Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2007.gada 28.augusta sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā -
finanšu ministrs
O.Spurdziņš
Rīgā 2007.gada 24.augustā
28.augustā plkst. 12:45 precizēta
 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2007.gada 28.augustā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Ministru kabineta lieta (II)
1.1.  TA-1347  Likumprojekts "Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā"  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  D.Merirands
U.Sarma
 
Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-694
TA-1745 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 13.decembra noteikumos Nr.940 "Noteikumi par bērna invalīda kopšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību""
 
Labklājības ministrija  Dagnija Staķe  I.Baranovska  Izskatīts MK sēdē 
II. Tiesību aktu projekti, kas netiek skatīti Ministru kabineta komitejā
2.1.  VSS-834
TA-2115 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 24.februāra noteikumos Nr.96 "Kārtība, kādā veidojamas, sagatavojamas un finansējamas Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības, kas piedalās starptautiskajās operācijās""  Aizsardzības ministrija  Atis Slakteris  V.Savickis  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-2223  Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 20.decembra rīkojumā Nr.984 "Par darba grupu nacionālā ziņojuma sagatavošanai par 1965.gada 21.decembra Konvencijas par jebkuras rasu diskriminācijas izskaušanu izpildi Latvijas Republikā"   Ārlietu ministrija  Artis Pabriks  I.Reine  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-885
TA-2056 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 10.janvāra noteikumos Nr.42 "Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju""
 
Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  S.Āmare-Pilka
L.Trošina
 
Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-424
TA-1706 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumos Nr.425 "Kārtība, kādā atsavināma valsts un pašvaldību manta""  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  A.Dobrājs  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-770
TA-1849 
Noteikumu projekts "Biznesa vadības koledžas nolikums"  Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža  A.Melnis  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-601
TA-2048 
Noteikumu projekts "Vispārējās izglītības pedagogu un interešu izglītības pedagogu profesionālās pilnveides kārtība"  Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža  E.Petrovska  Izskatīts MK sēdē 
2.7.  TA-2010  Par Ministru kabineta 2006.gada 30.novembra sēdes protokollēmuma (prot.Nr.62 31.§ )"Informatīvais ziņojums par nepieciešamajiem priekšlikumiem nelegālās un nereģistrētās nodarbinātības ierobežošanai" izpildi  Labklājības ministrija  Dagnija Staķe    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-644
TA-2018 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.jūlija noteikumos Nr.425 "Nodarbinātības valsts aģentūras nolikums""  Labklājības ministrija  Dagnija Staķe   L.Dimante  Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-892
TA-2218 
Noteikumu projekts "Nacionālās reģionālās attīstības padomes nolikums"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  Aigars Štokenbergs  I.Ciukša  Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-1056
TA-2201 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 9.maija rīkojumā Nr.256 "Par uzdevumiem Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" vadības, uzraudzības un kontroles sistēmas ieviešanā""  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  Aigars Štokenbergs  A.Andreičika  Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-501
TA-1932 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē kriminālsoda - piespiedu darbs - izpildi"  Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  A.Dementjevs  Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-629
TA-2091 
Noteikumu projekts "Noteikumi par personas datu aizsardzības speciālista reģistrācijas iesnieguma un iesnieguma par personas datu aizsardzības speciālista izslēgšanu no Datu valsts inspekcijas reģistra veidlapām"  Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  S.Plūmiņa  Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-630
TA-2092 
Noteikumu projekts "Noteikumi par personas datu apstrādes reģistrācijas iesnieguma, iesnieguma par izmaiņu izdarīšanu personas datu apstrādē un iesnieguma par personas datu apstrādes izslēgšanu no personas datu apstrādes reģistra veidlapām"  Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  S.Plūmiņa  Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-1062
TA-2247 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 30.janvāra noteikumos Nr.40 "Personas datu apstrādes sistēmas aizsardzības obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības""
 
Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  S.Plūmiņa  Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-1804
TA-1619 
Noteikumu projekts "Tiesu informatīvās sistēmas izveidošanas, uzturēšanas un izmantošanas kārtība un minimālais iekļaujamās informācijas apjoms"  Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  I.Ilgaža
V.Rūsiņa
 
Izskatīts MK sēdē 
2.16.  TA-2043  Rīkojuma projekts "Par valsts nozīmes pasākumu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā 2008.gadā un tā nodrošināšanas un drošības plānu"  Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  A.Aglonietis
V.Kokorišs
L.Medina
 
Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-900
TA-2130 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 4.novembra noteikumos Nr.628 "Cilvēka imūndeficīta vīrusa infekcijas (HIV) un AIDS izplatības ierobežošanas un ar HIV inficētu personu un AIDS slimnieku ārstēšanas organizatoriskā kārtība""
 
Veselības ministrija  Vinets Veldre  A.Jurševica  Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-1019
TA-2231 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā noformējams administratīvā pārkāpuma protokols - paziņojums par mehānisko transportlīdzekļu pārvietošanās noteikumu pārkāpšanu ārpus autoceļiem Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā un pludmalē vai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā"  Vides ministrija  Raimonds Vējonis  D.Vilkaste  Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-562
TA-1726 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Noteikumi par iedzīvotāju nodrošināšanu ar pārtiku valsts apdraudējuma gadījumā"  Zemkopības ministrija  Mārtiņš Roze  A.Reinholds  Izskatīts MK sēdē 
2.20.  VSS-127
TA-716 
Noteikumu projekts "Noteikumi par ganāmpulka, dzīvnieku un novietņu reģistrēšanu un dzīvnieku apzīmēšanai nepieciešamo dokumentu izsniegšanas valsts nodevu"  Zemkopības ministrija  Mārtiņš Roze  H.Jirgena  Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-124
TA-937 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumos Nr.123 "Noteikumi par valsts aģentūras "Lauksaimniecības datu centrs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi""
 
Zemkopības ministrija  Mārtiņš Roze  A.Briņķe  Izskatīts MK sēdē 
2.22.  VSS-228
TA-2103 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par tāda suņa reģistrāciju, kurš apmācīts uzbrukt cilvēkam"  Zemkopības ministrija  Mārtiņš Roze  A.Briņķe  Izskatīts MK sēdē 
2.23.  VSS-599
TA-1983 
Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā mednieki piegādā medījamos dzīvniekus vai to gaļu mazos daudzumos, un veterinārajām prasībām medījamo dzīvnieku vai to gaļas apritei"  Zemkopības ministrija  Mārtiņš Roze  A.Briņķe  Izskatīts MK sēdē 
2.24.  VSS-499
TA-1747 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi"  Zemkopības ministrija  Mārtiņš Roze  A.Ozols  Izskatīts MK sēdē 
III. Politikas plānošanas dokumenti
3.1.  VSS-561
TA-1891 
(atbalstīts MKK) Zemkopības ministrijas darbības stratēģijas 2007.-2009.gadam projekts   Zemkopības ministrija  Mārtiņš Roze  P.Lībietis  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-2245  Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.252 "Azartspēļu automāta, iekārtas un spēļu automāta spēles programmas reģistrācijas un marķēšanas kārtība"  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  S.Birne  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-2290  Par Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2007.gada 31.augusta -1.septembra neformālajā sanāksmē izskatāmo jautājumu  Vides ministrija  Raimonds Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
V. Papildus iekļautie jautājumi
5.1.  VSS-966
TA-2291 
Programmas "Starpreģionu sadarbības programmas INTERREG IVC projekts 2007.-2013.gadam" projekts  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  Aigars Štokenbergs  A.Andreičika  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  VSS-1041
TA-2293 
Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas projekts 2007.-2013.gadam projekts

 
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  Aigars Štokenbergs  A.Andreičika  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  VSS-891
TA-2157 
Noteikumu projekts "Noteikumi par izglītības valsts statistikas pārskatu veidlapu paraugiem 2007./2008.mācību gadam"  Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža  E.Petrovska  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  VSS-964
TA-2248 
Noteikumu projekts "Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi"  Labklājības ministrija  Dagnija Staķe  I.Tāre
A.Kromāne
 
Izskatīts MK sēdē 
5.5.  VSS-888
TA-2150 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 23.janvāra noteikumos Nr.78 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2007.gadā un tā piešķiršanas kārtību""  Zemkopības ministrija  Mārtiņš Roze  A.Reinholds  Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-2310  Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2007.gada 27.jūnija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2007/2189" projekts  Vides ministrija  Raimonds Vējonis  D.Vilkaste  Izskatīts MK sēdē 
5.7.  VSS-944
TA-2249 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts budžeta apropriācijas rezerves izmantošanu"  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  I.Stepanova
Z.Eglīte
 
Izskatīts MK sēdē 
5.8.  TA-2236  (atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Jelgavā, Rīgas ielā 22"  Ekonomikas ministrija  Mārtiņš Roze    Izskatīts MK sēdē 
5.9.  TA-2243  (atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu "Mežtekas" Alūksnes rajona Jaunannas pagastā"  Ekonomikas ministrija  Mārtiņš Roze    Izskatīts MK sēdē 
5.10.  TA-2315  Rīkojuma projekts "Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali 2007.gadā"   Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  Z.Adijāne  Izskatīts MK sēdē 
5.11.  TA-2316  Rīkojuma projekts "Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali 2007.gadā"  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  Z.Adijāne  Izskatīts MK sēdē 
5.12.  TA-2308  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālā attīstības plāna
2007.-2013.gadam Ekspertu foruma izveidošanu"
 
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  Aigars Štokenbergs  A.Grinbergs  Izskatīts MK sēdē 
5.13.  VSS-994
TA-2264 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts piedalās dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta finansiālajā nodrošināšanā"  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  I.Oša  Izskatīts MK sēdē 
5.14.  VSS-1072
TA-2320 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Veselības ministrija  Vinets Veldre  A.Ploriņš  Izskatīts MK sēdē 
5.15.  VSS-1074
TA-2321 
Likumprojekts "Grozījums Ārstniecības likumā"  Veselības ministrija  Vinets Veldre  A.Ploriņš  Izskatīts MK sēdē 
5.16.  VSS-1078
TA-2322 
Likumprojekts "Grozījumi likumā ''Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību''"

 
Veselības ministrija  Vinets Veldre  A.Ploriņš  Izskatīts MK sēdē 
5.17.  VSS-1080
TA-2323 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par piesārņojumu""

 
Veselības ministrija  Vinets Veldre  A.Ploriņš  Izskatīts MK sēdē 
5.18.  VSS-1077
TA-2324 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par prekursoriem""

 
Veselības ministrija  Vinets Veldre  A.Ploriņš  Izskatīts MK sēdē 
5.19.  VSS-1081
TA-2325 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu""

 
Veselības ministrija  Vinets Veldre  A.Ploriņš  Izskatīts MK sēdē 
5.20.  VSS-1075
TA-2326 
Likumprojekts "Grozījums Farmācijas likumā"

 
Veselības ministrija  Vinets Veldre  A.Ploriņš  Izskatīts MK sēdē 
5.21.  VSS-1082
TA-2327 
Likumprojekts "Grozījums Reklāmas likumā"  Veselības ministrija  Vinets Veldre  A.Ploriņš  Izskatīts MK sēdē 
5.22.  VSS-1076
TA-2328 
Likumprojekts "Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā"  Veselības ministrija  Vinets Veldre  A.Ploriņš  Izskatīts MK sēdē 
5.23.  VSS-1079
TA-2329 
Likumprojekts "Grozījums Pārtikas aprites uzraudzības likumā"

 
Veselības ministrija  Vinets Veldre  A.Ploriņš  Izskatīts MK sēdē 
5.24.  TA-2330  Rīkojuma projekts "Par policijas darbinieka dalības pagarināšanu Eiropas Savienības plānošanas grupā Kosovā"  Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  M.Ostrovskis  Izskatīts MK sēdē 
5.25.  VSS-1052
TA-2267 
Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes izstrādā un Finanšu ministrija izvērtē pieprasījumus par apropriācijas pārdali starp programmām, apakšprogrammām un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem"  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  J.Šints
Z.Eglīte
 
Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu