Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 8

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.8

2012.gada 20.februārī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministrs

-

A.Vilks 

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

S.Bajāre

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

L.Sīka

Kultūras ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

-

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretārsa vietniece

-

L.Medina

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Pārresoru koordinācijas centra konsultants

-

V.Vespers
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības īstenošanas
padomes pilnvarotais nevalstisko organizāciju pārstāvis

-

Ā.Adlers

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšēdētājs

-

P.Krīgers

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes loceklis

-

E.Karnītis

Valsts kancelejas direktore

-

E.Dreimane

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Attīstības plānošanas dokumentu projekti

1.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Koncepcijā par sociālā apdrošināšanas sistēmas stabilitāti ilgtermiņā"

TA-376 ____________________________________

(I.Viņķele, J.Muižniece, R.Kozlovskis, A.Jaško, J.Sārts, P.Krīgers, Ž.Jaunzeme-Grende, I.Circene, I.Jaunzeme, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Labklājības ministrijai:
2.1. saskaņot ar Iekšlietu ministriju un Aizsardzības ministriju rīkojuma projekta 1.1.apakšpunktā un 2.punktā ietvertos formulējumus jautājumā par izdienas pensiju vecuma paaugstināšanu;
2.2. saskaņoto rīkojuma projektu iesniegt izskatīšanai Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdē;
2.3. saskaņoto rīkojuma projektu pēc tā izskatīšanas Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdē iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.novembra rīkojumā Nr.674 "Par Koncepciju par sociālās apdrošināšanas sistēmas stabilitāti ilgtermiņā""

TA-377 ____________________________________

(J.Muižniece, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Labklājības ministrijai:
2.1. saskaņot rīkojuma projekta 2.punkta redakciju ar Iekšlietu ministriju un Aizsardzības ministriju;
2.2. saskaņoto rīkojuma projektu iesniegt izskatīšanai Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdē;
2.3. saskaņoto rīkojuma projektu pēc tā izskatīšanas Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdē iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Tiesību aktu projekti

3.§

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola" pamatkapitālā"

TA-3160 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas š.g. 17.februāra vēstulē Nr.1-05/841 minēto, rīkojuma projekta izskatīšanu atlikt un iekļaut to izskatīšanai Ministru kabineta komitejas 2012.gada 5.marta sēdes darba kārtībā.
 

Sēdi slēdz plkst. 10.40


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību