Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2006.gada 25.jūlija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
A.Kalvītis
Rīgā 2006.gada 20.jūlijā
 25.jūlijā plkst. 12:00 precizēta

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2006.gada 25.jūlijā
plkst. 12:00

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Ministru kabineta lieta (II)
1.1.  TA-1668  Par valsts nekustamo īpašumu Rīgas rajonā, Salaspils lauku teritorijā, valsts aģentūras "Latvijas Zivju resursu aģentūra" filiālē "Dole"  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.Štokenbergs
M.Roze
 
M.Lakševica
K.Lore
N.Riekstiņš
L.Straujuma
 
Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-1720  Par valsts nekustamo īpašumu Kuldīgas rajonā, Pelču pagastā, valsts aģentūras "Latvijas zivju resursu aģentūra" filiālē "Pelči"   EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.Štokenbergs
M.Roze
 
M.Lakševica
K.Lore
N.Riekstiņš
L.Straujuma
 
Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1789
TA-142 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 9.jūlija noteikumos Nr.294 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai""  SATIKSMES MINISTRIJA  K.Peters    Izskatīts MK sēdē 
II. Tiesību aktu projekti, kas netiek skatīti Ministru kabineta komitejā
2.1.  VSS-530
TA-1632 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts kustamo mantu nodod bez atlīdzības ārvalstu valdību un starpvalstu organizāciju īpašumā"  AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA  G.Bērziņš  I.Alkšere  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-453
TA-1715 
Likumprojekts "Grozījumi "Krimināllikumā""  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.Štokenbergs  A.Kurgs
D.Merirands
U.Sarma
 
Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-452
TA-1732 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.Štokenbergs  A.Kurgs
D.Merirands
U.Sarma
 
Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-402
TA-1704 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.Štokenbergs  I.Jaunzeme
L.Namniece
 
Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-1826
TA-909 
Noteikumu projekts "Atlīdzības aprēķināšanas un izmaksāšanas kārtība par energoapgādes objekta ierīkošanai vai rekonstrukcijai nepieciešama zemes īpašuma atsavināšanu vai lietošanas tiesību ierobežošanu"  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.Štokenbergs  I.Freimane
U.Sarma
 
Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-712
TA-1748 
Noteikumu projekts "Eiropas Reģionālās attīstības fonda vadības komitejas nolikums"  FINANŠU MINISTRIJA  M.Kučinskis  I.Baltiņa
I.Ivaščenko
 
Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-714
TA-1749 
Noteikumu projekts "Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta vadības komitejas nolikums"  FINANŠU MINISTRIJA  M.Kučinskis  I.Baltiņa
I.Ivaščenko
 
Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-713
TA-1750 
Noteikumu projekts "Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda virzības daļas vadības komitejas nolikums"  FINANŠU MINISTRIJA  M.Kučinskis  I.Baltiņa
I.Ivaščenko
 
Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-715
TA-1751 
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības struktūrfondu uzraudzības komitejas nolikums"  FINANŠU MINISTRIJA  M.Kučinskis  I.Baltiņa
I.Ivaščenko
 
Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-711
TA-1755 
Noteikumu projekts "Eiropas Sociālā fonda vadības komitejas nolikums"  FINANŠU MINISTRIJA  M.Kučinskis  I.Baltiņa
I.Geiba
 
Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-786
TA-1819 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 31.maija rīkojumā Nr.352 "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu""  FINANŠU MINISTRIJA  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-674
TA-1694 
Rīkojuma projekts "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu"  FINANŠU MINISTRIJA  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-214
TA-1791 
Rīkojuma projekts "Par būvju Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 166a un Maskavas ielā 22, saglabāšanu valsts īpašumā"  IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA  B.Rivža  E.Martinsons  Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-1820
TA-1608 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Cēsīs, Lielajā Katrīnas ielā 2, saglabāšanu valsts īpašumā"

 
IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA  B.Rivža  E.Martinsons  Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-98
TA-633 
Noteikumu projekts "Noteikumi par informācijas iekļaušanas, izsniegšanas un aktualizēšanas kārtību Ģerboņu reģistrā"  KULTŪRAS MINISTRIJA  H.Demakova    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-587
TA-1782 
Rīkojuma projekts "Par neapdzīvojamo telpu saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Vides ministrijas valdījumā"
 
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-266
TA-1119 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Dzelzceļa ritošā sastāva speciālā remonta un modernizācijas kārtība"  SATIKSMES MINISTRIJA  K.Peters  A.Dunskis
J.Eiduks
 
Izskatīts MK sēdē 
2.18.  TA-1923  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"  TIESLIETU MINISTRIJA  H.Demakova    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-222
TA-1134 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Dzemdību palīdzības nodrošināšanas kārtība"  Veselības ministrija  G.Bērziņš  A.Čivčs  Izskatīts MK sēdē 
2.20.  VSS-310
TA-1170 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.588 "Noteikumi par gaisa kvalitāti""  Vides ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-668
TA-1722 
Noteikumu projekts "Meža monitoringa veikšanas kārtība"  ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  M.Roze  A.Ozols  Izskatīts MK sēdē 
2.22.  VSS-669
TA-1683 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.237 "Noteikumi par dzīvnieku barībā un barības sastāvdaļās aizliegtajām vielām un barības nekaitīguma prasībām""  ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  M.Roze  I.Sviķe  Izskatīts MK sēdē 
2.23.  VSS-553
TA-1806 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 14.aprīļa noteikumos Nr.131 "Noteikumi par aromatizētāju lietošanu pārtikā""  ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  M.Roze  A.Briņķe  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-1995  Par inflācijas procesiem valstī  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.Štokenbergs  O.Barānovs
G.Piņķe
 
Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-738
TA-1846 
Eiropas Savienības Padomes 1977.gada 17.maija Sestajā direktīvā (77/388/EEK) minētās pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas izvēles normas  FINANŠU MINISTRIJA  M.Kučinskis  S.Āmare-Pilka  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-1991  Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmas pilnveidošanas metodikas izstrādi  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
IV. Politikas plānošanas dokumenti
4.1.  VSS-180
TA-1543 
(atbalstīts MKK) Bērnu un ģimenes lietu ministrijas darbības stratēģijas projekts 2006.- 2008.gadam  Bērnu un ģimenes lietu ministrija  A.Baštiks  S.Rāva  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  VSS-1593
TA-1223 
(atbalstīts MKK) Koncepcijas projekts "Ikgadējā valsts nodeva par radiofrekvenču spektra un numerācijas resursu lietošanas tiesībām"  SATIKSMES MINISTRIJA  K.Peters  H.Strods
V.Vaznis
V.Vogoļenoks
 
Izskatīts MK sēdē 
4.3.  VSS-1419
TA-492 
(atbalstīts MKK) Administratīvo sodu likumprojekta koncepcijas projekts   TIESLIETU MINISTRIJA  H.Demakova  I.Nikuļceva
M.Strauss
 
Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  VSS-654
TA-1896 
Likumprojekts "Rīgas Svētā Pētera baznīcas likums"  TIESLIETU MINISTRIJA  H.Demakova  O.Zeile  Izskatīts MK sēdē 
VI. Papildus iekļautie jautājumi
6.1.  VSS-697
TA-1834 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumos Nr.48 "Noteikumi par Medicīnas profesionālās izglītības centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""  Veselības ministrija  G.Bērziņš  L.Ruškule  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  VSS-894
TA-2002 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 16.maija noteikumos Nr.391 "Noteikumi par valsts īpaši aizsargājamo dabas objektu (īpaši aizsargājamo dabas teritoriju) Siguldā - Latvijas Republikas pilsētā, kur nav atjaunojamas bijušo zemes īpašnieku vai viņu mantinieku zemes īpašuma tiesības un zeme nav privatizējama vai atsavināma""  Vides ministrija  R.Vējonis  D.Vilkaste  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-2015  Par Latvijas Republikas nostāju par Eiropas Komisijas formālo paziņojumu par pārkāpumu lietā Nr.2006/0479  IEKŠLIETU MINISTRIJA  Dz.Jaundžeikars  V.Rakstiņš  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-2016  Latvijas nacionālā pozīcija par Eiropas Komisijas ziņojumu par Horvātijas nacionālās likumdošanas caurskatīšanu pievienošanās Eiropas Savienībai 4.sarunu sadaļā (Brīva kapitāla kustība)
 
LR ĀRLIETU MINISTRIJA  G.Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-2017  Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo akciju sabiedrības "Lopkopības izmēģinājumu stacija "Jaunpils"" kapitāla daļu pārdošanu"  LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA  D.Staķe  A.Dobroze  Izskatīts MK sēdē 
6.6.  TA-2022  Noteikumu projekts "Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja eksāmena kārtību, minimālo zināšanu apjomu un eksāmena maksu"  TIESLIETU MINISTRIJA  H.Demakova  I.Baldiņa  Izskatīts MK sēdē 
6.7.  TA-1910  (atbalstīts MKK) Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas programmas projekts  ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  M.Roze    Izskatīts MK sēdē 
6.8.  TA-416  Informatīvais ziņojums ar priekšlikumiem, kā uzlabot kārtību, kādā atbildīgās institūcijas iegūst, uzkrāj informāciju un apmainās ar to, kā arī koordinē savu darbību, funkciju un uzdevumu izpildi, lai nodrošinātu savlaicīgu un padziļinātu darba tirgus prognožu sagatavošanu un attiecīgu politikas plānošanas dokumentu izstrādi  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.Štokenbergs  I.Krupenkovs  Izskatīts MK sēdē 
6.9.  TA-2044  Informatīvais ziņojums par Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 14.jūnija Lēmumu Nr.895/2006/EK, pamatojoties uz to, ka tranzītam caur to attiecīgajām teritorijām Čehijas Republika, Igaunija, Kipra, Latvija, Lietuva, Ungārija, Malta, Polija, Slovēnija un Slovākija dažus dokumentus vienpusēji atzīst par līdzvērtīgiem savām attiecīgās valsts vīzām un Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 14.jūnija Lēmumu Nr.896/2006/EK, ar ko ievieš vienkāršotu režīmu personu kontrolei uz ārējām robežām, kas balstīts uz dažu Šveices un Lihtenšteinas izdotu uzturēšanās atļauju vienpusēju atzīšanu dalībvalstīs tranzīta vajadzībām to teritorijā  IEKŠLIETU MINISTRIJA  Dz.Jaundžeikars  R.Ņikiforovs
I.Muceniece
M.Roze
A.Podgornijs
V.Trēziņš

 
Izskatīts MK sēdē 
6.10.  VSS-901
TA-2019 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izsniedz, atsaka vai anulē eksporta un importa atļaujas precēm, kuras varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai"  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.Štokenbergs

 
G.Ābele
Z.Liepiņa
 
 
6.11.  TA-2054  Rīkojuma projekts "Par humānās palīdzības sniegšanu Libānas civiliedzīvotājiem"
 
IEKŠLIETU MINISTRIJA  Dz.Jaundžeikars  I.Aire
I.Ivanovskis
 
Izskatīts MK sēdē 
6.12.  TA-2050  Rīkojuma projekts "Par palīdzības sniegšanu Latvijas Republikas pilsoņu un nepilsoņu, un viņu ģimenes locekļu evakuācijai (repatriācijai")   ĀRLIETU MINISTRIJA  G.Bērziņš
 
U.Blūms  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu