Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 16

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.16

2011.gada 18.aprīļī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ārlietu ministrs

-

Ģ.V.Kristovskis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Broks

Kultūras ministre

-

S.Ēlerte

Labklājības ministre

-

I.Jurševska

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ārlietu ministrijas departamenta vadītāja

-

I.Bilmane

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

L.Medina

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Valsts kancelejas direktore

-

E.Dreimane

Juridiskā departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietneice

-

I.Gailīte

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

1.§
Informatīvais ziņojums par valsts akciju sabiedrības "Elektronisko sakaru direkcija" publisko maksas pakalpojumu cenrāža attiecināšanu uz elektronisko sakaru tīkliem, kurus izmanto ar valsts aizsardzību un sabiedrības drošību saistītiem mērķiem, kā arī sabiedriskās kārtības nodrošināšanai valstī un par valsts akciju sabiedrības "Elektronisko sakaru direkcija" priekšlikumiem cenrāža bāzes samazināšanai par 15%

TA-553 ____________________________________

(G.Puķītis, R.Vējonis, B.Bāne, I.Pētersone, U.Augulis, J.Sārts, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju un atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
2.1. svītrot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 6.punktu;
2.2. papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Satiksmes ministrijai kopīgi ar Iekšlietu ministriju un Aizsardzības ministriju mēneša laikā sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu vienotas informācijas telpas ieviešanai un pārejai uz nekomerciālu frekvenču izmantošanu ar valsts aizsardzību un sabiedrības drošību saistītiem mērķiem, kā arī sabiedriskās kārtības nodrošināšanai valstī;
2.3. kopīgi ar valsts akciju sabiedrību "Elektronisko sakaru direkcija" atkārtoti izvērtēt ekonomisko pamatojumu sagatavotajiem priekšlikumiem cenrāža bāzes samazināšanai par 15% un, ja nepieciešams, attiecīgi precizēt informatīvo ziņojumu;
2.4. precizēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un informatīvo ziņojumu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Likumprojekts "Grozījumi Administratīvā procesa likumā"

TA-3385 ____________________________________

(L.Medina, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. saskaņot likumprojekta redakciju ar Valsts kancelejas Juridisko departamentu;
2.2. precizēt anotācijas III.sadaļu;
2.3. saskaņoto likumprojektu un precizēto anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 19.aprīļa sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 10.30


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību