Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2012.gada 4.septembra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2012.gada 31.augustā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2012.gada 4.septembrī
pēc Ministru kabineta komitejas sēdes

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-221
TA-1939 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanu un pretepidēmijas pasākumiem, medikamentu nodrošinājuma sistēmas sagatavošanu un darbu valsts apdraudējuma gadījumā""  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-228
TA-1940 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 13.decembra noteikumos Nr.956 "Valsts operatīvās medicīniskās komisijas nolikums""  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  TA-1941  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 23.decembra rīkojumā Nr.686 "Par Valsts operatīvo medicīnisko komisiju""   Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-1947  Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"   Ārlietu ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-1908  Par Ministru kabineta 2011.gada 29.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.70 97.§) "Informatīvais ziņojums "Par Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā sagatavošanās sekretariāta institucionālo risinājumu"" 6.3. un 6.4.apakšpunktā doto uzdevumu izpildi   Ārlietu ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-1907  Par Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.36 82.§) "Informatīvais ziņojums "Par projekta "Valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem izveidošana" īstenošanas paātrināšanu"" 5.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu   Ārlietu ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-551
TA-1856 
Jautājums svītrots  Finanšu ministrija  A.Vilks     
2.6.  TA-1881  Rīkojuma projekts "Par Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM GEORGIA)"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  TA-1937  Rīkojuma projekts "Par Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalību Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM GEORGIA)"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-1997  Rīkojuma projekts ''Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  TA-1829  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 22.jūnija rīkojumā Nr.350 "Par Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes sastāvu""   Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-353
TA-1773 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumos Nr.992 "Noteikumi par jūrnieka grāmatiņu""  Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-250
TA-1784 
Noteikumu projekts "Noteikumi par atpūtas kuģu vadītāju apmācību, sertificēšanu un reģistrāciju"  Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-84
TA-1734 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Mediācijas likums"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK un atlikts 
2.13.  VSS-83
TA-1733 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK un atlikts 
2.14.  TA-1793  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.726 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.1.1.apakšaktivitāti "Ģimenes ārstu tīkla attīstība"""  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-567
TA-1695 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1145 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma "Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana" īstenošanai""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-1942  Rīkojuma projekts "Par A.Naumovu"  Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende  A.Naumovs L.Puisāne  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-1831  Rīkojuma projekts "Par Vadības un sociālā darba augstskolas "Attīstība" SIA rektora vietas izpildītāja iecelšanu"   Izglītības un zinātnes ministrija  D.Pavļuts  A.Melnis N.Sautiņš D.Kuļša D.Trofimovs  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-2000  Rīkojuma projekts "Par vienreizējā sociālā pabalsta piešķiršanu I.Makstniecei sakarā ar trīnīšu piedzimšanu"  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
3.4.  VSS-1144
TA-1448 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās""  Satiksmes ministrija  A.Ronis  A.Maldups M.Ankalniņš I.Sāre  Izskatīts MK sēdē 
3.5.  VSS-1143
TA-1444 
Likumprojekts "Grozījums Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā"  Satiksmes ministrija  A.Ronis  A.Maldups M.Ankalniņš I.Sāre  Izskatīts MK sēdē 
3.6.  VSS-1290
TA-1452 
Likumprojekts "Grozījums Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā"  Satiksmes ministrija  A.Ronis  A.Maldups M.Ankalniņš I.Sāre  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  VSS-691
TA-1954 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda pagaidu uzraudzības komitejas izveidi"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1840  Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2008.gada 10.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.38 38.§) "Par nepieciešamo rīcību, lai veicinātu darba meklējumos izbraukušo Latvijas iedzīvotāju atgriešanos Latvijā" 2.punkta izpildi 2011.gadā"   Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende  R.Klimkāne I.Bule  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-2058  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Vēstules projekts Saeimai (par Ministru kabineta 2011.gada 15.decembra vēstuli Nr.18/TA-766/16219)  Ministru prezidents  V.Dombrovskis  S.Ēlerte  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1994  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi
6.1.  VSS-582
TA-1990 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Kaļāne A.Orehova I.Veinberga   Izskatīts MK sēdē 
6.2.  VSS-412
TA-1420 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā"   Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
VII. Papildus iekļautie jautājumi
7.1.  TA-2022  Informatīvais ziņojums "Par laika periodā no 2012.gada 1.februāra līdz 2012.gada 31.jūlijam paveiktajiem un nākamajā atskaites periodā plānotajiem uzdevumiem Eiropas vienotās valūtas ieviešanai Latvijā"   Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Andreičika N.Sakss L.Ozoliņa D.Kalsone   Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-2026  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.marta rīkojumā Nr.148 "Par Latvijas Nacionālo eiro ieviešanas plānu""   Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Andreičika N.Sakss L.Ozoliņa I.Jermacāne D.Kalsone  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  VSS-488
TA-2014 
Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projekta "Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu un e-izsoļu funkcionalitātes attīstība" elektroniskās iepirkumu sistēmas darbības koncepcijas aprakstu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  S.Zvidriņa A.Daugulis V.Narnicka T.Trubača   Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-2050  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  D.Pavļuts  L.Sīka  Izskatīts MK sēdē 
7.5.  TA-2049  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumos Nr.578 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.4.apakšaktivitāti "Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana"""  Izglītības un zinātnes ministrija  D.Pavļuts  L.Sīka  Izskatīts MK sēdē 
7.6.  TA-2043  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumos Nr.71 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.2.2.apakšaktivitātes "Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” īstenošanas kārtību"""  Izglītības un zinātnes ministrija  D.Pavļuts  L.Sīka  Izskatīts MK sēdē 
7.7.  TA-2045  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumos Nr.816 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.2.1.apakšaktivitāti "Vispārējās vidējās izglītības satura reforma, mācību priekšmetu, metodikas un mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmas uzlabošana"""  Izglītības un zinātnes ministrija  D.Pavļuts  L.Sīka  Izskatīts MK sēdē 
7.8.  TA-2046  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumos Nr.17 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.3.apakšaktivitātes "Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai” pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu"""  Izglītības un zinātnes ministrija  D.Pavļuts  L.Sīka  Izskatīts MK sēdē 
7.9.  TA-2041  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.150 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.4.2.apakšaktivitāti "Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā"""  Izglītības un zinātnes ministrija  D.Pavļuts  L.Sīka  Izskatīts MK sēdē 
7.10.  TA-2048  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.151 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.2.apakšaktivitāti "Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana"""  Izglītības un zinātnes ministrija  D.Pavļuts  L.Sīka  Izskatīts MK sēdē 
7.11.  TA-2042  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 9.jūnija noteikumos Nr.521 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.2.3.apakšaktivitāti "Vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana un prasmju atjaunošana"""  Izglītības un zinātnes ministrija  D.Pavļuts  L.Sīka  Izskatīts MK sēdē 
7.12.  TA-2047  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumos Nr.196 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.1.apakšaktivitāti "Nozaru kvalifikāciju sistēmas izveide un profesionālās izglītības pārstrukturizācija"""  Izglītības un zinātnes ministrija  D.Pavļuts  L.Sīka  Izskatīts MK sēdē 
7.13.  TA-2040  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumos Nr.922 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.3.apakšaktivitātes "Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai" otro projekta iesnieguma atlases kārtu""  Izglītības un zinātnes ministrija  D.Pavļuts  L.Sīka  Izskatīts MK sēdē 
7.14.  TA-1975  Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu ministrijām (centrālajām valsts iestādēm) euro ieviešanas izdevumu segšanai"  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Andreičika N.Sakss L.Ozoliņa D.Kalsone I.Jermacāne D.Kalsone R.Timermanis   Izskatīts MK un atlikts 
7.15.  TA-2032  Informatīvais ziņojums "Par Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 3., 28., 29. un 30.punktā paredzēto noteikumu īstenošanas gaitu un rezultātiem"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  M.Roze I.Briede  Izskatīts MK sēdē 
7.16.  TA-2054  Informatīvais ziņojums "Par nodokļu ieņēmumu prognozes paaugstināšanu, īstenojot ēnu ekonomikas apkarošanas un citus pasākumus"  Finanšu ministrija  A.Vilks  I.Šņucins J.Salmiņa  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
8.1.  TA-2061  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2012.gada 9.-11.septembra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
IX. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
9.1.  TA-2034  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības ārlietu ministru neformālo (Gimnihas) sanāksmi 2012.gada 7.-8.septembrī"  Ārlietu ministrija  A.Ronis  E.Trumkalns   Izskatīts MK sēdē 
X. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
10.1.  TA-2021  Rīkojuma projekts "Par akciju sabiedrības "Tērvetes AL" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu"   Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  I.Beināre E.Fernāts   Izskatīts MK sēdē