Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2007.gada 19.jūnija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
A.Kalvītis
Rīgā 2007.gada 14.jūnijā
 19.jūnijā plkst.12.20 precizēta

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2007.gada 19.jūnijā
plkst. 12:00

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Ministru kabineta lieta (II)
1.1.  TA-812  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām""

 
Ekonomikas ministrija  Gaidis Bērziņš  N.Freivalds
A.Kurgs
D.Merirands
U.Sarma
 
Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-520
TA-1401 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai (155.saraksts)"  Ekonomikas ministrija  Gaidis Bērziņš  V.Kozlovskis
M.Lakševica
K.Lore
 
Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-204
TA-1222 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (147.saraksts)" un rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Rīgā, Dzirnavu ielā 113"
 
Ekonomikas ministrija  Gaidis Bērziņš
 
M.Lakševica
K.Lore
I.Nikuļceva
 
Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-97
TA-1236 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (140.saraksts)" un rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Jelgavā, Dobeles ielā 43"
 
Ekonomikas ministrija  Gaidis Bērziņš
Mārtiņš Roze
 
M.Lakševica
K.Lore
D.Lucaua
 
Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-517
TA-1339 
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes privatizāciju"  Ekonomikas ministrija  Gaidis Bērziņš  K.Lore
E.Rorbaka
 
Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-100
TA-835 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.518 "Spiedieniekārtu kompleksu tehniskās uzraudzības kārtība""  Ekonomikas ministrija  Gaidis Bērziņš  A.Burka
E.Skribnovska
A.Andrukoviča
 
Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-683  Par Ministru kabineta 2006.gada 30.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.62 31.§) "Informatīvais ziņojums par nepieciešamajiem priekšlikumiem nelegālās un nereģistrētās nodarbinātības ierobežošanai" izpildi  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  A.Tiknuss  Izskatīts MK sēdē 
II. Tiesību aktu projekti, kas netiek skatīti Ministru kabineta komitejā
2.1.  VSS-24
TA-467 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 7.janvāra noteikumos Nr.11 "Aizsardzības īpašumu valsts aģentūras nolikums""
 
Aizsardzības ministrija  Oskars Spurdziņš  S.Araslanova  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-1607  Par Ministru kabineta 2005.gada 25.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.61 1.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par granta programmu ieviešanu, vadību, uzraudzību un kontroli attīstības sadarbības politikas īstenošanai"" izpildi  Ārlietu ministrija  Artis Pabriks  A.Sekacis  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-489
TA-1457 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Ekonomikas ministrija  Gaidis Bērziņš  D.Merirands
U.Sarma
 
Izskatīts MK un atlikts 
2.4.  VSS-378
TA-1392 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 18.maija noteikumos Nr.178 "Kārtība, kādā norādāmas preču un pakalpojumu cenas""  Ekonomikas ministrija  Gaidis Bērziņš  I.Apsīte
L.Zemīte
 
Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-449
TA-1381 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 1.februāra rīkojumā Nr.61 "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Uzņēmējdarbības valsts atbalsta fonds" nodošanu privatizācijai""  Ekonomikas ministrija  Gaidis Bērziņš  K.Lore
M.Vildava
 
Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-440  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 15.maija rīkojumā Nr.342 "Par Latvijas Republikas kandidatūrām dalībai Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā""  Ārlietu ministrija  Gaidis Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-135
TA-945 
Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests nosaka muitas kontroles zonas, tajās atļautos komercdarbības veidus un izsniedz atļauju komercdarbības veikšanai muitas kontroles zonā, kā arī par informācijas zīmēm muitas kontroles zonu robežas apzīmēšanai"  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš
 
J.Krastiņa
V.Konderko
M.Munča
 
Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-310
TA-1315 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 16.maija noteikumos Nr.396 "Muitas procedūras - tranzīts -piemērošanas kārtība""  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  M.Jurušs
J.Krastiņa
 
Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-488
TA-1209 
Noteikumu projekts "Valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība"  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  A.Bērziņa
S.Jumīte
J.Pone
 
Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-55
TA-956 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansēto projektu īstenošanai un veic maksājumus"  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  R.Fišers  Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-466
TA-1400 
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2004.gada 5.augusta rīkojuma Nr.557 "Par rīcības plānu Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes nelegālo imigrantu uzturēšanās nometnes "Olaine" rekonstrukcijai" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  V.Astafjevs  Izskatīts MK un atlikts 
2.12.  VSS-147
TA-1171 
Noteikumu projekts "Pašvaldības policijas paraugnolikums"  Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  J.Vonda  Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-322
TA-1150 
Rīkojuma projekts "Par Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam atbildīgajām iestādēm"  Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  J.Meļņikova  Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-396
TA-1397 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu""

 
Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža  G.Arāja
D.Ozoliņš
 
 
2.14.  TA-1487  Par Ministru kabineta 2007.gada 8.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.28 23.§) "Noteikumu projekts "P.Stradiņa veselības un sociālās aprūpes koledžas nolikums"" izpildi  Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža  J.Čakste  Izskatīts MK sēdē 
2.15.  TA-1490  Par Ministru kabineta 2007.gada 8.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.28 3.§) "Noteikumu projekts "Rīgas Celtniecības koledžas nolikums"" izpildi  Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža  J.Čakste  Izskatīts MK sēdē 
2.16.  TA-1491  Par Ministru kabineta 2007.gada 6.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.17 15.§) "Noteikumu projekts "Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas nolikums"" izpildi  Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža  J.Čakste  Izskatīts MK sēdē 
2.17.  TA-1492  Par Ministru kabineta 2007.gada 8.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.28 24.§) "Noteikumu projekts "Liepājas Jūrniecības koledžas nolikums"" izpildi  Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža  J.Čakste  Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-504
TA-1393 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 11.marta noteikumos Nr.112 "Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem""  Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža  A.Irbe
K.Runts 
Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-394
TA-1313 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 12.jūlija noteikumos Nr.507 "Noteikumi par arhitekta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""  Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža  D.Ozoliņš  Izskatīts MK sēdē 
2.20.  VSS-75
TA-1089 
Rīkojuma projekts "Par Ekonomikas un kultūras augstskolas Satversmes grozījumu apstiprināšanu"
 
Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža  J.Čakste  Izskatīts MK sēdē 
2.21.  TA-1503  Par Ministru kabineta 2006.gada 30.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.62 31.§) "Par nepieciešamajiem priekšlikumiem nelegālās un nereģistrētās nodarbinātības ierobežošanai" izpildi  Labklājības ministrija  Dagnija Staķe    Izskatīts MK sēdē 
2.22.  VSS-1677
TA-1380 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 3.augusta noteikumos Nr.664 "Bērnu sociālās aprūpes centra "Teika" nolikums""  Labklājības ministrija  Dagnija Staķe  A.Dūdiņš  Izskatīts MK sēdē 
2.23.  VSS-371
TA-1202 
Noteikumu projekts "Labklājības ministrijas apakšprogrammā 05.04.00 "Valsts sociālo pakalpojumu administrēšana, uzraudzība un kontrole" paredzētās apropriācijas sadalījums pa pašvaldībām un kārtība, kādā republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām piešķiramas valsts mērķdotācijas sociālo darbinieku atalgojuma daļējai nodrošināšanai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām"  Labklājības ministrija  Dagnija Staķe  S.Baltiņa  Izskatīts MK sēdē 
2.24.  VSS-391
TA-1137 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 16.decembra rīkojumā Nr.804 "Par Administratīvi teritoriālās reformas padomi""  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  Aigars Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
2.25.  VSS-312
TA-1140 
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Somijas Republikas valdības līgumu par klasificētās informācijas savstarpēju aizsardzību"  Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  J.Kažociņš  Izskatīts MK sēdē 
2.26.  VSS-267
TA-750 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā sasauc Valsts probācijas dienesta konsultatīvo padomju sēdes un organizē padomju darbu, kā arī pieaicina citu institūciju pārstāvjus"  Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  A.Dementjevs  Izskatīts MK sēdē 
2.27.  VSS-606
TA-1550 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 25.aprīļa noteikumos Nr.158 "Noteikumi par bīstamo ķīmisko vielu un bīstamo ķīmisko produktu lietošanas un tirdzniecības ierobežojumiem un aizliegumiem""  Veselības ministrija  Vinets Veldre  I.Šmate  Izskatīts MK sēdē 
2.28.  VSS-402
TA-1338 
Noteikumu projekts "Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju"  Vides ministrija  Raimonds Vējonis  R.Vesere  Izskatīts MK sēdē 
2.29.  TA-1482  Par Ministru kabineta 2007.gada 23.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.6 33.§) "Informatīvais ziņojums par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos, kas paredzētu efektīvāk vērsties pret personām, kuras nodarbojas ar nelegālā alkohola tirdzniecību" izpildi  Zemkopības ministrija  Mārtiņš Roze  A.Briņķe  Izskatīts MK sēdē 
2.30.  VSS-1639
TA-298 
Noteikumu projekts "Putnu gripas uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība"  Zemkopības ministrija  Mārtiņš Roze  A.Briņķe  Izskatīts MK sēdē 
2.31.  VSS-225
TA-792 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 19.marta noteikumos Nr.127 "Epizootiju uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""  Zemkopības ministrija  Mārtiņš Roze  A.Briņķe  Izskatīts MK sēdē 
2.32.  VSS-1637
TA-900 
Noteikumu projekts "Veterināro zāļu marķēšanas, izplatīšanas un kontroles noteikumi"  Zemkopības ministrija  Mārtiņš Roze  A.Briņķe  Izskatīts MK sēdē 
2.33.  VSS-500
TA-1309 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 13.decembra noteikumos Nr.947 "Labturības prasības dzīvu zivju turēšanai un nogalināšanai pārtikas uzņēmumu mazumtirdzniecības vietās""  Zemkopības ministrija  Mārtiņš Roze  A.Briņķe  Izskatīts MK sēdē 
2.34.  VSS-455
TA-1120 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nosaka maksu par medību tiesību izmantošanu valstij piekrītošās vai piederošās medību platībās"


 
Zemkopības ministrija  Mārtiņš Roze  A.Ozols  Izskatīts MK sēdē 
2.35.  VSS-362
TA-1231 
Noteikumu projekts "Uzraudzības komitejas nolikums"  Finanšu ministrija  Normunds Broks  A.Aivare
I.Āboliņa
E.Šadris
 
Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-264  Par Ministru kabineta 2002.gada 21.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.21 2.§) "Par ziņojumu par Latvijas Republikai saistošo konvenciju tekstiem, kuri nav pieejami latviešu valodā" izpildi
 
Ārlietu ministrija  Artis Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-1459  Par priekšlikumiem tiesību aktos noteiktā regulējuma uzlabošanai ūdens patēriņa aprēķināšanai
 
Ekonomikas ministrija  Gaidis Bērziņš  I.Oša
M.Auders 
Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-1623  Par Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 8.maija direktīvas 2003/30/EK 4.panta 1.punktā dotā uzdevuma izpildi 2006.gadā
 
Ekonomikas ministrija  Gaidis Bērziņš  A.Burka
A.Matīss
M.Priedītis
 
Izskatīts MK sēdē 
3.4.  VSS-542
TA-1399 
Par pasākumiem, kas tiks finansēti no Eiropas Zivsaimniecības fonda
 
Zemkopības ministrija  Mārtiņš Roze  A.Reinholds  Izskatīts MK sēdē 
IV. Politikas plānošanas dokumenti
4.1.  VSS-1571
TA-680 
(atbalstīts MKK)
Civilmilitārās sadarbības sistēmas attīstības pamatnostādņu 2007.-2010.gadam projekts
 
Aizsardzības ministrija  Oskars Spurdziņš  O.Nikers  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-1554  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienests izsniedz izziņu par kredīta ņēmēja ienākumiem"  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  A.Orehova
D.Robežniece
I.Veinberga
 
Izskatīts MK sēdē 
VI. Papildus iekļautie jautājumi
6.1.  VSS-1691
TA-1578 
(atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (117.saraksts)"  Ekonomikas ministrija  Gaidis Bērziņš  K.Lore
M.Lakševica
 
Izskatīts MK un atlikts 
6.2.  VSS-1730
TA-1580 
(atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (126.saraksts)"  Ekonomikas ministrija  Gaidis Bērziņš  K.Lore
M.Lakševica
 
Izskatīts MK un atlikts 
6.3.  TA-1656  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2007.gada 25.jūnija sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos   Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža  M.Bundule  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-1659  Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2007.gada 25.jūnija sanāksmē izskatāmajos Finanšu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos
 
Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  D.Jēče  Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-1651  Rīkojuma projekts "Par prasījuma tiesības uz derīgo izdevumu, kas taisīti Olimpiskā sporta centra ēkai Rīgā, Grostonas ielā 6B, nodošanu bez atlīdzības biedrībai "Latvijas Olimpiskā komiteja""  Aizsardzības ministrija  Oskars Spurdziņš  A.Vrubļevskis
G.Keiša
 
Izskatīts MK sēdē 
6.6.  TA-1652  Informatīvais ziņojums par Latvijai noteikto lauksaimniecības produktu lieko krājumu apjomu un veicamo maksājumu Eiropas Kopienas budžetā   Zemkopības ministrija  Mārtiņš Roze  J.Šnore
Z.Ķikāns
 
Izskatīts MK sēdē 
6.7.  VSS-681
TA-1647 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1996.gada 2.jūlija noteikumos Nr.246 "Noteikumi par valsts robežas šķērsošanas vietu noteikšanu un robežkontroles punktu un robežpārejas punktu izvietojumu uz Latvijas Republikas valsts robežas""  Zemkopības ministrija  Mārtiņš Roze  R.Arnītis  Izskatīts MK sēdē 
6.8.  TA-1657  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 18.decembra rīkojumā Nr.975 "Par virssaistību uzņemšanos Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta līdzfinansētajām Vienotā programmdokumenta aktivitātēm 2004.-2006.gada plānošanas periodā""  Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās  Normunds Broks  I.Baltiņa
I.Geiba
G.Morgana
 
Izskatīts MK sēdē 
6.9.  TA-1660  Rīkojuma projekts "Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali 2007.gadā"

 
Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  Z.Adijāne  Izskatīts MK sēdē 
6.10.  VSS-622
TA-1507 
Noteikumu projekts "Noteikumi par skaidras naudas deklarācijas veidlapu, tās aizpildīšanas, iesniegšanas un sniegto ziņu pārbaudes kārtību"

 
Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  J.Krastiņa
I.Knoka
 
Izskatīts MK sēdē 
6.11.  TA-1666  Rīkojuma projekts "Par privatizācijas ieņēmumu novirzīšanu administratīvo pārkāpumu lietās izņemto transportlīdzekļu nogādāšanai uzglabāšanai un glabāšanai valsts aģentūrā "Materiālās rezerves""  Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  V.Elksnis
D.Lodziņa
V.Ķoķis
K.Mackeviča
A.Ābele
 
Izskatīts MK sēdē 
6.12.  TA-1670  Valsts stratēģiskais ietvardokuments  Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās  Normunds Broks  I.Baltiņa
A.Antonovs
D.Grūberte
 
Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-1649  (slēgtā daļa) Informatīvais ziņojums par aktuālo situāciju Pasaules Tirdzniecības organizācijas Dohas attīstības raunda (DDA) sarunu virzībā (papildus iekļautais jautājums)  Ekonomikas ministrija  Gaidis Bērziņš  G.Ābele
A.Apaņuks
 
Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu