Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2007.gada 30.oktobra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
A.Kalvītis
Rīgā 2007.gada 26.oktobrī
30.oktobrī plkst. 11:55 precizēta
 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2007.gada 30.oktobrī
plkst. 12:00

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Ministru kabineta lieta (II)
1.1.  VSS-1451
TA-1494 
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valstij piederošās valsts akciju sabiedrības "Valsts informācijas tīkla aģentūra" akcijas"  Ekonomikas ministrija  Ainars Baštiks

 
R.Bergmanis
K.Lore
 
Izskatīts MK sēdē 
II. Tiesību aktu projekti, kas netiek skatīti Ministru kabineta komitejā
2.1.  VSS-835
TA-2208 
Noteikumu projekts "Rezerves karavīru un rezervistu iesaukšanas kārtība aktīvajā dienestā mobilizācijas gadījumā"  Aizsardzības ministrija  Atis Slakteris  V.Būcēns  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-292
TA-2437 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā civilās aviācijas gaisa kuģus izmanto militārajām vajadzībām"  Aizsardzības ministrija  Atis Slakteris  S.Zaharova  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-1189
TA-2621 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 11.jūnija rīkojumā Nr.385 "Par ministriju un citu valsts iestāžu kompetenci Eiropas Savienības jautājumos""  Ārlietu ministrija  Helēna Demakova

 
G.Japiņa  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-2594  Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" reorganizāciju"  Ekonomikas ministrija  Gaidis Bērziņš

 
R.Jonītis
A.Ozols
N.Pēterkops

 
Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-1166
TA-2649 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 30.novembra rīkojumā Nr.767 "Par valsts dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai""  Ekonomikas ministrija  Gaidis Bērziņš

 
I.Krauze  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-1360
TA-2742 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumos Nr.149 "Noteikumi par valstīm, kuru pilsoņiem, izsniedzot vīzu vai uzturēšanās atļauju, nepieciešams veikt papildu pārbaudi, kā arī nepieciešama vīza, lai ieceļotu Latvijas Republikā kruīza kuģa pasažiera statusā""  Iekšlietu ministrija  Atis Slakteris  M.Roze
D.Rozenberga
 
Izskatīts MK sēdē 
2.7.  TA-2737  Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai"  Izglītības un zinātnes ministrija  Gaidis Bērziņš
Baiba Rivža 
  Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-2830  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta balvas piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  Dagnija Staķe

 
  Izskatīts MK sēdē 
2.9.  TA-2839  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  Dagnija Staķe

 
  Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-692
TA-1907 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 27.janvāra noteikumos Nr.49 "Labklājības ministrijas nolikums""

 
Labklājības ministrija  Dagnija Staķe  K.Bajārs
I.Tāre
 
Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-915
TA-2337 
Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma aktivitāti "Kapacitātes stiprināšana darba tirgus institūcijām""

 
Labklājības ministrija  Dagnija Staķe

 
E.Milča
R.Beinarovičs
S.Silova 
Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-914
TA-2339 
Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība""
 
Labklājības ministrija  Dagnija Staķe

 
E.Milča
R.Beinarovičs
S.Silova 
Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-916
TA-2352 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma aktivitāti "Darba tirgus institūciju infrastruktūras pilnveidošana""  Labklājības ministrija  Dagnija Staķe

 
E.Milča
R.Beinarovičs
S.Silova 
Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-1265
TA-2748 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumos Nr.142 "Noteikumi par nacionālās nozīmes lauksaimniecības teritorijām""  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  Oskars Spurdziņš

 
A.Vītols  Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-1149
TA-2500 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 27.aprīļa noteikumos Nr.446 "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi""

 
Satiksmes ministrija  Ainars Baštiks  J.Kancēvičs
Ē.Piternieks
 
Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-1196
TA-2633 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"  Satiksmes ministrija  Ainars Baštiks  J.Jankoviča
A.Krastiņš
A.Zeltiņš
 
Izskatīts MK sēdē 
2.17.  TA-2565  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 15.maija rīkojumā Nr.265 "Par globālās jūras negadījumu un drošības sistēmas darbībai nepieciešamās infrastruktūras nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā""

 
Satiksmes ministrija  Ainars Baštiks  I.Alkšere
A.Krastiņš
V.Putāne
A.Zeltiņš
 
Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-714
TA-2639 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa P87 Bauska-Aizkraukle posma (Jaunjelgavas apvedceļš) būvniecības projekta īstenošanai"   Satiksmes ministrija  Ainars Baštiks  J.Jaudzems
Dz.Taurenis
 
Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-723
TA-2404 
Noteikumu projekts "Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā"  Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  O.Geitus-Eitvina  Izskatīts MK sēdē 
2.20.  VSS-983
TA-2749 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 19.janvāra rīkojumā Nr.40 "Par Alkohola patēriņa mazināšanas un alkoholisma ierobežošanas programmu 2005.-2008.gadam""

