Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2007.gada 10.jūlija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
A.Kalvītis
Rīgā 2007.gada 5.jūlijā
10.jūlijā plkst. 11:40 precizēta
 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2007.gada 10.jūlijā
plkst. 12:00

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
Papildus iekļautie jautājumi
0.1.    Valsts prezidenta V.Zatlera uzruna         
Papildus iekļautie jautājumi
0.2.    Ministru prezidenta A.Kalvīša uzruna         
Papildus iekļautie jautājumi
0.3.    Fotografēšanās         
I. Ministru kabineta lieta (II)
1.1.  VSS-363
TA-1230 
Noteikumu projekts "Informācijas par Eiropas Savienības fondu projektiem publiskošanas kārtība"  Finanšu ministrija  Normunds Broks  I.Āboliņa
D.Rancāne
E.Šadris
 
Izskatīts MK sēdē 
II. Tiesību aktu projekti, kas netiek skatīti Ministru kabineta komitejā
2.1.  VSS-2
TA-571 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevas apmēru par atgriešanās apliecības izsniegšanu un valsts nodevas maksāšanas kārtību"  Ārlietu ministrija  Artis Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-1
TA-572 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1036 "Noteikumi par Ārlietu ministrijas sniegto konsulāro maksas pakalpojumu cenrādi""  Ārlietu ministrija  Artis Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-523
TA-1413 
Rīkojuma projekts "Par telpu dzīvojamā mājā "Skaļupes 1" Cēsu rajona Līgatnes pagastā nodošanu Cēsu rajona pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-213
TA-981 
Noteikumu projekts "Terorisma draudu līmeņa izsludināšanas kārtība"  Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  J.Leitietis  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-183
TA-1432 
Likumprojekts "Par Daugavpils Universitātes Satversmes grozījumiem"  Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža  J.Čakste
Z.Ikere
 
Izskatīts MK un atlikts 
2.6.  VSS-74
TA-858 
Likumprojekts "Par Ventspils Augstskolas Satversmi"  Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža  J.Čakste
J.Vucāns
 
Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-472
TA-1530 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.februāra noteikumos Nr.125 "Noteikumi par zobārsta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""  Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža  G.Arāja  Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-474
TA-1532 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.februāra noteikumos Nr.124 "Noteikumi par farmaceita izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""  Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža  G.Arāja  Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-473
TA-1535 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 1.marta noteikumos Nr.149 "Noteikumi par vecmātes izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""  Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža  G.Arāja  Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-1356
TA-579 
Noteikumu projekts "Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas kārtība attiecībā uz atsevišķām darbībām"  Satiksmes ministrija  Ainārs Šlesers  M.Gorodcovs
Z.Lazda
 
Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-1357
TA-862 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Ceļu drošības auditoru sertificēšanas kārtība"  Satiksmes ministrija  Ainārs Šlesers  J.Kancēvičs  Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-414
TA-1463 
Rīkojuma projekts "Grozījumi koncepcijā "Normatīvo aktu sistēma veselības aizsardzības jomā""  Veselības ministrija  Vinets Veldre  D.Mūrmane-Umbraško  Izskatīts MK sēdē 
2.13.  TA-820  Par Kartupeļu gaišās gredzenpuves izplatības ierobežošanas programmas 2006.-2008.gadam izpildi
 
Zemkopības ministrija  Mārtiņš Roze    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-244
TA-832 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.maija rīkojumā Nr.401 "Par kartupeļu gaišās gredzenpuves izplatības ierobežošanas programmu 2006.-2008.gadam""  Zemkopības ministrija  Mārtiņš Roze    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  TA-1637  Rīkojuma projekts "Grozījumi Kartupeļu gaišās gredzenpuves izplatības ierobežošanas programmā 2006.- 2008.gadam"  Zemkopības ministrija  Mārtiņš Roze    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-422
TA-1359 
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības fondu ieviešanas uzraudzības un izvērtēšanas kārtība"  Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās  Normunds Broks  A.Aivare
I.Āboliņa
E.Šadris
 
Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-1690  Par personu ar garīga rakstura traucējumiem sociālo aprūpi  Labklājības ministrija  Dagnija Staķe  A.Groza  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-443  (atbalstīts MKK) Par universālā pakalpojuma fondu vai citu finansēšanas mehānismu universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu kompensācijai  Satiksmes ministrija  Ainārs Šlesers  R.Bergmanis  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-1700  Par stacionāra tipa ārstniecības iestāžu elektroapgādes drošuma izvērtējumu
 
Veselības ministrija  Vinets Veldre  R.Gintere  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-1775  Rīkojuma projekts "Par kompensāciju izmaksu pašvaldībām, kuras cietušas vai kurām nodarīti materiālie zaudējumi sakarā ar Baltkrievijā notikušās dīzeļdegvielas noplūdes rezultātā Latvijas teritoriju sasniegušo piesārņojumu"  Vides ministrija  Dagnija Staķe  V.Avotiņš
R.Bebris
T.Jansone
 
Izskatīts MK sēdē 
4.2.  2007-SAN-2226, Saņemtais dokuments  Tiesību aktu projekti Pornogrāfijas ierobežošanas likuma 10.panta otrajā daļā un pārejas noteikumu 2.punkta 1.apakšpunktā Ministru kabinetam doto uzdevumu izpildes nodrošināšanai
(saņemts iekšlietu ministra priekšlikums jautājuma izskatīšanu atlikt)
 
  Ivars Godmanis  Izskatīts MK sēdē   
V. Papildus iekļautie jautājumi
5.1.  VSS-319
TA-1371 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu atļaujas saņemšanai un atļaujas izsniegšanas kārtību transportlīdzekļu grupām, kurām nepieciešama atļauja pārtikas pārvadāšanai"

 
Zemkopības ministrija  Mārtiņš Roze  A.Briņķe  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1765  Rīkojuma projekts "Ziņojums par progresu Tautsaimniecības vienotās stratēģijas īstenošanā"  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  O.Barānovs
G.Piņķe
 
Izskatīts MK un atlikts 
5.3.  VSS-800
TA-1831 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.249 "Valsts aģentūras "Jaunie "Trīs brāļi"" nolikums""  Kultūras ministrija  Helēna Demakova  S.Zvidriņa  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  VSS-754
TA-1850 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.546 "Kārtība, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai un veic maksājumus""  Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža  E.Kivriņa  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-1817  Par prioritārā kreditora statusa garantēšanu valstij saistībā ar Maksātnespējas likuma ieviešanu
 
Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  E.Ābele
E.Eihmane 
Izskatīts MK un atlikts 
5.6.  TA-1853  Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta asignējumu pārdali starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām"  Finanšu ministrija  Atis Slakteris  Z.Adijāne  Izskatīts MK sēdē 
5.7.  TA-1864  Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2007.gada 1.jūnija formālo paziņojumu pārkāpumu lietā Nr.2007/0804" projekts   Zemkopības ministrija  Mārtiņš Roze  L.Ģērmane  Izskatīts MK sēdē 
5.8.  VSS-525
TA-1636 
(atbalstīts VSS) Rīkojuma projekts "'Par Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcijas, Valsts farmācijas inspekcijas un Valsts sanitārās inspekcijas reorganizāciju un Veselības inspekcijas
izveidošanu''
 
Veselības ministrija  Vinets Veldre  R.Muciņš  Izskatīts MK sēdē 
5.9.  TA-1868  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  Dagnija Staķe    Izskatīts MK sēdē 
5.10.  TA-1869  Latvijas nacionālā pozīcija par Līguma projektu starp Eiropas Savienības un ASV attiecībā uz pasažieru vārdu reģistru (passenger name register - PNR) datu apstrādi un pārsūtīšanu ASV Iekšējās drošības departamentam, ko veic aviopārvadātāji  Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  E.Gatere
A.Matīss
 
Izskatīts MK sēdē 
5.11.  TA-1877  Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2007.gada 16.jūlija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Zemkopības ministrija  Mārtiņš Roze
 
  Izskatīts MK sēdē 
5.12.  TA-1878  Latvijas nacionālā pozīcija "Eiropas Savienības Iekšējā tirgus pārskats"   Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  A.Burka
D.Matulis
O.Starčenkova
R.Šņuka
L.Zemīte
 
Izskatīts MK sēdē 
5.13.  TA-1873  Par akciju sabiedrības "Rīgas siltums" pamatkapitāla palielināšanu
 
Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  K.Lore
M.Vildava
D.Zepa
 
Izskatīts MK sēdē 
5.14.  TA-1885  Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2007.gada 13.jūlija sanāksmei   Finanšu ministrija  Atis Slakteris  E.Brangule
K.Kļujeva
 
Izskatīts MK sēdē 
5.15.  TA-1783  (atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Rīgā, Linezera ielā 5, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  M.Lakševica
K.Lore
 
Izskatīts MK sēdē 
5.16.  TA-1785  (izskatīts MKK) Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Rīgā, Lielvārdes ielā 36/38, nodošanu privatizācijai" un
rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Rīgā, Lielvārdes ielā 36/38"
 
Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods,
Mārtiņš Roze
 
M.Lakševica
K.Lore
 
Izskatīts MK sēdē 
5.17.  TA-1816  (izskatīts MKK) Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Dobelē, Brīvības ielā 15B, nodošanu privatizācijai" un rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Dobelē, Brīvības ielā 15B"
 
Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods
Mārtiņš Roze
 
M.Lakševica
K.Lore
 
Izskatīts MK sēdē 
5.18.  VSS-60
TA-1778 
(izskatīts MKK) Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris" nodošanu privatizācijai (136.saraksts)" un
rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatīzācijai valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris""

 
Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods,
Helēna Demakova
 
K.Lore
M.Vildava
 
Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-1884  Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai
 
Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža  S.Sidiki  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1695  Atbildes raksta projekts Latvijas Republikas Satversmes tiesai   Satversmes tiesa  Dagnija Staķe  I.Baranovska  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu