Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2007.gada 10.aprīļa sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
A.Kalvītis
Rīgā 2007.gada 4.aprīlī
10.aprīlī plkst. 12:25 precizēta
 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2007.gada 10.aprīlī
plkst. 12:00 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
Papildus iekļautie jautājumi
0.1.  TA-883  Rīkojuma projekts "Par ģenerāļa speciālās dienesta pakāpes piešķiršanu A.Jirgenam"  Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  A.Jirgens  Izskatīts MK sēdē 
I. Tiesību aktu projekti, kas netiek skatīti Ministru kabineta komitejā
1.1.  VSS-369
TA-856 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 10.janvāra rīkojumā Nr.19 "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopīgajām militārajām mācībām ārvalstīs 2007.gadā""  Aizsardzības ministrija  Atis Slakteris  J.Vasiļjeva  Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-3036  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 31.maija rīkojumā Nr.359 "Par koncepciju "Par meklēšanas un glābšanas spēju attīstību un pilnveidošanu, izmantojot helikopterus"""  Aizsardzības ministrija  Atis Slakteris    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-3055  Rīkojuma projekts "Grozījumi koncepcijā "Par meklēšanas un glābšanas spēju attīstību un pilnveidošanu, izmantojot helikopterus""  Aizsardzības ministrija  Atis Slakteris    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1506
TA-565 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par 1980.gada 10.oktobra Konvencijas par tādu konkrētu parasto ieroču veidu lietošanas aizliegšanu vai ierobežošanu, kurus var uzskatīt par ieročiem, kas nodara ārkārtīgus postījumus vai kam ir neselektīva darbība, 2.protokolu""  Ārlietu ministrija  Artis Pabriks  D.Krieva  Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-1825
TA-458 
Noteikumu projekts "Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība"  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  A.Asafrejs  Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-137
TA-601 
Noteikumu projekts "Skaidrā naudā veikto darījumu deklarēšanas noteikumi"  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  D.Robežniece
I.Runča
 
Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-56
TA-531 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts institūcija darba devējam atlīdzina darbiniekam izmaksājamo atlīdzību"
 
Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  I.Ošiņa  Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-134
TA-548 
Noteikumu projekts "Nepreferenciālas preču izcelsmes sertifikātu izsniegšanas un izsniegto sertifikātu pārbaudes kārtība"
 
Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  V.Kociņš
G.Kozinda
K.Šulte
 
Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-328
TA-737 
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas pilnvarnieku ikgadējā sanāksmē un Biznesa forumā Kazaņā 2007.gada 20. un 21.maijā"  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  J.Adamovičs  Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-688
TA-3582 
Instrukcijas projekts "Eiropas Savienības dokumentu tulkojumu izvērtēšanas, saskaņošanas un kļūdu labošanas kārtība"  Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža  M.Baltiņš  Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-830  Par Ministru kabineta 2007.gada 26.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.15 1.§) "Par situāciju saistībā ar Alsungā notikušo traģēdiju 2007.gada 23.februārī" izpildi  Labklājības ministrija  Dagnija Staķe    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-69
TA-740 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 25.aprīļa noteikumos Nr.326 "Kārtība, kādā pašvaldības sagatavo pašvaldību apvienošanās projektu""  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  Aigars Štokenbergs  A.Draudiņš  Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-1548
TA-407 
Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa likumā"  Satiksmes ministrija  Ainars Baštiks  A.Dunskis
J.Eiduks
J.Iesalnieks
 
Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-1595
TA-476 
Noteikumu projekts "Aviācijas skates organizēšanas un norises kārtība"  Satiksmes ministrija  Ainars Baštiks  M.Gorodcovs  Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-1136
TA-312 
Likumprojekts "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā"  Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  V.Rūsiņa
E.Timpare
 
Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-313
TA-758 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.475 "Noteikumi par ārvalstīs iegūtajiem advokātu profesionālajiem nosaukumiem, kurus atzīst Latvijas Republikā""  Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  I.Baldiņa  Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-185
TA-743 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 14.jūnija noteikumos Nr.413 "Kārtība, kādā veicama personu obligātā medicīniskā un laboratoriskā pārbaude, obligātā un piespiedu izolēšana un ārstēšana infekcijas slimību gadījumos""  Veselības ministrija  Vinets Veldre  A.Jurševica  Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-232
TA-676 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.286 ''Veselības ministrijas nolikums''"
 
Veselības ministrija  Vinets Veldre  A.Jurševica  Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-233
TA-669 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 24.septembra noteikumos Nr.429 "Alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu atkarības slimnieku ārstēšanas kārtība""  Veselības ministrija  Vinets Veldre  A.Jurševica  Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-184
TA-742 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 23.jūlija rīkojumā Nr.457 "Par Valsts policijas apsargājamajiem objektiem""  Veselības ministrija  Vinets Veldre  A.Jurševica  Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-1413
TA-576 
Noteikumu projekts "Dabas lieguma "Mugurves pļavas" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"  Vides ministrija  Raimonds Vējonis  D.Vilkaste  Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-1646
TA-160 
Noteikumu projekts "Veterināro zāļu izraisīto blakusparādību uzraudzības kārtība"  Zemkopības ministrija  Mārtiņš Roze  A.Briņķe  Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-1644
TA-353 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 18.marta noteikumos Nr.146 "Veterinārās kontroles kārtība, kas jāievēro, ievedot Latvijā dzīvniekus no trešajām valstīm""  Zemkopības ministrija  Mārtiņš Roze  A.Briņķe  Izskatīts MK sēdē 
II. Informācija
2.1.  TA-817  Par Ministru kabineta 2006.gada 24.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.5 54.§) "Par informatīvo ziņojumu par esošo situāciju un turpmāko gaitu Valsts investīciju programmas plānošanā" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  S.Aleksejeva
A.Krūze
A.Liepiņš

 
Izskatīts MK sēdē 
III. Politikas plānošanas dokumenti
3.1.  VSS-1626
TA-813 
Ārlietu ministrijas darbības stratēģijas 2007.-2009.gadam projekts   Ārlietu ministrija  Artis Pabriks  G.Jegermanis  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-14
TA-522 
(atbalstīts MKK) Zivsaimniecības nozares stratēģiskā plāna 2007.-2013.gadam projekts
 
Zemkopības ministrija  Mārtiņš Roze  A.Reinholds  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-1022  Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgumu par Latvijas un Krievijas robežu"
(ar līguma 2.pielikumu "Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas Delimitācijas karte" var iepazīties Valsts kancelejā (pieejams diskā, tel.7082852)).


 
Ārlietu ministrija  Artis Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-846  Rīkojuma projekts "Par līdzekļu sadalījumu Ekonomikas ministrijas pamatbudžeta programmā 25.00.00 "Uzņēmējdarbības un uz zināšanām balstītas ekonomikas veicināšana"

 
Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  A.Matīss  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-850  Noteikumu projekts "Noteikumi par finanšu līdzekļu sadalījumu novadu pašvaldībām infrastruktūras attīstībai"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  Aigars Štokenbergs  A.Stucka  Izskatīts MK sēdē 
V. Papildus iekļautie jautājumi
5.1.  VSS-1798
TA-274 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu sēklu aprites jomā"  Zemkopības ministrija  Mārtiņš Roze  H.Jirgena  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  VSS-1712
TA-527 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.marta noteikumos Nr.215 "Noteikumi par Valsts augu aizsardzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""  Zemkopības ministrija  Mārtiņš Roze  R.Arnītis  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-887  Rīkojuma projekts "Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali 2007.gadā"  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  Z.Adijāne  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  VSS-487
TA-892 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevas apmēru par azartspēļu automāta un iekārtas marķējuma zīmes izsniegšanu"  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  S.Birne  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  VSS-1662
TA-895 
Noteikumu projekts "Azartspēļu automāta, iekārtas un spēļu automāta spēles programmas reģistrācijas un marķēšanas kārtība"  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  S.Birne  Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-918  Rīkojuma projekts "Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu J.Katanei sakarā ar trīnīšu piedzimšanu"
 
Labklājības ministrija  Dagnija Staķe    Izskatīts MK sēdē 
5.7.  TA-919  Rīkojuma projekts "Par finansējuma novirzīšanu pašvaldību, izglītības, kultūras un citu sabiedrībai nozīmīgu pasākumu finansēšanai 2007.gadā"

 
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  Aigars Štokenbergs  B.Bāne  Izskatīts MK sēdē 
5.8.  VSS-486
TA-915 
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Peru Republikas valdības līgumu par vīzu prasības atcelšanu diplomātisko, speciālo un dienesta pasu turētājiem"
 
Ārlietu ministrija  Artis Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
5.9.  VSS-479
TA-930 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Gulbenes rajona Gulbenes novada izveidošanu"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  Aigars Štokenbergs  A.Draudiņš
A.Pīlēģis
 
Izskatīts MK sēdē 
5.10.  VSS-477
TA-931 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 28.jūnija rīkojumā Nr.478 "Par vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālā iedalījuma projektu""
 
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  Aigars Štokenbergs  A.Draudiņš
A.Pīlēģis
 
Izskatīts MK sēdē 
5.11.  TA-938  Informatīvais ziņojums par ārkārtas situāciju Ludzas rajonā sakarā ar kravas transportlīdzekļu rindām pie Terehovas un Grebņevas robežkontroles punktiem  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  Aigars Štokenbergs  A.Pīlēģis  Izskatīts MK sēdē 
5.12.  TA-942  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2007.gada 16.-17.aprīļa sanāksmei   Zemkopības ministrija  Mārtiņš Roze    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  135-k  Par Eiropas Cilvēktiesību Tiesas spriedumu lietā "Estrihs pret Latviju"    Artis Pabriks  S.Kauliņa
E.Plaksins

(Izskatīts MK sēdē) 
 
6.2.  122-k      Ivars Godmanis  (Izskatīts MK sēdē)   
6.3.  TA-933  (Papildus iekļautais jautājums)  Aizsardzības ministrija  Atis Slakteris    Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu