Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2006.gada 11.jūlija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
A.Kalvītis
Rīgā 2006.gada 6.jūlijā
11.jūlijā plkst. 12:00 precizēta

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2006.gada 11.jūlijā
plkst. 12:00

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
Papildus iekļautie jautājumi
0.1.  TA-1869  Rīkojuma projekts "Par Nacionālo bruņoto spēku Gaisa spēku komandieri"  AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA  A.Slakteris  A.Stepanovs  Izskatīts MK sēdē 
I. Ministru kabineta lieta (II)
1.1.  VSS-1070
TA-359 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir, lieto, rezervē, pagarina vai anulē numerācijas resursus un atsakās no tiem"  SATIKSMES MINISTRIJA  K.Peters  R.Bergmanis
J.Dumpis
D.Janauska
V.Vogoļenoks

 
Izskatīts MK sēdē 
II. Tiesību aktu projekti, kas netiek skatīti Ministru kabineta komitejā
2.1.  VSS-733
TA-1840 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 28.marta noteikumos Nr.231 "Karavīru militārās disciplīnas reglaments""  AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA  A.Slakteris  E.Laimīte  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-1822  Noteikumu projekts "Par Tehnisko vienošanos starp Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, Igaunijas Aizsardzības spēkiem un Lietuvas Bruņotajiem spēkiem par Baltijas valstu Jūras spēku artilērijas un kuģu aprīkojuma remonta darbnīcu Klaipēdā"  AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA  A.Slakteris  D.Apine  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-1828  Noteikumu projekts "Par Vācijas Federatīvās Republikas Federālās Aizsardzības ministrijas, Norvēģijas Karalistes Aizsardzības ministrijas un Zviedrijas Karalistes bruņoto spēku saprašanās memorandu par sadarbību Starptautiskajos drošības atbalsta spēkos Ziemeļu reģionā"  AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA  A.Slakteris  I.Grinberga  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-1826  Rīkojuma projekts "Par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas valstu un valdību vadītāju sanāksmes ietvaros realizējamo televīzijas apraides vajadzību finansēšanu"

 
AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA  A.Slakteris    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-1565  Par Ministru kabineta 2006.gada 28.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.12 34.§) "Par tērauda, tekstila un netekstila preču importa licencēšanu" 3.punkta izpildi  EKONOMIKAS MINISTRIJA  M.Roze  G.Ābele
Z.Liepiņa
S.Pizika
 
Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-672
TA-1671 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2003.gada 21.janvāra noteikumu Nr.39 "Kārtība, kādā Latvijas Republika piedalās Eiropas Kopienas programmās" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  FINANŠU MINISTRIJA  A.Baštiks  R.Konstante
D.Ispotkina 
Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-299
TA-1664 
Noteikumu projekts "Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem"  IEKŠLIETU MINISTRIJA  Dz.Jaundžeikars  A.Ābele  Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-541
TA-1533 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Jēkabpilī, Liliju ielā 20B, saglabāšanu valsts īpašumā"  IEKŠLIETU MINISTRIJA  Dz.Jaundžeikars  A.Marhels  Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-496
TA-1381 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu""  IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA  G.Grīnvalds  G.Arāja
D.Ozoliņš
 
Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-1642
TA-1167 
Noteikumu projekts "Tirgus orientēto pētījumu projektu finansējuma sadales kārtība"
 
IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA  G.Grīnvalds  M.Bundule
E.Grēns
J.Ekmanis
 
Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-1818
TA-1429 
Noteikumu projekts "Rektoru padomes nolikums"  IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA  G.Grīnvalds  J.Čakste
T.Volkova
 
Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-1559
TA-245 
Noteikumu projekts "Noteikumi par cietuma inspektora profesijas standartu"  IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA  G.Grīnvalds  J.Čakste  Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-1560
TA-213 
Noteikumu projekts "Noteikumi par vecākā komandējošā (vecāko virsnieku) sastāva policista profesijas standartu"  IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA  G.Grīnvalds  J.Čakste  Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-447
TA-1463 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 26.jūlija noteikumos Nr.562 "Noteikumi par ģimenes valsts pabalsta un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību""  LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA  R.Vējonis  I.Baranovska  Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-780
 
Rīkojuma projekts "Par atļauju Ogres novada domei slēgt pakalpojumu līgumu par Ogres mākslas skolas apsaimniekošanu Ogrē, Brīvības ielā 11, ar iepirkumu procedūras uzvarētāju uz 15 gadiem"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  M.Kučinskis     
2.16.  VSS-1528
TA-491 
Likumprojekts "Par Starptautisko konvenciju par zvejas kuģu personāla sagatavošanas un diplomēšanas, kā arī sardzes pildīšanas standartiem"  SATIKSMES MINISTRIJA  K.Peters  A.Krastiņš
L.Pilsuma
J.Spridzāns
 
Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-574
TA-1434 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par gaisa pārvadājumu licences vai speciālo aviācijas darbu licences izsniegšanu"  SATIKSMES MINISTRIJA  K.Peters  A.Muižnieks  Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-321
TA-1292 
Noteikumu projekts "Noteikumi par gaisa kuģa atzīšanu par derīgu lidojumiem"
 
SATIKSMES MINISTRIJA  K.Peters  M.Gorodcovs  Izskatīts MK sēdē 
2.19.  TA-946  Par Ministru kabineta 2002.gada 14.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.20 29.§) "Tiesu ekspertīžu iestāžu koncepcija (2002.-2006.gadam)" izpildi   TIESLIETU MINISTRIJA  G.Grīnvalds  M.Čentoricka  Izskatīts MK sēdē 
2.20.  VSS-367
TA-1363 
Noteikumu projekts "Noteikumi par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē"  Veselības ministrija  G.Bērziņš  A.Čivčs  Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-91
TA-1522 
Likumprojekts "Grozījumi Ķemeru nacionālā parka likumā"  Vides ministrija  R.Vējonis  D.Vilkaste  Izskatīts MK sēdē 
2.22.  VSS-1370
TA-1137 
Noteikumu projekts "Noteikumi par traktortehnikas un tās piekabju valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem"  ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  M.Roze  E.Lapiņš
G.Melkins
 
Izskatīts MK sēdē 
2.23.  VSS-701
TA-1814 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumos Nr.1002 "Kārtība, kādā ieviešams programmdokuments "Latvijas Lauku attīstības plāns Lauku attīstības programmas īstenošanai 2004.- 2006.gadam"""  ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  M.Roze  L.Jansone  Izskatīts MK sēdē 
2.24.  TA-1852  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 10.maija noteikumos Nr.326 "Latvijas elektroniskās pārvaldes koordinācijas padomes nolikums""  ĪPAŠU UZDEVUMU MINISTRA ELEKTRONISKĀS PĀRVALDES LIETĀS SEKRETARIĀTS  I.Gudele    Izskatīts MK sēdē 
III. Politikas plānošanas dokumenti
3.1.  VSS-270
TA-1015 
(atbalstīts MKK) Transporta attīstības pamatnostādņu projekts 2007.-2013.gadam
 
SATIKSMES MINISTRIJA  K.Peters  I.Rozenšteine  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-276  (atbalstīts MKK) Tautsaimniecības vienotās stratēģijas rīcības plāna projekts   EKONOMIKAS MINISTRIJA  M.Roze    Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-281  (atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Ziņojums par progresu Tautsaimniecības vienotās stratēģijas īstenošanā"  EKONOMIKAS MINISTRIJA  M.Roze    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-3369  Par Rezultātu un rezultatīvo rādītāju sistēmas pamatnostādņu īstenošanas gaitu  FINANŠU MINISTRIJA  A.Baštiks    Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-1839  Par Latvijas Republikas pievienošanos brīvprātīgajam starpvaldību režīmam militāro iepirkumu jautājumos  AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA  A.Slakteris  I.Angere  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-1392  Par bojā gājušajiem ziemājiem 2006.gada pavasarī
 
ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  M.Roze  I.Ozoliņa
L.Straujuma
 
Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-1594  Par situāciju valsts austrumu robežas izbūvē un valstij nodarītajiem zaudējumiem šajā procesā  IEKŠLIETU MINISTRIJA  Dz.Jaundžeikars  A.Bērziņš
A.Siliņš
 
Izskatīts MK sēdē 
VI. Papildus iekļautie jautājumi
6.1.  TA-1885  Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2006.gada 14.-16. jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem   Vides ministrija  R.Vējonis  A.Drondina  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1889  Latvijas nacionālā pozīcija par Eiropas Komisijas ziņojumu par Horvātijas nacionālās likumdošanas caurskatīšanu pievienošanās Eiropas Savienībai 19.sarunu sadaļā (Sociālā politika un nodarbinātība)  ĀRLIETU MINISTRIJA  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-1887  Par valdības paveikto un iecerēto turpmāko rīcību Eiropas Savienības jautājumos  ĀRLIETU MINISTRIJA  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
6.4.  VSS-461
TA-1465 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 25.aprīļa noteikumos Nr.158 "Noteikumi par bīstamo ķīmisko vielu un bīstamo ķīmisko produktu lietošanas un tirdzniecības ierobežojumiem un aizliegumiem""  Veselības ministrija  G.Bērziņš  I.Šmate  Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-1871  Par sadarbību ar Rīgas 2006.gada NATO valstu un valdību vadītāju sanāksmes atbalsta komiteju  AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA  A.Slakteris  G.Keiša
I.Kupce
 
Izskatīts MK sēdē 
6.6.  TA-1855  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 9.maija noteikumos Nr.384 "Meža konsultatīvās padomes nolikums""  ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  M.Roze  A.Ozols  Izskatīts MK sēdē 
6.7.  TA-1897  Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2006.gada 18.jūlija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  M.Roze    Izskatīts MK sēdē 
6.8.  VSS-730
TA-1875 
Rīkojuma projekts "Par Valsts policijas koledžas dibināšanu un Valsts policijas reorganizāciju"  IEKŠLIETU MINISTRIJA  Dz.Jaundžeikars  A.Evardsons
A.Velšs
J.Zaščirinskis
 
Izskatīts MK sēdē 
6.9.  VSS-729
TA-1873 
Noteikumu projekts "Valsts policijas koledžas nolikums"  IEKŠLIETU MINISTRIJA  Dz.Jaundžeikars  A.Evardsons
A.Velšs
J.Zaščirinskis
 
Izskatīts MK sēdē 
6.10.  TA-1870  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumos Nr.567 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbinieku ar speciālajām dienesta pakāpēm darba samaksu""  IEKŠLIETU MINISTRIJA  Dz.Jaundžeikars  A.Evardsons
A.Velšs
J.Zaščirinskis
 
Izskatīts MK sēdē 
6.11.  TA-1894  Par Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju Iekšējo nolīgumu par Kopienas palīdzības finansēšanu saskaņā ar daudzgadu finanšu shēmu laikposmam no 2008. gada līdz 2013. gadam atbilstīgi ĀKK-EK partnerattiecību nolīgumam un par finansiālas palīdzības piešķiršanu Aizjūras zemēm un teritorijām, uz ko attiecas EK Līguma ceturtā daļa  ĀRLIETU MINISTRIJA  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
6.12.  TA-1901  Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2006.gada 14.jūlija sanāksmei

 
FINANŠU MINISTRIJA  A.Baštiks  L.Jevčuka
K.Kļujevs
I.Krūmane
 
Izskatīts MK sēdē 
6.13.  TA-1905  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes 2006.gada 17.-18. jūlija sanāksmei
 
ĀRLIETU MINISTRIJA  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu