Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 35

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.35

2011.gada 5.septembrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ārlietu ministrs

-

Ģ.V.Kristovskis

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Broks

Kultūras ministre

-

S.Ēlerte

Labklājības ministre

-

I.Jurševska

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs, iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs

-

A.Štokenbergs

Veselības ministrs

-

J.Bārzdiņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

G.Ābele

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāve

-

I.Olafsone

Valsts kancelejas direktore

-

E.Dreimane

 Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§

Noteikumu projekts "Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi"

TA-1876 ____________________________________

(D.Giluce, U.Augulis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Aizsardzības ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projekta redakciju atbilstoši panāktajam saskaņojumam ar Satiksmes ministriju un Zemkopības ministriju;
2.2. precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Informatīvais ziņojums "Par pašvaldību interesējošiem rādītājiem, to iegūšanas iespējām un nepieciešamo finansējumu"

TA-1912 ____________________________________

(A.Žīgure, R.Bika, R.Vējonis, U.Augulis, G.Ābele, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju un izteiktos viedokļus par atbalstāmo variantu informatīvā ziņojuma 3.tabulā iekļauto rādītāju iegūšanas un sagatavošanas iespējām.
2. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Satiksmes ministriju izvērtēt rādītāju iegūšanas un sagatavošanas fiskālo ietekmi, un jautājumu par nepieciešamo finansējuma apjomu Ekonomikas ministrijai rādītāju iegūšanai izskatīt Ministru kabinetā valsts budžeta likumprojekta 2012.gadam sagatavošanas procesā.
 
3.§
Informatīvais ziņojums "Par kompetenču sadalījumu, ieviešot cigarešu samazināta degšanas potenciāla prasības"

TA-2098 ____________________________________

(I.Apsīte, A.Danilāns, I.Olafsone, A.Vilks, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju un atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. kopīgi ar Finanšu ministriju un Valsts ieņēmumu dienestu izvērtēt normatīvā regulējuma pietiekamību un papildus izmaksas standartu prasību īstenošanai, attiecīgi precizēt informatīvo ziņojumu un, ja nepieciešams, arī Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu;
2.2. precizēto informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Papildus iekļautie jautājumi

4.§

Sabiedrības veselības pamatnostādņu projekts 2011.-2017.gadam

TA-2155 ____________________________________

(I.Šmate, E.Upīte, J.Bekmanis, J.Bārzdiņš, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un pamatnostādņu projektu.
2. Veselības ministrijai:
2.1. papildināt pamatnostādņu projektu ar vides veselības jautājumiem un saskaņot to ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju;
2.2. saskaņot ar Valsts kancelejas Stratēģiskās analīzes departamentu jautājumu par pamatnostādņu īstenošanai nepieciešamo plānošanas dokumentu apjomu;
2.3. rīkojuma projektu un saskaņoto pamatnostādņu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 10.50


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību