Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 12

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.12

2017.gada 3.aprīlī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis
Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis
Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja

-

A.Vanaga

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Stinka

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

-

L.Lejiņa

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

K.Ketners

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

-

V.Reitere
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras prezidents

-

A.Rostovskis

Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvis

-

P.Leiškalns
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka pienākumu izpildītāja

-

I.Jurča
Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

-

P.Vilks

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja,
direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

 

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un komunikācijas jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja

Protokolē

 -

B.Medvecka

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja

-

L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.05

 

 

Attīstības plānošanas dokumentu projekti

1.§

Plāna projekts "Alternatīvo degvielu attīstības plāns 2017.-2020.gadam"

TA-512 ____________________________________

(A.Augulis, A.Ašeradens, M.Kučinskis)

Ņemot vērā satiksmes ministra sniegto informāciju, ka panākts kompromiss ar Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministrijai attiecīgi precizēt plāna projektu un iesniegt to izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

 

Tiesību aktu projekti

2.§

Likumprojekts "Grozījumi Konkurences likumā"

TA-2469 ____________________________________

(K.Kinča, J.Račko, V.Valainis, A.Ašeradens, E.Korčagins, A.Rostovskis, I.Apsīte, K.Gerhards, B.Fromane, A.Apsītis, O.Geitus-Eitvina, J.Stinka, J.Dūklavs, K.Šadurskis, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Ekonomikas ministrijai divu nedēļu laikā:
2.1. saskaņot likumprojekta redakciju ar Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Lielo pilsētu asociāciju atbilstoši panāktajam kompromisam attiecībā par jomām, uz kurām tiek attiecināts likumprojekta 6.panta regulējums;
2.2. saskaņot likumprojekta redakciju ar biedrību "Latvijas Būvuzņēmēju partnerība" jautājumā par likumprojekta papildināšanu ar jaunu pantu, kas paredzētu svītrot Konkurences likuma 21.panta otro daļu;
2.3. lai nekavētu Direktīvas 2014/104/ES pārņemšanu, atkārtoti izvērtēt lietderību likumprojekta sadalīšanai divos atsevišķos likumprojektos;
2.4. saskaņoto likumprojektu vai atsevišķos likumprojektos sadalītos likumprojektus un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā""

TA-474 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, K.Gerhards, I.Jurča, V.Reitere, Dz.Rasnačs, V.Valainis, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Atzīmēt, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs atbalsta likumprojekta virzību iesniegtajā redakcijā.
3. Finanšu ministrijai:
3.1. atkārtoti izvērtēt Latvijas Pašvaldību savienības iebildumus attiecībā uz likumprojektā paredzētā regulējuma nepiemērošanu amatpersonām, kuras pienākumus pilda uz laiku, un, ja nepieciešams, attiecīgi precizēt likumprojektu un iesniegt to Valsts kancelejā;
3.2. pēc likumprojekta izvērtēšanas ar Latvijas Pašvaldību savienību sagatavot un iesniegt Valsts kancelejā informāciju par atlikušajiem nesaskaņotajiem jautājumiem.
4. Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta 2017.gada 11.aprīļa sēdē.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.752 "Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" maksas pakalpojumu cenrādis""

TA-595 ____________________________________

(A.Ozola, K.Ketners, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Atzīmēt, ka atbalstītajā noteikumu projektā paredzētās izmaiņas cenrādī ietekmēs ārstniecības iestāžu izmaksas.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot un iesniegt Valsts kancelejā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, paredzot jautājumu par papildus nepieciešamo finansējumu noteikumu īstenošanai izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" sagatavošanas procesā.
4. Valsts kancelejai pēc Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta saņemšanas sagatavot noteikumu projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Papildus iekļautie jautājumi

5.§

Informatīvais ziņojums "Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam"

TA-2364 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, Dz.Rasnačs, K.Gerhards, S.Šķiltere, P.Leiškalns, A.Ašeradens, L.Medina, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Finanšu ministrijai papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar konkrētiem gada laikā veicamiem uzdevumiem jautājuma risināšanai, izskatīt to darba grupā un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai informatīvo ziņojumu un darba grupā izskatīto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta 2017.gada 11.aprīļa sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 11.30


Ministru prezidents
Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja,
direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja Inese Gailīte

Skatīt darba kārtību