadaļā "Normatīvo aktu prasību izpilde un normatīvo aktu grozījumi" jautājumā par likumprojektu "Fiskālās disciplīnas likums" ietverto Ministru kabineta viedokli, papildinot to ar skaidrojumu, ka likumprojektam nav tiešas ietekmes uz 2011.gadu, un jautājumā par grozījumiem Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā 299.pantā ietvertajā viedoklī "Puses vienojas" paredzēt, ka minētos grozījumus likumprojektā izstrādā Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija sadarbībā ar Tieslietu ministriju. Attiecībā uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa Divdesmitā "a" nodaļā noteikto, Ministru kabineta viedokli precizēt uz "Puses vienojās", ka Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija sadarbībā ar Tieslietu ministriju sagatavos grozījumus Latvijas Pašvaldību savienības piedāvātajā redakcijā.
3. Finanšu ministrijai parakstīšanai sagatavoto protokola projektu iesniegt Valsts kancelejā.
4. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai sagatavot likumprojektu par grozījumiem Administratīvo pārkāpumu kodeksa 299.pantā un Divdesmitajā "a" nodaļā un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 30.novembra sēdē likumprojekta "Par valsts budžetu 2011.gadam" pavadošo likumprojektu paketē.
 

Sēdi slēdz plkst. 11.45


Ministru prezidents, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktora
vietnieces tiesību aktu lietās vietā - Juridiskā departamenta vadītāja 
I.Gailīte

Skatīt darba kārtību