Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 14

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

14

2011.gada 4.aprīļī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

Ģ.V.Kristovskis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Broks

Labklājības ministre

-

I.Jurševska

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

 A.Štokenbergs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

I.Pundurs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

A.Liepiņš

Finanšu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Beinarovičs

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

J.Bundulis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Latvijas Darba devēju konfederācijas
ģenerāldirektore

-

E.Egle

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras
nodaļas vadītājs

-

J.Butkevičs

Valsts kancelejas direktore

-

E.Dreimane

Juridiskā departamenta vadītāja, Valsts kancelejas vadītāja vietniece

-

I.Gailīte

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

1.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-10 "Būvju ugunsdrošība""

TA-2274 ____________________________________

(I.Oša, E.Rubenis, E.Dreimane, A.Pabriks, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projekta 7.punkta redakciju, paredzot, ka noteikumi stājas spēkā ar 2012.gada 1.janvāri;
2.2. papildināt projektu ar jaunu pielikumu, norādot piemērojamo standartu sarakstu;
2.3. sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Ekonomikas ministrijai sagatavot un līdz 2011.gada 1.decembrim noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā noteikumu projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2007.gada 16.oktobra noteikumos Nr.709 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261-07 "Ēku iekšējo elektroinstalāciju izbūve"", paredzot tajā prasības zibensaizsardzībai;
2.4. precizēto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principiem un kārtību"

TA-276 ____________________________________

(K.Ciris, R.Vējonis, A.Štokenbergs, J.Dūklavs, D.Lucaua, A.Kampars, A.Pabriks, R.Broks, S.Zvidriņa, M.Brencis, M.Bičevskis, V.Dombrovskis)

1. Neatbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. ņemot vērā izteiktos viedokļus, turpināt noteikumu projekta saskaņošanu ar ministrijām, vienkāršojot ietverto regulējumu, lai nepaaugstinātu administratīvo slogu, svītrot prasības, kas var radīt papildus izmaksas valsts budžetam, kā arī vienlaikus izvērtēt iespēju detalizētas prasības noteikt rekomendācijās, kam nav normatīva raksturs;
2.2. savstarpēji saskaņot noteikumu projektā lietoto terminoloģiju attiecībā uz valsts nozīmes lauksaimniecības zemi un valsts lauksaimniecības zemi;
2.3. precizēt noteikumu projekta 45.punktu paredzot, ka valsts nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pasākumu plāns 2011.gadam izstrādājams līdz 2011.gada 31.decembrim;
2.4. saskaņoto noteikumu projektu iesniegt atkārtotai izskatīšanai komitejas sēdē.
3. Finanšu ministrijai precizēt ar š.g. 23.marta vēstuli Nr.7/VK-24/2035 Valsts kancelejā iesniegto informatīvo ziņojumu "Par risinājumu valsts pārvaldes iestāžu optimālam un finansiāli izdevīgam izvietojumam valsts īpašumā esošajos nekustamajos īpašumos" (TA-234), papildinot to ar detalizētāku informāciju par to, kādi valsts nekustamie īpašumi ir pieejami, kuras ministrijas un kādas telpas īrē no privātā sektora, kādas valsts īpašumā esošās telpas stāv neizmantotas vai daļēji izmantotas, un iestrādāt konkrētus optimizācijas priekšlikumus. Precizēto informatīvo ziņojumu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Likumprojekts "Fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšanas likums"

TA-776 ____________________________________

(D.Avotiņa, A.Pabriks, A.Štokenbergs, J.Stinka, M.Bičevskis, A.Kampars, I.Pētersone, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. precizēt likumprojekta redakciju, paredzot, ka deklarēšanas pienākums jāveic pēc stāvokļa uz 2012.gada 1.janvāri;
2.2. precizēt likumprojekta redakciju, paredzot, ka personai, kas 2012.gadā sniedz deklarāciju likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 23.panta noteiktajā kārtībā, ir tiesības neveikt šajā likumprojektā noteikto pienākumu iesniegt mantiskā stāvokļa deklarāciju šī likumprojekta 4.pantā noteiktajā kārtībā un šajā gadījumā uz personu attiecas šī likumprojekta 7.pantā noteiktā naudas uzkrājumu deklarēšanas kārtība;
2.2. sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Finanšu ministrijai sagatavot un līdz šī gada 1.septembrim noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā grozījumus normatīvajos aktos, kuri regulē interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā, lai nodrošinātu skaidras naudas kontroles iespēju, paredzēt pienākumu valsts amatpersonām naudas uzkrājumus ieskaitīt savā kontā reģistrētā kredītiestādē, krājaizdevu sabiedrībā vai pasta norēķinu sistēmā;
2.3. precizēto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
4.§
Informatīvais ziņojums "Par SIA "Kuldīgas rajona slimnīca" un SIA "Ludzas rajona slimnīca" valsts galvoto aizdevumu saistību izpildes nodrošināšanu”

TA-609 ____________________________________

(S.Sivicka, I.Stepanova, J.Bundulis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju un atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Veselības ministrijai:
2.1. saskaņot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 2.punktu ar Finanšu ministriju;
2.2. svītrot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 3. un 4.punktu;
2.3. papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Veselības ministrijai izvērtēt SIA "Kuldīgas rajona slimnīca" un SIA "Ludzas rajona slimnīca" darbības ekonomisko pamatotību no Masterplāna viedokļa, izvērtēt pacientu ieinteresētību pakalpojumu saņemšanā, kā arī izzināt attiecīgo pašvaldību iespējas slimnīcu subsidēšanai;
2.4. informatīvo ziņojumu un precizēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
5.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" devīto projektu iesniegumu atlases kārtu"

TA-846 ____________________________________

(E.Valantis, A.Antonovs, R.Vējonis, U.Augulis, A.Kampars, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. atkārtoti saskaņot noteikumu projekta redakciju ar Finanšu ministriju;
2.2. papildināt anotāciju ar informāciju par darbības programmas un tajā esošo aktivitāšu īstenošanu, tai skaitā uz šo brīdi apgūto finansējumu, noslēgtajiem līgumiem, pabeigtajiem projektiem vai to stadijām;
2.3. saskaņoto noteikumu projektu un precizēto anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 5.aprīļa sēdē.
3. Atzīmēt, ka noteikumu projekts Ministru kabineta sēdē izskatāms vienlaikus ar noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos Nr.138 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitāti "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi""" (TA-848).
 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-164 ____________________________________

(J.Dūklavs, K.Pļaskota, L.Medina, A.Ozols, V.Dombrovskis)

1. Pamatā atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Zemkopības ministrijai:
2.1. kopīgi ar Tieslietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Valsts kancelejas Juridisko departamentu precizēt likumprojekta redakciju, vienkāršojot paredzēto regulējumu;
2.2. ja vienošanos iespējams panākt šīs dienas laikā, precizēto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 5.aprīļa sēdē, vai turpināt saskaņošanu un saskaņoto projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Atzīmēt, ka likumprojekts Ministru kabineta sēdē izskatāms vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Meža likumā" (TA-1866), likumprojektu "Grozījumi Aizsargjoslu likumā" (TA-2906) un likumprojektu "Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā" (TA-111) (likumprojektu pakete).
 

Sēdi slēdz plkst. 11.35


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību