Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2007.gada 14.augusta sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
A.Kalvītis
Rīgā 2007.gada 10.augustā
14.augustā plkst. 12:40  precizēta
 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2007.gada 14.augustā
plkst. 12:00

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Ministru kabineta lieta (II)
1.1.  VSS-1290
TA-25 
Likumprojekts "Patvēruma likums"   Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  D.Žvarte  Izskatīts MK sēdē 
II. Tiesību aktu projekti, kas netiek skatīti Ministru kabineta komitejā
2.1.  VSS-789
TA-1889 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumos Nr.942 "Noteikumi par būtiskajām prasībām šķiltavām un to uzraudzības kārtību""  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  L.Duntava
L.Zemīte
 
Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-1724
TA-652 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veicama privatizācija ar nodokļu parādu kapitalizācijas metodi"  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  K.Lore
D.Zepa
 
Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-425
TA-1626 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Noteikumi par saimnieciskās darbības veicēju deklarēšanos atbilstoši mikro, mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju definīcijai"  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  A.Liepiņš
G.Silovs
 
Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-380
TA-1599 
Noteikumu projekts "Trošu ceļu iekārtu tehniskās uzraudzības kārtība"  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  A.Burka
E.Skribnovska
M.Dzenis
 
Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-379
TA-1595 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2000.gada 7.novembra noteikumos Nr.384 "Noteikumi par bīstamajām iekārtām""  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  R.Ansone
I.Apsīte
M.Dzenis
 
Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-701
TA-1924 
Noteikumu projekts "Noteikumi par preču pārkraušanas un uzglabāšanas procesā pieļaujamām zuduma normām"  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  R.Ansone
I.Apsīte
 
Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-381
TA-1126 
Noteikumu projekts "Noteikumi par ogļūdeņražu meklēšanu, izpēti un ieguvi un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apjomu"  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  U.Sarma
M.Vimba
 
Izskatīts MK un atlikts 
2.8.  VSS-884
TA-1976 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  A.Dobrājs  Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-704
TA-1867 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" pamatkapitālā"
 
Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  A.Dobrājs  Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-146
TA-1723 
Noteikumu projekts "Noteikumi par ūdens satiksmes negadījumu reģistrēšanas un uzskaites kārtību, reģistrējamo ziņu saņemšanas un izsniegšanas kārtību un apjomu"  Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  H.Laidiņš  Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-300
TA-1630 
Rīkojuma projekts "Par Šengenas konvencijas finanšu programmas (Schengen Facility) prioritātēm un finanšu līdzekļu sadalījumu prioritāšu īstenošanai"  Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  Ģ.Kadilis
I.Pētersone
M.Rāzna
 
Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-330
TA-1654 
Noteikumu projekts "Kosmetoloģijas koledžas nolikums"

 
Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža  J.Čakste  Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-1265
TA-314 
Par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgumu par bijušajā PSRS uzkrāto apdrošināšanas periodu ieskaitīšanu  Labklājības ministrija  Dagnija Staķe  S.Maļuhins  Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-724
TA-1819 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 20.septembra noteikumos Nr.716 "Autotransporta inspekcijas nolikums""  Satiksmes ministrija  Ainārs Šlesers  J.Vaitužs  Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-552
TA-1667 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 1.novembra rīkojumā Nr.841 "Par koncepciju "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka" attīstību 2007.-2013.gadam"""  Satiksmes ministrija  Ainārs Šlesers  G.Mačs
I.Pakule
I.Feiferis
 
Izskatīts MK sēdē 
2.16.  TA-2120  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"  Tieslietu ministrija  Jurijs Strods    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-887
TA-2005 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 25.marta noteikumos Nr.165 "Noteikumi par pesticīdu atlieku kontroli dzīvnieku izcelsmes produktos""
 
Zemkopības ministrija  Mārtiņš Roze  A.Briņķe  Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-886
TA-1863 
Noteikumu projekts "Noteikumi par šķirnes dzīvnieku audzētāju organizāciju atbilstības kritērijiem un šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas statusa piešķiršanas kārtību"  Zemkopības ministrija  Mārtiņš Roze  H.Jirgena  Izskatīts MK sēdē 
III. Politikas plānošanas dokumenti
3.1.  VSS-510
TA-1558 
(atbalstīts MKK) Valsts civilās aizsardzības plāna projekts  Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  A.Pencis  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-2141  Par Eiropas Savienības finanšu resursu (struktūrfondu un Kohēzijas fonda) apguvi
 
Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās  Normunds Broks  A.Antonovs
D.Rancāne
 
Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  VSS-1038
TA-2140 
Rīkojuma projekts "Par palīdzības sniegšanu Moldovai ilgstoša sausuma izraisīto seku pārvarēšanai"  Ārlietu ministrija  Artis Pabriks     
5.2.  TA-2129  Par Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.37 16.§) "Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā"" izpildi  Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža    Izskatīts MK sēdē 
5.3.  2007-SAN-1852, Saņemtais dokuments  Par Latvijas-Krievijas robežšķērsošanas problēmu risinājumu infrastruktūras attīstībai    Ainārs Šlesers  A.Maldups   
5.4.  TA-2137  Rīkojuma projekts "Par atklāta konkursa izsludināšanu uz Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesneša amatu un atlases komisijas izveidošanu"  Tieslietu ministrija  Jurijs Strods  I.Juhansone  Izskatīts MK sēdē 
VI. Papildus iekļautie jautājumi
6.1.  TA-2158  Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Kopienu Komisijas 2007.gada 27.jūnija formālo paziņojumu pārkāpuma lietā Nr.2007/2133" projekts  Satiksmes ministrija  Ainārs Šlesers  I.Kaupe  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-2176  Latvijas Republikas nostājas "Iestāšanās raksts Eiropas Kopienu Tiesā izskatāmā lietā C-531/06 Eiropas Kopienu Komisija pret Itālijas Republiku" projekts  Tieslietu ministrija  Juris Strods  E.Balode-Buraka
K.Bārdiņa
J.Bundulis
E.Strautiņš
 
Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-2179  Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2007.gada 27.jūnija argumentētajā atzinumā Nr. K (2007) 2872 minētā pārkāpuma procedūras lietā Nr.2006/2253" projekts

 
Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts  Oskars Kastēns  I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-2142  (atbalstīts VSS) Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2006/2123" projekts   Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  I.Feldmane
D.Kuzmina
K.Nešpora
L.Zemīte
 
Izskatīts MK sēdē 
6.5.  VSS-156
TA-2053 
(atbalstīts MKK) Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (145.saraksts)  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  M.Lakševica
K.Lore
 
Izskatīts MK un atlikts 
6.6.  VSS-745
TA-2102 
(atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (160.saraksts)"  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  M.Lakševica
K.Lore
 
Izskatīts MK sēdē 
6.7.  TA-2114  (atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Rīgā, Biķernieku ielā 121, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  M.Lakševica
K.Lore
 
Izskatīts MK sēdē 
6.8.  VSS-925
TA-2168 
Noteikumu projekts "Dzīvnieku barības apritē iesaistīto objektu atzīšanas un reģistrācijas kārtība"
 
Zemkopības ministrija  Mārtiņš Roze  A.Briņķe  Izskatīts MK sēdē 
6.9.  TA-2191  Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2007.gada 27.jūnija argumentēto atzinumu pārkāpuma lietā Nr.2007/0446" projekts   Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  Z.Medne  Izskatīts MK sēdē 
6.10.  TA-2192  Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2007.gada 27.jūnija argumentēto atzinumu pārkāpuma lietā Nr.2007/0451" projekts  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  Z.Medne  Izskatīts MK sēdē 
6.11.  TA-2182  Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta asignējumu pārdali starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām"  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  Z.Adijāne  Izskatīts MK sēdē 
6.12.  VSS-1011
TA-2156 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra noteikumos Nr.991 "Kārtība, kādā nosakāma maksa par aeronavigācijas un valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" pakalpojumiem, un maksas sadales kārtība""  Satiksmes ministrija  Ainārs Šlesers  A.Muižnieks  Izskatīts MK sēdē 
6.13.  TA-2189  Informatīvais ziņojums par nepieciešamo finansējumu projektēšanas darbu uzsākšanai Sociālās aprūpes centra "Iļģi" ugunsgrēka rezultātā cietušā 1. un 2.stāva renovācijai  Labklājības ministrija  Dagnija Staķe  A.Dūdiņš  Izskatīts MK sēdē 
6.14.  TA-2196  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 18.decembra rīkojumā Nr.975 "Par virssaistību uzņemšanos Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta līdzfinansētajām Vienotā programmdokumenta aktivitātēm 2004.-2006.gada plānošanas periodā""  Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās  Normunds Broks  A.Antonovs
L.Barbara
 
Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-2186  Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai  Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža  E.Martinsons  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-2164  DV. Informatīvais ziņojums "Par radioaktīvo atkritumu glabātavas "Radons" apsardzes nodrošināšanu"  Vides ministrija  Raimonds Vējonis  A.Abramenkovs
R.Vesere
 
Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-2202  Informatīvais ziņojums "Par neatliekamiem pasākumiem valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" rentabilitātes uzlabošanai" (papildus iekļautais jautājums)  Satiksmes ministrija  Ainārs Šlesers  A.Jansone
I.Borkus
I.Pakule
J.Radzevičs
G.Škodovs
 
Izskatīts MK sēdē 
7.4.  287-k  (Papildus iekļautais jautājums)    Jurijs Strods  Izskatīts MK sēdē   
7.5.  292-k  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Rudevits pret Latviju" (papildus iekļautais jautājums)    Artis Pabriks  I.Reine

Izskatīts MK sēdē 
 
7.6.  279-k  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Miholapa pret Latviju" (papildus iekļautais jautājums)    Artis Pabriks  I.Reine

Izskatīts MK sēdē 
 
Skatīt protokolu