Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 36

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.36

2011.gada 12.septembrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Broks

Kultūras ministre

-

S.Ēlerte

Labklājības ministre

-

I.Jurševska

Tieslietu ministrs, iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs

-

A.Štokenbergs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Vējonis

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Teikmanis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Pūce

Finanšu ministrijas Administrācijas vadītājs

-

G.Kauliņš

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

L.Sīka

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

D.Mūrmane-Umbraško

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

A.Eglājs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Latvijas Darba devēju konfederācijas
eksperte

-

I.Olafsone

Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks

-

A.Salmiņš

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja nodaļas vadītāja

-

D.Kurpniece
Valsts kancelejas direktora vietā-Juridiskādepartamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

-

I.Gailīte

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

1.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Tirgoņu ielā 15/17, Liepājā nodošanu privatizācijai"

TA-2104 ____________________________________

(K.Lore, Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumos Nr.348 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.2.1.2.apakšaktivitātes "Nacionālās nozīmes velotūrisma produkta attīstība"""

TA-2185 ____________________________________

(E.Valantis, A.Antonovs, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. svītrot noteikumu projekta 2.punktu un attiecīgi precizēt anotāciju;
2.2. sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Ekonomikas ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju izvērtēt Dobeles novada pašvaldībā radušos situāciju 3.4.2.1.2.apakšaktivitātes "Nacionālās nozīmes velotūrisma produkta attīstība" ietvaros uzsāktā projekta īstenošanā, steidzami piedāvāt konkrētu risinājumu tās novēršanai un projekta pabeigšanai, un sagatavoto risinājumu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē;
2.3. precizēto noteikumu projektu, anotāciju un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā"

TA-2075 ____________________________________

(M.Brencis, D.Kurpniece, A.Tiknuss, I.Olafsone, A.Salmiņš, A.Štokenbergs, R.Vējonis, V.Dombrovskis)

1. Neatbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. turpināt likumprojekta saskaņošanu ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Tieslietu ministriju;
2.2. saskaņoto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, viedokļu nesaskaņošanas gadījumā - atkārtotai izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 10.35


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktora vietā-Juridiskā departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece
I.Gailīte

Skatīt darba kārtību