Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2010.gada 13.novembra ārkārtas sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs
V.Dombrovskis
Rīgā 2010.gada 12.novembrī

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2010.gada 13.novembrī
plkst. 11:00-13:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
1.1.  TA-3009  Koncepcijas par sociālās apdrošināšanas sistēmas stabilitāti ilgtermiņā projekts   Labklājības ministrija  I.Jurševska  S.Stabiņa  Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-3014  DV   Finanšu ministrija  A.Vilks  B.Bāne I.Stepanova  Izskatīts MK sēdē 
1.3.    Par Eiropas Savienības fondu 2010.gada budžeta izpildi 10 mēnešos