Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2020.gada 20.oktobra sēdes darba kārtība (sēde notiks attālināti) (sēdes sākums plkst.13.00)

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2020.gada 14.oktobrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2020.gada 20.oktobrī
plkst. 13:00 (attālināti)

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-611
TA-1831 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 10.jūlija noteikumos Nr.485 "Terorisma draudu līmeņa izsludināšanas kārtība""  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens     
1.2.  TA-1912  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens     
1.3.  VSS-448
TA-1757 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1080 "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits     
1.4.  VSS-647
TA-1836 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.244 "Noteikumi par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras tīkla pārskata saturu""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits     
1.5.  TA-1837  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 7.oktobra rīkojumā Nr.563 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits     
1.6.  VSS-729
TA-1832 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Gaviezes ielā 8A, Rīgā, pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūves "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits     
1.7.  VSS-680
TA-1785 
Rīkojuma projekts "Par Valsts dzelzceļa administrācijas 2021.gada budžeta apstiprināšanu"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits     
1.8.  VSS-675
TA-1795 
Rīkojuma projekts "Par Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas 2021.gada budžeta apstiprināšanu"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits     
1.9.  VSS-757
TA-1843 
Rīkojuma projekts "Par Zāļu valsts aģentūras 2021.gada budžeta apstiprināšanu"  Veselības ministrija  I.Viņķele     
1.10.  VSS-434
TA-1744 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumos Nr.841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards     
1.11.  VSS-612
TA-1813 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 18.jūnija noteikumos Nr.328 "Prasības kautuvēm, kurās nokauto dzīvnieku gaļu mazā daudzumā realizē vietējā tirgū""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards     
1.12.  TA-1971  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 6.septembra noteikumos Nr.590 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs     
1.13.  TA-1972  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 16.janvāra noteikumos Nr.38 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs     
1.14.  TA-1973  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 5.novembra noteikumos Nr.506 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē" trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""   Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs     
1.15.  VSS-418
TA-1980 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 7.februāra noteikumos Nr.74 "Jaunuzņēmumu atbalsta programmu pieteikšanas un administrēšanas kārtība""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs     
1.16.  TA-1951  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumos Nr.330 "Vakcinācijas noteikumi""  Veselības ministrija  I.Viņķele     
1.17.  TA-1976  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība""  Veselības ministrija  I.Viņķele     
1.18.  TA-1961  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Veselības ministrija  I.Viņķele     
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-1943  Rīkojuma projekts "Par Arti Lapiņu"  Finanšu ministrija  J.Reirs  A.Lapiņš   
2.2.  VSS-64
TA-1975 
Likumprojekts "Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums"  Ministru prezidents  A.K.Kariņš  J.Citskovskis K.Vintiša L.Ruškule K.Stone    
2.3.  VSS-117
TA-1511 
Likumprojekts "Grozījumi Augstskolu likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  D.Stepanovs   
2.4.  TA-1830  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  L.Medina A.Lapiņš I.Bērziņa A.Kaļāne A.Ozoliņa A.Gricenko L.Osīte   
2.5.  VSS-430
TA-1523 
(iekļauts papildus) (atbalstīts VSS) Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā izstrādā un aktualizē institūcijas darbības stratēģiju un novērtē tās ieviešanu"  Ministru prezidents  A.K.Kariņš     
2.6.  TA-1521  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumos Nr.737 "Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi""  Ministru prezidents  A.K.Kariņš     
2.7.  TA-1522  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumos Nr.413 "Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem""  Ministru prezidents  A.K.Kariņš     
III. Informācija
3.1.  TA-1803  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalību OECD laika periodā no 2019.gada jūlija līdz 2020.gada jūlijam"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  D.Liberte   
3.2.  TA-1317  Informatīvais ziņojums "Par kvalitatīvas vispārējās vidējās izglītības nodrošināšanas priekšnosacījumiem"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  L.Buceniece M.Kosareva G.Catlaks I.Vanaga I.Juhņēviča   
3.3.  TA-1996  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2020.gada 23.oktobra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  A.Ozola   
IV. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa) (I)
4.1.  TA-1911  Programmas rādītāju novērtējums portfeļgarantiju programmai, kas tiek īstenota saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.473 "Noteikumi par atbalsta programmu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanai"   Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  Dz.Kauliņš E.Valgača   
4.2.  TA-1855  Informatīvais ziņojums "Par turpmāko rīcību starptautiskajā šķīrējtiesas lietā "Staur Eiendom" AS, "EBO Invest" AS un "Rox Holding" AS pret Latvijas Republiku"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits     
4.3.  TA-1711  (iekļauts papildus) (atbalstīts VSS) Informatīvais ziņojums "Par informatīvā ziņojuma "Par ģeotelpisko informāciju, kuras publicēšana var radīt apdraudējumu valsts drošībai" izpildes gaitu"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  J.Garisons   
4.4.  TA-1982  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas termiņa pagarinājumu"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  K.Lore H.Skarbnieks    
4.5.  TA-1968  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalību Eiropas Komisijas noslēgtajā Covid-19 vakcīnas iepirkuma līgumā"  Veselības ministrija  I.Viņķele     
V. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa) (II)
5.1.  TA-1561  Dienesta vajadzībām  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks     
5.2.  2020-TA-3k,  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Konfidenciāli    S.Ģirģens