Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 22

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

Rīgā

Nr.22

2011.gada 6.jūnijā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Broks

Kultūras ministre

-

S.Ēlerte

Labklājības ministre

-

I.Jurševska

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

 A.Štokenbergs

Veselības ministrs

-

J.Bārzdiņš

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra

-

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja vietā Tiesību aktu departamenta vadītājs

-

M.Brencis

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Beinarovičs

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

L.Medina

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Ģenerālprokuratūras virsprokurore

-

R.Āboliņa

Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks

-

A.Salmiņš

Juridiskā departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

-

I.Gailīte

 Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Iebildumi par Ministru kabineta komitejas sēdes protokolu

1.§

Par Ministru kabineta komitejas 2011.gada 30.maija sēdes protokollēmumu (prot. Nr.21 2.§) "Noteikumu projekts "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību izglītības iestādēs, kurās īsteno profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas""

TA-1270 ____________________________________

(I.Štāle, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā, izglītības un zinātnes ministrija savu iebildumu atsauc, Ministru kabineta komitejas 2011.gada 30.maija sēdes protokollēmumu (prot. Nr.21 2.§) "Noteikumu projekts "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību izglītības iestādēs, kurās īsteno profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas"" negrozīt.
 

Attīstības plānošanas dokumentu projekti

2.§

Publisko personu komercdarbības koncepcijas projekts

TA-1050 ____________________________________

(J.Pūce, A.Matīss, L.Medina, A.Mičuls, E.Upīte, A.Salmiņš, A.Kampars, U.Augulis, V.Dombrovskis)

1. Konceptuāli atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un koncepcijas projektā piedāvāto risinājumu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. turpināt skaņot koncepcijas projektu un rīkojuma projektu ar Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Tieslietu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kanceleju, pilnveidojot koncepcijas projektā piedāvātos principus un kritērijus pēc kuriem izvērtējama publiskas personas darbība privāto tiesību jomā;
2.2. atsevišķi atdalīt tos alternatīvos jautājumu variantus, par kuriem galīgais lēmums pieņemams Ministru kabinetam;
2.3. atsevišķi atdalīt tos jautājumus, par kuriem lēmums pieņemams pēc Eiropas Sociālā fonda 2007.–2013.gadam darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" aktivitātes "Administratīvās kapacitātes stiprināšana" projekta Nr.1DP/1.5.1.2.0/08/IPIA/SIF/001 "Administratīvā sloga samazināšana un administratīvo procedūru vienkāršošana" ietvaros Valsts kancelejas veiktā pētījuma "Publiskas personas dalības kapitālsabiedrībā mērķa, nepieciešamības un statusa kritēriju izvērtējums";
2.4. precizēto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu iesniegt atkārtotai izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
 

Tiesību aktu projekti

3.§

Likumprojekts "Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā"

TA-1570 ____________________________________

(M.Brencis, L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu paketi, precizējot normatīvo regulējumu, kas paredz mehānismu, ka tajos gadījumos, kad valsts vai pašvaldība uzskata, ka minētā bezmantinieka nekustamā manta ir nepieciešamas tās funkciju veikšanai, veikt šīs mantas sertificētu novērtēšanu, atbilstoši šim novērtējumam norēķināties ar kreditoru un šo mantu jau izmantot valsts vai pašvaldības funkciju veikšanai, savukārt tajos gadījumos, kad valsts vai pašvaldība uzskata, ka minētā bezmantinieka nekustamā manta nav nepieciešamas tās funkciju veikšanai, iestājas "tiesu izpildītāju" mehānisms, kā arī Finanšu ministrijai izvērtēt nepieciešamību atbilstoši precizēt arī citu likumprojektu paketē iekļauto likumprojektu redakciju.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. precizēt likumprojekta un anotācijas redakciju atbilstoši šī protokollēmuma 1.punktā atbalstītajam normatīvajam regulējumam;
2.2. kopīgi ar Tieslietu ministriju sagatavot informāciju par to, cik maksā pašreizējais administratīvais atsavināšanas mehānisms, ja to, piemēram, veic Valsts ieņēmumu dienests un cik tas maksā, ja to veiks tiesu izpildītājs, lai salīdzinātu ar izmaksu apmēru un noskaidrotu ar kādām izmaksām ir jārēķinās kreditoram un jaunajam īpašniekam;
2.3. precizēto likumprojektu, anotāciju un šī protokollēmuma 2.2.apakšpunktā minēto informāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Atzīmēt, ka likumprojekts Ministru kabineta sēdē izskatāms vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Komerclikumā" (TA-1559), likumprojektu "Grozījumi Notariāta likumā" (TA-1562), likumprojektu "Grozījumi Meža likumā" (TA-1563), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"" (TA-1564), likumprojektu "Grozījumi Civillikumā" (TA-1567), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"" (TA-1569) un likumprojektu "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā" (TA-1560) (likumprojektu pakete).
 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā"

TA-1560 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu, ņemot vērā šī protokola 3.§ 1.punktā pieņemto lēmumu.
2. Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Atzīmēt, ka likumprojekts Ministru kabineta sēdē izskatāms vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Komerclikumā" (TA-1559), likumprojektu "Grozījumi Notariāta likumā" (TA-1562), likumprojektu "Grozījumi Meža likumā" (TA-1563), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"" (TA-1564), likumprojektu "Grozījumi Civillikumā" (TA-1567), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"" (TA-1569) un likumprojektu "Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā" (TA-1570) (likumprojektu pakete).
 
5.§
Likumprojekts "Grozījumi Meža likumā"

TA-1563 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu, ņemot vērā šī protokola 3.§ 1.punktā pieņemto lēmumu.
2. Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Atzīmēt, ka likumprojekts Ministru kabineta sēdē izskatāms vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Komerclikumā" (TA-1559), likumprojektu "Grozījumi Notariāta likumā" (TA-1562), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"" (TA-1564), likumprojektu "Grozījumi Civillikumā" (TA-1567), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"" (TA-1569), likumprojektu "Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā" (TA-1570) un likumprojektu "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā" (TA-1560) (likumprojektu pakete).
 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi Komerclikumā"

TA-1559 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu, ņemot vērā šī protokola 3.§ 1.punktā pieņemto lēmumu.
2. Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Atzīmēt, ka likumprojekts Ministru kabineta sēdē izskatāms vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Notariāta likumā" (TA-1562), likumprojektu "Grozījumi Meža likumā" (TA-1563), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"" (TA-1564), likumprojektu "Grozījumi Civillikumā" (TA-1567), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"" (TA-1569), likumprojektu "Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā" (TA-1570) un likumprojektu "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā" (TA-1560) (likumprojektu pakete).
 
7.§
Likumprojekts "Grozījumi Notariāta likumā"

TA-1562 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu, ņemot vērā šī protokola 3.§ 1.punktā pieņemto lēmumu.
2. Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Atzīmēt, ka likumprojekts Ministru kabineta sēdē izskatāms vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Komerclikumā" (TA-1559), likumprojektu "Grozījumi Meža likumā" (TA-1563), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"" (TA-1564), likumprojektu "Grozījumi Civillikumā" (TA-1567), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"" (TA-1569), likumprojektu "Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā" (TA-1570) un likumprojektu "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā" (TA-1560) (likumprojektu pakete).
 
8.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām""

TA-1564 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu, ņemot vērā šī protokola 3.§ 1.punktā pieņemto lēmumu.
2. Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Atzīmēt, ka likumprojekts Ministru kabineta sēdē izskatāms vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Komerclikumā" (TA-1559), likumprojektu "Grozījumi Notariāta likumā" (TA-1562), likumprojektu "Grozījumi Meža likumā" (TA-1563), likumprojektu "Grozījumi Civillikumā" (TA-1567), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"" (TA-1569), likumprojektu "Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā" (TA-1570) un likumprojektu "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā" (TA-1560) (likumprojektu pakete).
 
9.§
Likumprojekts "Grozījumi Civillikumā"

TA-1567 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu, ņemot vērā šī protokola 3.§ 1.punktā pieņemto lēmumu.
2. Finanšu ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju un Zemkopības ministriju papildināt likumprojekta Pārejas noteikumus un precizēto likumprojektu un anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Atzīmēt, ka likumprojekts Ministru kabineta sēdē izskatāms vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Komerclikumā" (TA-1559 ), likumprojektu "Grozījumi Notariāta likumā" (TA-1562 ), likumprojektu "Grozījumi Meža likumā" (TA-1563 ), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"" (TA-1564 ), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"" (TA-1569), likumprojektu "Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā" (TA-1570) un likumprojektu "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā" (TA-1560) (likumprojektu pakete).
 
10.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām""

TA-1569 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu, ņemot vērā šī protokola 3.§ 1.punktā pieņemto lēmumu.
2. Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Atzīmēt, ka likumprojekts Ministru kabineta sēdē izskatāms vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Komerclikumā" (TA-1559), likumprojektu "Grozījumi Notariāta likumā" (TA-1562), likumprojektu "Grozījumi Meža likumā" (TA-1563 ), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"" (TA-1564 ), likumprojektu "Grozījumi Civillikumā" (TA-1567), likumprojektu "Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā" (TA-1570) un likumprojektu "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā" (TA-1560) (likumprojektu pakete).
 

Sēdi slēdz plkst. 11.00


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktora vietā - Juridiskā departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

I.Gailīte

Skatīt darba kārtību