Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 8

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.8

2011.gada 21.februārī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Broks

Kultūras ministre

-

S.Ēlerte

Labklājības ministre

-

I.Jurševska

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

 A.Štokenbergs

Veselības ministrs

-

J.Bārzdiņš

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

I.Pundurs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Pūce

Finanšu ministrijas Administrācijas vadītājs

-

G.Kauliņš

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

L.Sīka

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Beinarovičs

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
departamenta direktore

-

I.Feldmane

Valsts kancelejas direktore

-

E.Dreimane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

1.§
Narkotisko un psihotropo vielu un to atkarības izplatības ierobežošanas un kontroles pamatnostādņu projekts 2011.–2017.gadam

TA-3198 ____________________________________

(I.Pētersone, R.Muciņš, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un pamatnostādņu projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu un pamatnostādņu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"

TA-209 ____________________________________

(L.Medina, D.Trofimovs, R.Rūgēvica, M.Lazdovskis, G.Kauliņš, I.Pētersone, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Tieslietu ministrijai sagatavot un iesniegt Valsts kancelejā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, paredzot, ka jautājumu par likumprojektā ietverto normu īstenošanai nepieciešamo finansējumu izskatīt 2013. un turpmāko gadu valsts budžeta projektu sagatavošanas procesā, tai skaitā izvērtējot arī līdzekļu pārdali no Iekšlietu ministrijas uz Tieslietu ministriju.
3. Valsts kancelejai pēc Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta saņemšanas likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
4. Atzīmēt, ka likumprojekts Ministru kabineta sēdē izskatāms vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā" (TA-210), likumprojektu "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā" (TA-211) un likumprojektu "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā" (TA-212).
 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"

TA-210 ____________________________________

(L.Medina, D.Trofimovs, R.Rūgēvica, M.Lazdovskis, G.Kauliņš, I.Pētersone, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Tieslietu ministrijai sagatavot un iesniegt Valsts kancelejā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, paredzot, ka jautājumu par likumprojektā ietverto normu īstenošanai nepieciešamo finansējumu izskatīt 2013. un turpmāko gadu valsts budžeta projektu sagatavošanas procesā, tai skaitā izvērtējot arī līdzekļu pārdali no Iekšlietu ministrijas uz Tieslietu ministriju.
3. Valsts kancelejai pēc Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta saņemšanas likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
4. Atzīmēt, ka likumprojekts Ministru kabineta sēdē izskatāms vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā" (TA-209), likumprojektu "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā" (TA-211) un likumprojektu "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā" (TA-212).
 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā"

TA-211 ____________________________________

(L.Medina, D.Trofimovs, R.Rūgēvica, M.Lazdovskis, G.Kauliņš, I.Pētersone, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, paredzot, ka jautājumu par likumprojektā ietverto normu īstenošanai nepieciešamo finansējumu izskatīt 2013. un turpmāko gadu valsts budžeta projektu sagatavošanas procesā, tai skaitā izvērtējot arī līdzekļu pārdali no Iekšlietu ministrijas uz Tieslietu ministriju;
2.2. precizēt likumprojektu, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 1. un 2.punktā minēto, kā arī savstarpēji vienoties par atzinuma 3.punktā minēto;
2.3. precizēto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
4. Atzīmēt, ka likumprojekts Ministru kabineta sēdē izskatāms vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā" (TA-209), likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā" (TA-210) un likumprojektu "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā" (TA-212).
 
5.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā"

TA-212 ____________________________________

(L.Medina, D.Trofimovs, R.Rūgēvica, M.Lazdovskis, G.Kauliņš, I.Pētersone, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, paredzot, ka jautājumu par likumprojektā ietverto normu īstenošanai nepieciešamo finansējumu izskatīt 2013. un turpmāko gadu valsts budžeta projektu sagatavošanas procesā, tai skaitā izvērtējot arī līdzekļu pārdali no Iekšlietu ministrijas uz Tieslietu ministriju;
2.2. precizēt likumprojektu, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto;
2.3. precizēto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
4. Atzīmēt, ka likumprojekts Ministru kabineta sēdē izskatāms vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā" (TA-209), likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā" (TA-210) un likumprojektu "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā" (TA-211).
 
6.§
Informatīvais ziņojums "Par subjektiem, kam ir tiesības izdot ārējos normatīvos aktus"

TA-2279 ____________________________________

(L.Medina, E.Dreimane, G.Kauliņš, A.Štokenbergs, A.Kampars, S.Ēlerte, M.Lazdovskis, R.Vējonis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas sniegto informāciju un Ministru kabineta locekļu izteiktos viedokļus par ministra noteikumu un autonomās kompetences iestāžu noteikumu ieviešanu Latvijas Republikas ārējo normatīvo aktu sistēmā.
2. Valsts kancelejai sagatavot Ministru prezidentam parakstam Ministru kabineta vēstuli Valsts prezidenta izveidotajai Konstitucionālo tiesību komisijai ar lūgumu līdz 2011.gada 25.martam iesniegt Valsts kancelejā viedokli par ministra noteikumu un autonomās kompetences iestāžu noteikumu ieviešanu Latvijas Republikas ārējo normatīvo aktu sistēmā.
3. Jautājumu turpināt izskatīt pēc Konstitucionālo tiesību komisijas viedokļa saņemšanas.
4. Valsts kancelejai sagatavot Ministru prezidentam parakstam Ministru kabineta vēstuli Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un Juridiskai komisijai ar lūgumu Ministru kabinetam nosūtīt komisijām novirzītos grozījumus Ministru kabineta iekārtas likumā (Nr:213/Lp10), Valsts pārvaldes iekārtas likumā (Nr:214/Lp10), Administratīvā procesa likumā (Nr:215/Lp10) un likumā "Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību" (Nr:216/Lp10) izvērtēšanai un iespējamai priekšlikumu sagatavošanai.
5. Satiksmes ministrijai sagatavot informatīvo ziņojumu par Latvijas Valsts radio un televīzijas centra izstrādātā elektroniskā paraksta (e-paraksts) lietošanu un iesniegt to izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
7.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par medicīniskajām ierīcēm, to komplektējošām daļām, rezerves daļām un piederumiem, kuru piegādēm piemēro samazinātu pievienotās vērtības nodokļa likmi"

TA-2847 ____________________________________

(R.Muciņš, V.Larionova, J.Bārzdiņš, A.Štokenbergs, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Veselības ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projekta 3.punktā minēto noteikumu spēkā stāšanos, sasaistot to ar attiecīgo grozījumu likumā "Par pievienotās vērtības nodokli" spēkā stāšanos, kā arī attiecīgi precizēt anotāciju;
2.2. turpināt saskaņošanu ar Finanšu ministriju jautājumā par papildus ieņēmumu novirzīšanu Veselības ministrijai, attiecīgi precizējot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu;
2.3. precizēto noteikumu projektu, anotāciju un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 10.55


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību