Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 36

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.36

2014.gada 27.oktobrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidentes vietā - satiksmes ministrs

 -

 A.Matīss

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

R.Vējonis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

I.Druviete
Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Naudiņš

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone-Godmane

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

U.Lielpēters

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

-

P.Vilks

Valsts kancelejas direktore

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

 

Protokolē

 

 

Dokumentu pārvaldības departamenta
konsultante


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Attīstības plānošanas dokumentu projekti

1.§

Pamatnostādņu projekts "Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības un nodrošināšanas pamatnostādnes 2014.–2018.gadam"

TA-2296 ____________________________________

(A.Matīss)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
 

Tiesību aktu projekti

2.§

Informatīvais ziņojums "Par valsts nekustamā īpašuma ieguldīšanas kapitālsabiedrību pamatkapitālā iespējamiem variantiem"

TA-2153 ____________________________________

(R.Muciņš, D.Palčevska, D.Berkolde, D.Avotiņa, A.Matīss)

1. Pieņemt zināšanai Veselības ministrijas, Tieslietu ministrijas un Finanšu ministrijas pārstāvju sniegto informāciju un neatbalstīt Veselības ministrijas piedāvāto risinājumu par valsts nekustamā īpašuma ieguldīšanu kapitālsabiedrību pamatkapitālā.
2. Veselības ministrijai:
2.1. papildināt informatīvo ziņojumu ar informāciju par Veselības ministrijas kapitālsabiedrību lietošanā un apsaimniekošanā esošajiem nekustamajiem īpašumiem (nekustamā īpašuma sastāvs, adrese), kā arī par katru kapitālsabiedrību norādīt konkrēto ieguldījumu tajā no valsts budžeta līdzekļiem, no ES struktūrfondu līdzekļiem un pašu līdzekļiem;
2.2. ņemot vērā precizēto informatīvo ziņojumu, kopīgi ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju paredzēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektā atsevišķi par katru valsts kapitālsabiedrību, kurai veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamo valsts nekustamo īpašumu paredzēts ieguldīt pamatkapitālā, priekšlikumus turpmākai rīcībai;
2.3. precizēto informatīvo ziņojumu un saskaņoto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 10.15


Ministru prezidentes vietā - satiksmes ministrs Anrijs Matīss

Valsts kancelejas direktore
Elita Dreimane

Skatīt darba kārtību