Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 18

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.18

2011.gada 9.maijā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidenta vietā - zemkopības ministrs

 -

 J.Dūklavs

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Broks

Labklājības ministre

-

I.Jurševska

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

 A.Štokenbergs

Veselības ministrs

-

J.Bārzdiņš

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Teikmanis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks

-

A.Salmiņš

Valsts kancelejas direktore

-

E.Dreimane

Juridiskā departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

-

I.Gailīte

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja


-


L.Peinberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

1.§
Patērētāju strīdu risināšanas un sūdzību izskatīšanas kārtības uzlabošanas koncepcija

TA-938 ____________________________________

(I.Apsīte, E.Kobzeva, E.Dreimane, J.Pūce, B.Vītoliņa, A.Štokenbergs, A.Kampars, M.Bičevskis, J.Dūklavs)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu.
2. Ekonomikas ministrijai precizēt koncepcijas projektu atbilstoši Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumam, saskaņot rīkojuma projekta 4.punktu ar Finanšu ministriju un iesniegt precizēto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu un koncepcijas projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Likumprojekts "Grozījums Aizsargjoslu likumā"

TA-953 ____________________________________

(U.Augulis, J.Dūklavs)

Ņemot vērā satiksmes ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
3.§
Noteikumu projekts "Autopārvadājumu kontroles organizēšanas un īstenošanas kārtība"

TA-973 ____________________________________

(A.Lubāns, D.Lucaua, A.Salmiņš, V.Reinbahs, A.Matīss, E.Zivtiņš, U.Augulis, A.Štokenbergs, J.Dūklavs)

1. Pieņemt zināšanai, ka Zemkopības ministrija atsauc iebildumus par noteikumu projektu.
2. Satiksmes ministrijai turpināt saskaņot noteikumu projektu ar Latvijas Pašvaldību savienību un Iekšlietu ministriju un iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pēc informācijas saņemšanas sagatavot noteikumu projektu atkārtotai izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.

 

Sēdi slēdz plkst. 10.35


Ministru prezidenta vietā - zemkopības ministrs
J.Dūklavs

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību