Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 5

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.5

2011.gada 31.janvārī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidenta vietā - tieslietu ministrs

 -

 A.Štokenbergs

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Broks

Kultūras ministre

-

S.Ēlerte

Labklājības ministre

-

I.Jurševska

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Veselības ministrs

-

J.Bārzdiņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Teikmanis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

G.Ābele

Finanšu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

-

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Beinarovičs

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

L.Medina

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis

-

A.Jaunsleinis

Valsts kancelejas direktora vietā -

Juridiskā departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

-

I.Gailīte

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

1.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta"

TA-204 ____________________________________

(K.Ciris, I.Pētersone, R.Beinarovičs, L.Medina, L.Osīte, A.Pabriks, J.Dūklavs, M.Bičevskis, A.Štokenbergs)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. svītrot noteikumu projekta 45.punktā tekstu iekavās;
2.2. papildināt anotāciju ar pamatojumu fizisko personu datu ieguvei un apstrādei un izlozes principiem, ja mantu vienlaikus (vienā datumā) pieprasa vairākas valsts iestādes to tiešo funkciju nodrošināšanai;
2.3. papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar punktu, kas paredz, ka Finanšu ministrija, izstrādājot tiesību aktu projektus saistībā ar 2012.gada valsts budžeta projekta sagatavošanu, izvērtē arī jautājumu par izmaiņām normatīvajā regulējumā, kas saistīts ar valsts mantas atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu ieskaitīšanu valsts budžetā;
2.4. precizēto noteikumu projektu, anotāciju un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Informatīvais ziņojums par vidējās izpeļņas izdienas pensijas aprēķināšanai pārrēķinu

TA-156 ____________________________________

(U.Iskrovs, I.Ošiņa, S.Stabiņa, I.Pētersone, M.Beinarovičs, I.Jurševska, M.Bičevskis, A.Štokenbergs)

1. Pieņemt zināšanai Iekšlietu ministrijas sniegto informāciju.
2. Iekšlietu ministrijai, ņemot vērā Finanšu ministrijas un Labklājības ministrijas iebildumus, jautājumu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē nevirzīt un, ja nepieciešams, pēc atkārtotas izvērtēšanas kopīgi ar Finanšu ministriju un Labklājības ministriju aktualizēt tā virzību 2012.gada valsts budžeta projekta sagatavošanas procesā.
3. Valsts kancelejai izbeigt iesniegtā jautājuma kontroli.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumos Nr.496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība""

TA-67 ____________________________________

(L.Medina, A.Jaunsleinis, E.Baklāne-Ansberga, R.Vējonis, M.Krastiņš, A.Štokenbergs)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. saskaņot noteikumu projekta redakciju ar Latvijas Pašvaldību savienību jautājumā par deleģējumu pašvaldībām izdot saistošos noteikumus;
2.2. saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.305 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi""

TA-65 ____________________________________

(L.Medina, A.Štokenbergs)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. saskaņot noteikumu projekta redakciju ar Latvijas Pašvaldību savienību;
2.2. papildināt anotāciju ar informāciju par nepieciešamo finansējumu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas pielāgošanai saistībā ar veiktajiem grozījumiem normatīvajā regulējumā un precizēto anotāciju saskaņot ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju;
2.3. saskaņoto noteikumu projektu un anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
5.§
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"

TA-2568 ____________________________________

(L.Medina, R.Muciņš, R.Rugēvica, M.Bičevskis, A.Štokenbergs)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Tieslietu ministrijai sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, paredzot, ka jautājums par finanšu avotu likumprojekta nodrošināšanai ministrijām risināms veicot optimizācijas pasākumus un izskatāms Ministru kabinetā valsts budžeta projekta 2012.gadam sagatavošanas procesā, un iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pēc Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta saņemšanas likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 10.55


Ministru prezidenta vietā - tieslietu ministrs
A.Štokenbergs

Valsts kancelejas direktora vietā - Juridiskā departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece
I.Gailīte

Skatīt darba kārtību