Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2006.gada 24.janvāra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
A.Kalvītis
Rīgā 2006.gada 19.janvārī
 24.janvārī plkst. 11:30 precizēta

 LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2006.gada 24.janvārī
plkst. 11:00

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
Papildus iekļautie jautājumi
0.1.  TA-173  Rīkojuma projekts "Par D.Lūka atbrīvošanu no Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieka amata un pārcelšanu Tieslietu ministrijas valsts sekretāra padomnieka amatā"
 
TIESLIETU MINISTRIJA  S.Āboltiņa  D.Lūks  Izskatīts MK sēdē 
I. Ministru kabineta lieta
1.1.  TA-121  Par Ministru kabineta 2006.gada 10.janvāra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.2 2.§) "Par valstij piederošajām akcijām akciju sabiedrībā "Rīgas siltums""  ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-14  Par valstij piederošajām akcijām akciju sabiedrībā "Rīgas siltums"  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.K.Kariņš  K.Lore
D.Zepa
Dž.Innusa
 
Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-124  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumos Nr.997 "Noteikumi par līgumcenu robežām""  FINANŠU MINISTRIJA  G.Bērziņš  A.Tiknuss  Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-115  Par Ceļu satiksmes noteikumu ļaunprātīgu pārkāpēju personas datu publiskošanu  IEKŠLIETU MINISTRIJA  Dz.Jaundžeikars    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-57  Par situāciju Iekšlietu ministrijas administratīvā kompleksa būvniecībā Rīgā, Gaujas ielā 15 un
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 28.jūlija rīkojumā Nr.535 "Par Koncepciju par ēku kompleksa būvprojektēšanas un būvniecības Rīgā, Gaujas ielā 15, uzņēmuma līguma turpmāko izpildi""

 
IEKŠLIETU MINISTRIJA  Dz.Jaundžeikars  A.Balodis
A.Bērziņš
V.Elksnis

 
Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-123  Par ēkas Rīgā, Gaujas ielā 17, daļas renovāciju NATO valstu valdību vadītāju sanāksmes drošības nodrošināšanā iesaistīto personu izmitināšanai un par turpmāko bijušā Sardzes pulka ēkas Rīgā, Gaujas ielā 15 un 17, daļas rekonstrukciju Rīgas pilsētas Galvenās policijas pārvaldes izvietošanai  IEKŠLIETU MINISTRIJA  Dz.Jaundžeikars   A.Balodis
V.Elksnis
J.Zaščirinskis
 
Izskatīts MK sēdē 
II. Ministru kabineta lieta (II)
2.1.  VSS-815
TA-3205 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.K.Kariņš    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-1075
TA-2699 
Noteikumu projekts "Noteikumi par atklātā konkursa "Kultūras un vēstures mantojuma efektīva izmantošana tūrisma attīstībā" projektu pieteikumu iesniegšanas, vērtēšanas un lēmuma pieņemšanas kārtību"  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.K.Kariņš  R.Aleksejenko
A.Liepiņš
 
Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-1202
TA-2691 
Likumprojekts "Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likums"  IEKŠLIETU MINISTRIJA  Dz.Jaundžeikars    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-1200
TA-2695 
Likumprojekts "Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplinārās atbildības likums"  IEKŠLIETU MINISTRIJA  Dz.Jaundžeikars    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-1194
TA-2696 
Likumprojekts "Grozījumi Robežsardzes likumā"  IEKŠLIETU MINISTRIJA  Dz.Jaundžeikars    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-1195
TA-2694 
Likumprojekts "Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā"  IEKŠLIETU MINISTRIJA  Dz.Jaundžeikars    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-1193
TA-2701 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par policiju""  IEKŠLIETU MINISTRIJA  Dz.Jaundžeikars    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-1196
TA-2700 
Likumprojekts "Grozījumi Valsts civildienesta likumā"  IEKŠLIETU MINISTRIJA  Dz.Jaundžeikars    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-1199
TA-2698 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā""  IEKŠLIETU MINISTRIJA  Dz.Jaundžeikars    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-1197
TA-2697 
Likumprojekts "Grozījums Militārā dienesta likumā"  IEKŠLIETU MINISTRIJA  Dz.Jaundžeikars    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-1198
TA-2692 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu""  IEKŠLIETU MINISTRIJA  Dz.Jaundžeikars    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-1310
TA-3393 
Likumprojekts "Grozījumi Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā"  TIESLIETU MINISTRIJA  S.Āboltiņa  M.Bičevskis
S.Zlatoustovs
 
Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-1147
TA-2742 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.augusta noteikumos Nr.714 "Kārtība, kādā tiek veikti militāra rakstura preču un pakalpojumu iepirkumi""  AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
III. Tiesību aktu projekti, kas netiek skatīti Ministru kabineta komitejā
2.14.  VSS-1037
TA-12 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par aviāciju""  SATIKSMES MINISTRIJA  A.Šlesers  A.Gorodcovs   
2.17.  VSS-1602
TA-3232 
Par Latvijas Republikas pievienošanās vēstuli Zemes novērošanas grupai (GEO)   Vides ministrija  R.Vējonis  A.Leitass   
IV. Tiesību aktu projekti, kas netiek skatīti Ministru kabineta komitejā
3.1.  TA-3283  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts noslēpumu""  AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA  L.Mūrniece  I.Angere  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-1493
TA-133 
Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā valsts tiešās pārvaldes iestādes ievieto informāciju tiešās pārvaldes iestāžu datu bāzē"  MINISTRU PREZIDENTS  A.Kalvītis  S.Gulbe  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  VSS-1494
TA-132 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 20.maija noteikumos Nr.263 "Valsts kancelejas nolikums""  MINISTRU PREZIDENTS  A.Kalvītis    Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-131  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"  MINISTRU KABINETA APBALVOŠANAS PADOME  A.Latkovskis    Izskatīts MK sēdē 
3.5.  VSS-1430
TA-3340 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu""  ĀRLIETU MINISTRIJA  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
3.6.  VSS-1574
TA-3322 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem""  ĀRLIETU MINISTRIJA  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
3.7.  VSS-1470
TA-3084 
Noteikumu projekts "Latvijas civilo ekspertu dalības starptautisko organizāciju vadītajās starptautiskajās civilajās misijās konsultatīvās padomes nolikums"  ĀRLIETU MINISTRIJA  A.Pabriks  D.Putnaērgle  Izskatīts MK sēdē 
3.8.  TA-3364  Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"  ĀRLIETU MINISTRIJA  A.Pabriks  A.Kalniņa  Izskatīts MK sēdē 
3.9.  VSS-1124
TA-2774 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.K.Kariņš  R.Aleksejenko
A.Liepiņš
E.Skanstiņa
 
Izskatīts MK sēdē 
3.10.  VSS-1465
TA-3224 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 23.decembra noteikumos Nr.746 "Valsts aģentūras "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" nolikums""  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.K.Kariņš  R.Aleksejenko
A.Liepiņš
E.Skanstiņa
 
Izskatīts MK sēdē 
3.11.  VSS-1986
TA-209 
Rīkojuma projekts "Par transformatoru apakšstacijas Rīgā, Bieķensalas ielā 6, ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Latvenergo" pamatkapitālā"  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.K.Kariņš  M.Lakševica
K.Lore
 
Izskatīts MK sēdē 
3.12.  VSS-1537
TA-3226 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par grāmatvedību""  FINANŠU MINISTRIJA  G.Bērziņš  A.Malējs  Izskatīts MK sēdē 
3.13.  VSS-1082
TA-3300 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Madaras" nodošanu Saldus rajona Nīgrandes pagasta pašvaldības īpašumā"  IEKŠLIETU MINISTRIJA  Dz.Jaundžeikars  U.Zemmers  Izskatīts MK sēdē 
3.14.  VSS-1562
TA-3184 
Likumprojekts "Par Latvijas Lauksaimniecības universitātes Satversmes grozījumiem"  IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA  I.Druviete  J.Čakste
J.Skujāns
 
Izskatīts MK sēdē 
3.15.  VSS-1551
TA-3386 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Rīgā, Kuldīgas ielā 9a, saglabāšanu valsts īpašumā"  IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
3.16.  VSS-886
TA-2796 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Rēzeknē, Pils ielā 23a, saglabāšanu valsts īpašumā"  IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
3.17.  TA-127  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 24.janvāra rīkojumā Nr.48 "Par Latvijas Nacionālās operas konsultatīvo padomi""
 
KULTŪRAS MINISTRIJA  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
3.18.  VSS-1684
TA-3269 
Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
3.19.  VSS-1549
TA-3145 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu un ar tiem saistīto siltumtīklu pirkšanu"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  M.Kučinskis  I.Andžāns
A.Draudiņš
G.Upenieks
 
Izskatīts MK sēdē 
3.20.  VSS-1687
TA-3321 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 10.marta rīkojumā Nr.153 "Par valsts dzīvojamo māju nodošanu pašvaldību īpašumā""
 
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
3.21.  VSS-1686
TA-3358 
Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvojamo māju neprivatizētās daļas nodošanu pašvaldību īpašumā"
 
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
3.22.  VSS-1691
TA-32 
Rīkojuma projekts "Par telpu nomu Alūksnē, Dārza ielā 11 un O.Vācieša ielā 2a"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  M.Kučinskis  A.Draudiņš
V.Litaunieks
 
Izskatīts MK sēdē 
3.23.  VSS-1769
TA-62 
Noteikumu projekts "Dzelzceļa ritošā sastāva reģistrācijas kārtība"  SATIKSMES MINISTRIJA  A.Šlesers  J.Iesalnieks
J.Eiduks
V.Struppe
 
Izskatīts MK sēdē 
3.24.  VSS-1388
TA-3398 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek veikti civilās aviācijas drošības uzturēšanas pasākumi"  SATIKSMES MINISTRIJA  A.Šlesers  J.Palms  Izskatīts MK sēdē 
3.25.  VSS-1317
TA-3304 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 27.augusta noteikumos Nr.384 "Adresācijas noteikumi""   TIESLIETU MINISTRIJA  S.Āboltiņa  A.Siliņš  Izskatīts MK sēdē 
3.26.  VSS-1619
TA-3391 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 18.marta noteikumos Nr.122 "Noteikumi par uzturdevas kompensāciju Ieslodzījuma vietu pārvaldes specializētā valsts civildienesta ierēdņiem""
 
TIESLIETU MINISTRIJA  S.Āboltiņa  S.Zlatoustovs  Izskatīts MK sēdē 
3.27.  VSS-1613
TA-65 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 22.februāra noteikumos Nr.138 "Valsts asinsdonoru centra nolikums""  Veselības ministrija  G.Bērziņš  A.Čivčs  Izskatīts MK sēdē 
3.28.  VSS-1775
TA-48 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par piesārņojumu""  Vides ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
3.29.  VSS-1776
TA-49 
Rīkojuma projekts "Par peldvietu un jahtu ostu atbilstības novērtējuma komisiju"  Vides ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
3.30.  VSS-1679
TA-3354 
Likumprojekts "Grozījumi Dzīvnieku barības aprites likumā"  ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  R.Vējonis  S.Vanaga  Izskatīts MK sēdē 
3.31.  VSS-1712
TA-18 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1996.gada 2.jūlija noteikumos Nr.246 "Noteikumi par valsts robežas šķērsošanas vietu noteikšanu un robežkontroles punktu un robežpārejas punktu izvietojumu uz Latvijas Republikas valsts robežas""  ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  R.Vējonis  S.Vanaga  Izskatīts MK sēdē 
3.32.  VSS-1455
TA-3335 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Ciltsdarba valsts inspekcijas sniegtā maksas pakalpojuma izcenojumu"  ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
3.33.  VSS-962
TA-2920 
Noteikumu projekts "Valsts informācijas sistēmu attīstības projektu uzraudzības kārtība"  ĪPAŠU UZDEVUMU MINISTRA ELEKTRONISKĀS PĀRVALDES LIETĀS SEKRETARIĀTS  J.Reirs  I.Gudele
V.Ķeņģis
 
Izskatīts MK sēdē 
V. Informācija
4.1.  TA-3339  (atbalstīts MKK) Par esošo situāciju un turpmāko gaitu Valsts investīciju programmas plānošanā  FINANŠU MINISTRIJA  G.Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
VI. Politikas plānošanas dokumenti
5.1.  VSS-1421
TA-2912 
(atbalstīts MKK) Koncepcijas projekts par fizisko personu biometrijas datu izmantošanu Latvijā   IEKŠLIETU MINISTRIJA  Dz.Jaundžeikars    Izskatīts MK sēdē 
VII. Papildus iekļautie jautājumi
6.1.  VSS-1875
TA-139 
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopīgajām militārajām mācībām ārvalstīs 2006.gadā"  AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA  L.Mūrniece  I.Grinberga  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  VSS-1290
TA-2891 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Sabiedriskā transporta pakalpojumu likums"  SATIKSMES MINISTRIJA  A.Šlesers    Izskatīts MK sēdē 
6.3.  VSS-1291
TA-2900 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Autopārvadājumu likumā"  SATIKSMES MINISTRIJA  A.Šlesers    Izskatīts MK sēdē 
6.4.  VSS-1292
TA-2895 
(atbalstīts MKK)Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa likumā"  SATIKSMES MINISTRIJA  A.Šlesers    Izskatīts MK sēdē 
6.5.  VSS-1293
TA-2897 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa pārvadājumu likumā"  SATIKSMES MINISTRIJA  A.Šlesers    Izskatīts MK sēdē 
6.6.  VSS-1295
TA-2899 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem""  SATIKSMES MINISTRIJA  A.Šlesers    Izskatīts MK sēdē 
6.7.  VSS-1644
TA-157 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumos Nr.220 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu""

 
IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA  I.Druviete  J.Ķirsons  Izskatīts MK sēdē 
6.8.  VSS-340
TA-1112 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par komercdarbības atbalsta sniegšanas nosacījumiem valsts atbalsta programmai "Atbalsts komercdarbības infrastruktūras modernizācijai""  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.K.Kariņš  R.Aleksejenko
A.Liepiņš
G.Silovs
 
Izskatīts MK sēdē 
6.9.  TA-120  Rīkojuma projekts "Par mobilizācijas uzdevumu noteikšanu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam un materiālo rezervju iegādi un glabāšanu"  IEKŠLIETU MINISTRIJA  Dz.Jaundžeikars    Izskatīts MK sēdē 
6.10.  VSS-1897
TA-179 
Noteikumu projekts "Par kuģu apkalpes minimālo sastāvu"  SATIKSMES MINISTRIJA  A.Šlesers  A.Krastiņš
G.Šteinerts
A.Logina
 
Izskatīts MK sēdē 
6.11.  TA-192  Par Latvijas Republikas delegāciju līdzdalībai Starptautiskās darba konferences 94.sesijā Ženēvā  SATIKSMES MINISTRIJA  A.Šlesers  A.Krastiņš  Izskatīts MK sēdē 
6.12.  TA-175  Noteikumu projekts "Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" maksas pakalpojumu cenrādis"  SATIKSMES MINISTRIJA  A.Šlesers  A.Zeltiņš
A.Liepiņš
A.Logina
 
Izskatīts MK sēdē 
6.13.  TA-177  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" sniegto pamatdarbības (publisko) pakalpojumu izcenojumiem"  SATIKSMES MINISTRIJA  A.Šlesers  J.Kancēvičs
A.Lukstiņš
 
Izskatīts MK sēdē 
6.14.  TA-178  Noteikumu projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"  SATIKSMES MINISTRIJA  A.Šlesers  A.Lubāns
M.Pēkalis
 
Izskatīts MK sēdē 
6.15.  TA-199  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 6.februāra rīkojumā Nr.81 "Par Latvijas Republikas pārstāvju norīkošanu Latvijas-Kazahstānas starpvaldību tirdznieciski ekonomiskās sadarbības komisijas sastāvā""  SATIKSMES MINISTRIJA  A.Šlesers    Izskatīts MK sēdē 
6.16.  TA-197  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes 2006.gada 30.-31.janvāra sanāksmei  ĀRLIETU MINISTRIJA  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta
7.1.  TA-187  (Slēgtā daļa) Par Latvijas Republikas nostājas projektu "Iestāšanās raksts Eiropas Kopienu Tiesā izskatāmā lietā C-167/05 Eiropas Kopienu Komisija pret Zviedrijas Karalisti"(papildus iekļautais jautājums)  TIESLIETU MINISTRIJA  S.Āboltiņa  E.Broks
E.Balode- Buraka
M.Jurušs
R.Konstante
 
Izskatīts MK sēdē 
7.2.  6-k  (Slēgtā daļa) Par mobilizācijas uzdevumu noteikšanu Valsts policijai un materiālo rezervju iegādi un glabāšanu (Papildus iekļautais jautājums)    Dz.Jaundžeikars  A.Grigulis
M.Rāzna
 
 
7.3.  14-k  (Slēgtā daļa) (Papildus iekļautais jautājums)    Dz.Jaundžeikars     
Skatīt protokolu