Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2015.gada 5.oktobra ārkārtas sēdes darba kārtība (pēc Ministru kabineta komitejas sēdes)

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Rīgā, 2015.gada 1.oktobrī

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 ĀRKĀRTAS SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2015.gada 5.oktobrī
pēc Ministru kabineta komitejas sēdes 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
1.1.  TA-2144  Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Euro grupas 2015.gada 5.oktobra un Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2015.gada 6.oktobra sanāksmei  Finanšu ministrija  M.Seile  D.Ispodkina   Izskatīts MK sēdē 
1.2.    Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas nacionālo pozīciju 2015.gada 8.-9.oktobra Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu padomes sanāksmei"    R.Kozlovskis