Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2012.gada 3.decembra ārkārtas sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā -zemkopības ministre 
L.Straujuma
Rīgā 2012.gada 30.novembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 ĀRKĀRTAS SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2012.gada 3.decembrī
pēc Ministru kabineta komitejas sēdes

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Ministru kabineta lieta
1.1.  TA-2792  Informatīvais ziņojums "Par veiktajiem pasākumiem un priekšlikumiem turpmākai rīcībai cīņā ar klasisko cūku mēri" un rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma  M.Balodis   
II. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
2.1.  TA-2805  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2012.gada 4.decembra sanāksmei  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Andreičika N.Sakss D.Ispodkina S.Ozola M.Apsalone  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-2760  (skatīts MK) Latvijas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulām par jurisdikciju, piemērojamajiem tiesību aktiem, atzīšanu un izpildi laulāto mantisko attiecību lietās un partneru attiecību lietās"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  L.Medina  Izskatīts MK sēdē