 
Veselības ministrija  Vinets Veldre  I.Šmate  Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-1225
TA-2688 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.septembra noteikumos Nr.774 "Kontaktpersonu primārās medicīniskās pārbaudes, laboratoriskās pārbaudes un medicīniskās novērošanas kārtība"  Veselības ministrija  Vinets Veldre  I.Šmate  Izskatīts MK sēdē 
2.22.  TA-2842  Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"  Veselības ministrija  Vinets Veldre

 
A.Ploriņš

 
Izskatīts MK sēdē 
2.23.  VSS-1271
TA-2701 
Likumprojekts "Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā"

 
Vides ministrija  Raimonds Vējonis  D.Vilkaste  Izskatīts MK un skatīt atkārtoti MK 
2.24.  VSS-1022
TA-2693 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo būvju Ventspils rajona Tārgales pagastā nodošanu pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija  Raimonds Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
2.25.  VSS-1280
TA-2778 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.267 "Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fonda administrēšanas kārtība""

 
Zemkopības ministrija  Raimonds Vējonis  A.Reinholds  Izskatīts MK sēdē 
2.26.  VSS-1134
TA-2658 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Strenču pilsētas pašvaldības īpašumā"

 
Zemkopības ministrija  Raimonds Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
III. Politikas plānošanas dokumenti
3.1.  VSS-52
TA-1191 
(atbalstīts MKK) Koncepcijas par migrācijas politiku saistībā ar nodarbinātību projekts
(saņemts iekšlietu ministra priekšlikums jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt)

 
Iekšlietu ministrija  Atis Slakteris  I.Briede
M.Roze
 
Izskatīts MK un skatīt atkārtoti MK 
IV. Informācija
4.1.  VSS-863
TA-2445 
(atbalstīts VSS) Par Latvijas prezidentūru Baltijas jūras valstu padomē (BJVP) no 2007.gada 1.jūlija līdz 2008.gada 30.jūnijam
 
Ārlietu ministrija  Helēna Demakova  S.Martinsone  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-2765  Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības biedrībai "Dobeles invalīdu biedrība""

 
Aizsardzības ministrija  Atis Slakteris  I.Angere

 
Izskatīts MK sēdē 
5.2.  2007-SAN-3146, Saņemtais dokuments  Par Ministru kabineta 1999.gada 6.oktobra rīkojumu Nr.466 "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu Rīgā" daļā par ēku Rīgā, O.Kalpaka bulvārī 10    Oskars Spurdziņš  A.Dobrājs

(Izskatīts MK sēdē) 
 
VI. Papildus iekļautie jautājumi
6.1.  TA-2897  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju līdzdalībai Apvienoto Nāciju Organizācijas Spīdzināšanas izskaušanas komitejas 39.sesijā Ženēvā"
 
Ārlietu ministrija  Helēna Demakova  I.Reine  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  VSS-779
TA-2143 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Civillikumā"  Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  V.Jarkina  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-2797  (atbalstīts MKK) Par valsts īpašuma objekta Rīgā, Lomonosova ielā 1 k-5, nodošanu privatizācijai  Ekonomikas ministrija  Gaidis Bērziņš  K.Lore  Izskatīts MK un atlikts 
6.4.  VSS-1291
TA-2804 
(atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai (177.saraksts)"  Ekonomikas ministrija  Gaidis Bērziņš  K.Lore  Izskatīts MK sēdē 
6.5.  VSS-1267
TA-2806 
(atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Latvijas Leļļu teātris""  Ekonomikas ministrija  Helēna Demakova  U.Lielpēters  Izskatīts MK sēdē 
6.6.  VSS-1475
TA-589 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 15.jūnija noteikumos Nr.212 "Noteikumi par dabas liegumiem""  Vides ministrija  Raimonds Vējonis  V.Buša  Izskatīts MK sēdē 
6.7.  TA-2890  (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu"  Ministru prezidents  Oskars Spurdziņš  A.Dobrājs
L.Osīte
 
Izskatīts MK sēdē 
6.8.  VSS-1286
TA-2914 
Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts 2007.-2013.gadam  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  Oskars Spurdziņš  A.Andreičika  Izskatīts MK sēdē 
6.9.  TA-2915  Informatīvais ziņojums Par piekto Ministru konferenci par mežu aizsardzību Eiropā (MCPFE), Varšavā 2007.gada 5.-7.novembrī  Zemkopības ministrija  Raimonds Vējonis  A.Ozols  Izskatīts MK sēdē 
6.10.  TA-2949  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 11.decembra rīkojumā Nr.950 "Par valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" padomi""  Ekonomikas ministrija  Gaidis Bērziņš  K.Lore  Izskatīts MK sēdē 
6.11.  TA-2962  Informatīvais ziņojums par valsts tiešās pārvaldes iestāžu vakanto ierēdņu un darbinieku amatu vietu likvidēšanu
 
Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  I.Ošiņa  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi
7.1.  TA-2908  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija  Oskars Spurdziņš    Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-2918  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija  Oskars Spurdziņš    Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-2919  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija  Oskars Spurdziņš    Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-2921  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija  Oskars Spurdziņš  G.Pužule
I.Runča
J.Stinka
G.Šarfa
 
Izskatīts MK sēdē 
7.5.  TA-2922  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu, zemnieka vai zvejnieka saimniecību un individuālo darbu"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija  Oskars Spurdziņš    Izskatīts MK sēdē 
7.6.  TA-2924  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā   Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija  Oskars Spurdziņš    Izskatīts MK sēdē 
7.7.  TA-2925  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija  Oskars Spurdziņš    Izskatīts MK sēdē 
7.8.  TA-2926  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija  Oskars Spurdziņš    Izskatīts MK sēdē 
7.9.  TA-2927  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījums likumā "Par valsts pensijām"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija  Oskars Spurdziņš    Izskatīts MK sēdē 
7.10.  TA-2928  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm""
izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā
 
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija  Oskars Spurdziņš    Izskatīts MK sēdē 
7.11.  TA-2929  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Satversmes aizsardzības biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija  Oskars Spurdziņš    Izskatīts MK sēdē 
7.12.  TA-2930  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Diplomātu izdienas pensiju likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija  Oskars Spurdziņš    Izskatīts MK sēdē 
7.13.  TA-2931  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Prokuroru izdienas pensiju likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija  Oskars Spurdziņš    Izskatīts MK sēdē 
7.14.  TA-2932  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Tiesnešu izdienas pensiju likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija  Oskars Spurdziņš    Izskatīts MK sēdē 
7.15.  TA-2933  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija  Oskars Spurdziņš    Izskatīts MK sēdē 
7.16.  TA-2935  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Militārpersonu izdienas pensiju likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija  Oskars Spurdziņš    Izskatīts MK sēdē 
7.17.  TA-2936  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījums likumā "Par valsts kompensāciju cietušajiem"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija  Oskars Spurdziņš    Izskatīts MK sēdē 
7.18.  TA-2937  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījums likumā "Par tiesu varu"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija  Oskars Spurdziņš    Izskatīts MK sēdē 
7.19.  TA-2938  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Ārstniecības likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

 
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija  Oskars Spurdziņš    Izskatīts MK sēdē 
7.20.  TA-2941  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Latvijas Republikas Advokatūras likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija  Oskars Spurdziņš    Izskatīts MK sēdē 
7.21.  TA-2942  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija  Oskars Spurdziņš    Izskatīts MK sēdē 
7.22.  TA-2943  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Kriminālprocesa likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija  Oskars Spurdziņš    Izskatīts MK sēdē 
7.23.  TA-2944  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija  Oskars Spurdziņš    Izskatīts MK sēdē 
7.24.  TA-2945  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Teritorijas plānošanas likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija  Oskars Spurdziņš    Izskatīts MK sēdē 
7.25.  TA-2946  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija  Oskars Spurdziņš    Izskatīts MK sēdē 
7.26.  TA-2947  Priekšlikumi likumprojektā "Grozījums likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija  Oskars Spurdziņš    Izskatīts MK sēdē 
7.27.  TA-2950  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījums likumā "Par autoceļiem"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija  Oskars Spurdziņš    Izskatīts MK sēdē 
7.28.  TA-2951  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija  Oskars Spurdziņš  G.Pužule
I.Runča
J.Stinka
G.Šarfa
 
Izskatīts MK sēdē 
7.29.  TA-2952  Priekšlikumi likumprojekta "Par valsts budžetu 2008.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija  Oskars Spurdziņš  I.Stepanova
J.Šints
 
Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
8.1.  TA-2905  Latvijas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par Hāgas konvencijas projektu par pārrobežu uzturlīdzekļu un cita veida ģimenes uztura piedziņu" un Latvijas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par protokola projektu par piemērojamo likumu uzturēšanas saistību jomā"  Bērnu un ģimenes lietu ministrija  Ainars Baštiks  E.Drobiševska
I.Kucina
I.Pundiņa
S.Rāgs
K.Siveca
S.Zariņa
 
Izskatīts MK sēdē 
8.2.  370-k  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Zaicevs pret Latviju" (papildus iekļautais jautājums)    Helēna Demakova  I.Reine

(Izskatīts MK sēdē) 
 
8.3.  382-k  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā skatāmajām lietām "Bogdanovs-Migaļevs pret Latviju", "Dobrovoļskis pret Latviju", "Kapitonovs pret Latviju", "Kondrašovs pret Latviju" un "Panasenkovs pret Latviju" (papildus iekļautais jautājums)    Helēna Demakova  I.Reine

(Izskatīts MK sēdē) 
 
Skatīt protokolu