Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 33

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.33

2011.gada 22.augustā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Kultūras ministre

-

S.Ēlerte

Labklājības ministre

-

I.Jurševska

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs, iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs

-

A.Štokenbergs

Veselības ministrs

-

J.Bārzdiņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks - politiskais direktors

-

A.Razāns

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

S.Bajāre

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Beinarovičs

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Valsts kancelejas direktore

-

E.Dreimane

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Attīstības plānošanas dokumentu projekti

1.§

Koncepcijas projekts "Publiskās pieejamības nodrošināšana informācijai par lobētājiem"

TA-2581 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājumu izskatīt nākamajā Ministru kabineta komitejas sēdē.
 

Tiesību aktu projekti

2.§

Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu Bebru pagastā, Kokneses novadā, nodošanu privatizācijai"

TA-1971 ____________________________________

(J.Pūce, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Likumprojekts "Parāda atgūšanas likums"

TA-646 ____________________________________

(A.Vilks, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā finanšu ministra A.Vilka priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
 
4.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-648 ____________________________________

(A.Vilks, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā finanšu ministra A.Vilka priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.693"Noteikumi par mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu""

TA-1906 ____________________________________

(I.Apsīte, J.Lukss, S.Semjonovs, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
6.§
Informatīvais ziņojums "Par zemes ciparu apraides ieviešanā gūto pieredzi un priekšlikumiem situācijas tūlītējai uzlabošanai"

TA-1384 ____________________________________

(E.Beļskis, L.Šulca, A.Matīss, D.Buceniece, T.Meisītis, D.Berkolde, B.Bāne, M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un atbalstīt iesniegtā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 1. un 2.punktu.
2. Satiksmes ministrijai:
2.1. svītrot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 3., 4. un 5.punktu un šajos punktos minētos jautājumus turpināt risināt Ministru prezidenta 2011.gada 4.aprīļa rīkojuma Nr.127 "Par darba grupu ciparu apraides uzlabošanai" 2.2.apakšpunktā darba grupai dotā uzdevuma ietvaros, kā arī, ja nepieciešams, attiecīgi precizēt informatīvo ziņojumu;
2.2. precizēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un informatīvo ziņojumu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par dividendēs izmaksājamo kapitālsabiedrību peļņas daļu par 2010.gadu"

TA-1813 ____________________________________

(R.Muciņš, D.Berkolde, I.Šņucins, S.Bajāre, L.Medina, K.Lore, B.Bāne, A.kampars, J.Bārzdiņš, V.Dombrovskis)

1. Iesniegto rīkojuma projektu izskatīt Ministru kabineta š.g. 23.augusta sēdē vienlaikus ar informatīvo ziņojumu "Finanšu situācija veselības aprūpes jomā" (TA-2029).
2. Veselības ministrijai:
2.1. kopīgi ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Tieslietu ministriju precizēt rīkojuma projekta 2.punktu jautājumā par peļņas novirzīšanu;
2.2. līdz jautājuma izskatīšanai Ministru kabineta sēdē izvērtēt šīs peļņas atstāšanas ietekmi uz 2012.gada budžetu, kā arī finanšu situāciju kopumā;
2.3. precizēto rīkojuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 23.augusta sēdē.
 

Papildus iekļautie jautājumi

8.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1965 ____________________________________

(J.Dūkalvs, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā zemkopības ministra J.Dūklava priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
 

Sēdi slēdz plkst. 10.45


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību