Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 15

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.15

2011.gada 11.aprīlī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ārlietu ministrs

-

Ģ.V.Kristovskis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Broks

Labklājības ministre

-

I.Jurševska

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Veselības ministrs

-

J.Bārzdiņš

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Teikmanis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

L.Sīka

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Beinarovičs

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Latvijas Darba devēju konfederācijas
ģenerāldirektore

-

E.Egle

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece

-

S.Šķiltere

Valsts kancelejas direktore

-

E.Dreimane

Juridiskā departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

-

I.Gailīte

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.9.00

 

 

1.§
Likumprojekts "Būvniecības likums"

TA-769 ____________________________________

(A.Kampars, I.Oša, L.Medina, V.Birkavs, M.Straume, M.Nikolājevs, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. precizēt likumprojekta 6.panta redakciju, paredzot, ka Latvijas Būvniecības padome izsaka ierosinājumus par būvēm sabiedrības vajadzībām un tiem ir rekomendējošs raksturs;
2.2. precizēto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 12.aprīļa sēdē.
 
2.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu""

TA-704 ____________________________________

(M.Brencis, A.Matīss, J.Pūce, L.Ūbele, M.Bičevskis, S.Šķiltere, U.Augulis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. kopīgi ar Ekonomikas ministriju un Satiksmes ministriju precizēt likumprojekta redakciju, definējot objektīvo iemeslu saturu gadījumiem, kad var nepiemērot prasību nodrošināt informācijas publisku pieejamību mājas lapā par nekustamā īpašuma iznomāšanu;
2.2. kopīgi ar Valsts kancelejas Juridisko departamentu papildināt likumprojektu ar jaunu pantu, paredzot, ka ziedojums valsts vai pašvaldības budžetam nevar tikt uzskatīts par valsts mantas izšķērdēšanu, kā arī attiecīgi precizēt anotāciju;
2.3. saskaņoto likumprojektu un precizēto anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Par Ministru kabineta 2010.gada 15.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.31 33.§) 2.punkta izpildi (izvērtēt nepieciešamību veikt grozījumus MK 30.10.2007. not. Nr.735)

TA-1593 ____________________________________

(L.Medina, S.Šķiltere, B.Prikša, I.Jurševska, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju un izteiktos viedokļus.
2. Valsts kancelejai jautājumu par nepieciešamību veikt grozījumus Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.735 "Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu" sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē kā Ministru kabineta lietu.
 

Sēdi slēdz plkst. 10.05


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību