Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 47

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.47

2010.gada 6.decembrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ārlietu ministrs

-

Ģ.V.Kristovskis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Broks

Kultūras ministre

-

S.Ēlerte

Labklājības ministre

-

I.Jurševska

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

 A.Štokenbergs

Veselības ministrs

-

J.Bārzdiņš

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Teikmanis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

-

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Beinarovičs

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Latvijas Darba devēju konfederācijas
eksperte

-

I.Olafsone

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

-

O.Kokāne

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes
attīstības un politikas koordinācijas lietās

-

B.Pētersone

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.09.00

 

 

1.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamā īpašuma daļu - būvi (būves kadastra apzīmējums 0100 017 0067 021) un tai piekrītošo zemes vienību Hospitāļu ielā 55, Rīgā" Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta - būves (būves kadastra apzīmējums 0100 017 0067 021) un tai piekrītošās zemes vienības Hospitāļu ielā 55, Rīgā nodošanu privatizācijai"

TA-3210 ____________________________________

(K.Lore, L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Aizsardzības ministrijas izstrādāto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamā īpašuma daļu - būvi (būves kadastra apzīmējums 0100 017 0067 021) un tai piekrītošo zemes vienību Hospitāļu ielā 55, Rīgā".
Valsts kancelejai rīkojuma projektā precizēt atsauci uz Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta nolikumu un likumu "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" un precizēto rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
2. Noraidīt Ekonomikas ministrijas izstrādāto rīkojuma projektu "Par valsts īpašuma objekta - būves (būves kadastra apzīmējums 0100 017 0067 021) un tai piekrītošās zemes vienības Hospitāļu ielā 55, Rīgā nodošanu privatizācijai".
Valsts kancelejai izbeigt iesniegtā rīkojuma projekta kontroli.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamā īpašuma daļu - būvi (būves kadastra apzīmējums 0100 017 0067 0012) un tai piekrītošo zemes vienību - Hospitāļu ielā 55, Rīgā" Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta - būves (būves kadastra apzīmējums 0100 017 0067 012) un tai piekrītošās zemes vienības Hospitāļu ielā 55, Rīgā nodošanu privatizācijai"

TA-3247 ____________________________________

(K.Lore, L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Aizsardzības ministrijas izstrādāto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamā īpašuma daļu - būvi (būves kadastra apzīmējums 0100 017 0067 0012) un tai piekrītošo zemes vienību - Hospitāļu ielā 55, Rīgā".
Valsts kancelejai rīkojuma projektā precizēt atsauci uz Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta nolikumu un likumu "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" un precizēto rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
2. Noraidīt Ekonomikas ministrijas izstrādāto rīkojuma projektu "Par valsts īpašuma objekta - būves (būves kadastra apzīmējums 0100 017 0067 012) un tai piekrītošās zemes vienības Hospitāļu ielā 55, Rīgā nodošanu privatizācijai".
Valsts kancelejai izbeigt iesniegtā rīkojuma projekta kontroli.
 
3.§
Informatīvais ziņojums par Vienotās biļešu tirdzniecības sistēmas līdzšinējās darbības kvalitāti un tās ietvaros nepieciešamās pārvadātāju tehnikas darbības kvalitāti, kā arī par priekšlikumiem VBTS tiesiskā regulējuma uzlabošanai

TA-3214 ____________________________________

(A.Lubāns, K.Godiņš, A.Salmiņš, U.Augulis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Satiksmes ministrijas, plānošanas reģionu un Latvijas Pašvaldību savienības sniegto informāciju.
2. Satiksmes ministrijai:
2.1. saskaņot informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar plānošanas reģioniem, Latvijas Pašvaldību savienību un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju;
2.2. saskaņoto informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, nesaskaņošanas gadījumā - atkārtotai izskatīšanai Ministru kabineta komitejas š.g. 13.decembra sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 09.25


Ministru prezidents, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību