Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 26

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.26

2012.gada 9.jūlijā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Ķīlis

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Ronis

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

A.Liepiņš

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

L.Sīka

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

D.Mūrmane-Umbraško

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Antonovs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietā - departamenta direktors

-

J.Šnore

Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietniece

-

R.Osvalde
Nevalstisko organizāciju pārstāve

-

K.Krumberga

Latvijas Darba devēju konfederācijas
ģenerāldirektora vietnieks

-

E.Filippovs

Latvijas Pašvaldību savienības vecākais padomnieks

-

M.Pūķis

Valsts kancelejas direktore

-

E.Dreimane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§
Likumprojekts "Rūpnieciskā īpašuma likums"

TA-1035 ____________________________________

(J.Macuka, M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Tieslietu ministrijai atkārtoti izvērtēt jautājumu par tiešās pārvaldes iestādes "Patentu valde" pārveidošanas par valsts aģentūru lietderību un attiecīgo valsts nodevu pārveidošanas par maksa pakalpojumu lietderību, ja nepieciešams precizēt likumprojektu, kā arī saskaņot ar Finanšu ministriju jautājumu par fiskālo ietekmi uz Tieslietu ministrijas budžetu, kas veidojas šādas pārveidošanas rezultātā, attiecīgi precizēt anotāciju un precizēto anotāciju, ja nepieciešams, arī likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē (vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm"" (TA-1296), likumprojektu "Grozījumi Dizainparaugu likumā" (TA-1295), likumprojektu "Grozījumi Patentu likumā" (TA-1294), likumprojektu "Grozījumi Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā" (TA-1292) un likumprojektu "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"" (TA-1291)).
 
2.§
Likumprojekts "Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā"

TA-1420 ____________________________________

(M.Lazdovskis, I.Viņķele, I.Jaunzeme, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Tieslietu ministrijai papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Tieslietu ministrijai līdz 2013.gada 1.jūlijam sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu ar izvērtējumu par iespējamiem grozījumiem Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā paredzot, ka norma par ierobežotu uzturlīdzekļu apmēra izmaksām tiek atcelta ātrāk par 2016.gada 1.janvārim, un precizēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pēc precizētā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta saņemšanas likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi Negodīgas komercprakses aizlieguma likumā"

TA-1320 ____________________________________

(G.Zadraks, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē (vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" (TA-1321) un likumprojektu "Grozījumi Reklāmas likumā" (TA-641)).
 
4.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts iestādes, pašvaldības un pašvaldības iestādes pasūta pētījumus"

TA-1872 ____________________________________

(E.Upīte, L.Straujuma, I.Raugze, E.Sprūdžs, V.Dombrovsks)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Valsts kancelejai:
2.1. precizēt noteikumu projekta redakciju, ņemot vērā Sabiedrisko pakalpojumu komisijas š.g. 6.jūlija e-pasta vēstulē minēto;
2.2. aizstāt noteikumu projekta 18. un 19.punktā vārdu "nekavējoties" ar vārdiem "mēneša laikā";
2.3. sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, paredzot, ka jautājumu par papildu finansējuma piešķiršanu Parresoru koordinācijas centram Pētījumu un publikāciju datu bāzes pilnveidošanai 2014.gadā un turpmākajos gados izskatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem 2014.gada valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā, kā arī attiecīgi precizēt tiesību akta projekta anotāciju;
2.4. precizēto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
5.§
Informatīvais ziņojums "Par finanšu stabilitātes nodevas ietekmi, tai skaitā nodevas apmēru"

TA-1555 ____________________________________

(D.Avotiņa, M.Bičevskis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju un atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, paredzot uzdevumu Finanšu ministrijai līdz 2013.gada jūlijam sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā atkārtotu informatīvo ziņojumu par finanšu stabilitātes nodevas ietekmi un apmēru un priekšlikumiem Ministru kabineta turpmākai rīcībai;
2.2. precizēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un informatīvo ziņojumu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
Papildus iekļautie jautājumi

6.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts fondēto pensiju shēmas darbības izvērtējumu"

TA-1582 ____________________________________

(I.Jaunzeme, I.Ose, M.Bičevskis, M.Pūķis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju un atbalstīt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Labklājības ministrijai:
2.1. papildināt informatīvo ziņojumu ar informāciju par pensiju fondu reālajiem ienesīguma rādītājiem, kas precizēti atbilstoši inflācijai, kā arī attiecīgi ar informāciju par vidējiem ienesīguma rādītājiem;
2.2. papildināt informatīvo ziņojumu ar salīdzinājumu par 1. un 2.pensiju līmeņa iemaksu ietekmi uz kopējo uzkrāto pensiju kapitālu (1.00 Ls atdeve 1.pensiju līmenī un 1.00 Ls atdeve 2.pensiju līmenī);
2.3. papildināt informatīvo ziņojumu ar izvērstāku informāciju par Pensiju fondu lomas palielināšanas iespējām Latvijas tautsaimniecības attīstībā, kā arī informāciju par ieguldījumu drošību attiecībā pret zaudējumiem;
2.4. saskaņot informatīvo ziņojumu ar Finanšu ministriju un Finanšu un kapitāla tirgus komisiju;
2.5. precizēto informatīvo ziņojumu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 11.05
Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību