Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2015.gada 23.janvāra ārkārtas sēdes darba kārtība. Sēdes sākums plkst. 10.00

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā -

iekšlietu ministrs R.Kozlovskis

Rīgā, 2015.gada 16.janvārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

ĀRKĀRTAS SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2015.gada 23.janvārī
plkst. 10:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Ministru kabineta lieta
1.1.  TA-149  Rīkojuma projekts "Par humānās palīdzības sniegšanu Ukrainai"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  M.Baltmanis  Izskatīts MK sēdē