Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2007.gada 13.novembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
A.Kalvītis
Rīgā 2007.gada 9.novembrī
13.novembrī plkst. 12:40  precizēta
 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2007.gada 13.novembrī
plkst. 12:00

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Ministru kabineta lieta (II)
1.1.  VSS-811
TA-2238 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  Gaidis Bērziņš  D.Zepa  Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1050
TA-2488 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 25.aprīļa noteikumos Nr.313 "Noteikumi par pašvaldību mēneša pārskatu saturu, sagatavošanas un iesniegšanas kārtību""  Finanšu ministrija  Atis Slakteris  L.Agleniece
G.Medne
 
Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-688
TA-1979 
Noteikumu projekts "Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta nolikums"  Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts  Oskars Kastēns  I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-689
TA-1977 
Noteikumu projekts "Noteikumi par īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās kompetenci""  Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts  Oskars Kastēns  I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-830
TA-2276 
Noteikumu projekts "Kuģu tilpības mērīšanas un tilpību apliecinošu dokumentu izsniegšanas kārtība"  Satiksmes ministrija  Ainārs Šlesers  A.Zaksa
A.Krastiņš
 
Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-728
TA-2277 
Noteikumu projekts "Noteikumi par kuģu un kuģošanas kompāniju, ostu un ostas iekārtu aizsardzības jomā atzītajām aizsardzības organizācijām"  Satiksmes ministrija  Ainārs Šlesers  H.Arnicāns
A.Krastiņš
A.Logina
 
Izskatīts MK sēdē 
II. Tiesību aktu projekti, kas netiek skatīti Ministru kabineta komitejā
2.1.  VSS-727
TA-2280 
Noteikumu projekts "Noteikumi par kuģu un kuģošanas kompāniju, ostu un ostas iekārtu aizsardzības funkciju izpildi un uzraudzību"

 
Satiksmes ministrija  Ainārs Šlesers  H.Arnicāns
A.Krastiņš
A.Logina
 
Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-783
TA-2081 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumos Nr.895 "Jūrnieku sertificēšanas noteikumi""  Satiksmes ministrija  Ainārs Šlesers  A.Krastiņš
S.Spridzāns
 
Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-1260
TA-2968 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Eiropas dzelzceļa sistēmu savstarpēju izmantojamību"  Satiksmes ministrija  Ainārs Šlesers  A.Dunskis
J.Eiduks
D.Lācis
 
Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-2920  Rīkojuma projekts "Par D.Liepiņa iecelšanu Rīgas ostas valdes locekļa amatā"  Satiksmes ministrija  Ainārs Šlesers  D.Liepiņš
A.Maldups
 
Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-3043  Rīkojuma projekts "Par E.Krastiņa iecelšanu Rīgas ostas valdes locekļa amatā"  Finanšu ministrija  Atis Slakteris  E.Krastiņš  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-1151
TA-2468 
Rīkojuma projekts "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu"   Finanšu ministrija  Atis Slakteris    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-705
TA-2529 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli""  Finanšu ministrija  Atis Slakteris  S.Āmare-Pilka
S.Ozola
D.Robežniece
 
Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-1263
TA-2785 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts budžeta iestāžu un pašvaldību gada pārskatu sagatavošanas kārtību"  Finanšu ministrija  Atis Slakteris  L.Agleniece
G.Medne
 
Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-954
TA-2651 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 31.janvāra noteikumos Nr.82 "Noteikumi par Valsts ieņēmumu dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""  Finanšu ministrija  Atis Slakteris  K.Laizāns
V.Liepa
 
Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-557
TA-2759 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumos Nr.883 "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi""
 
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  Edgars Zalāns  K.Laizāns
V.Liepa
 
Izskatīts MK sēdē 
2.11.  TA-2990  Par Ministru kabineta 2007.gada 9.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.57 38.§) "Par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu pašvaldībām, lai segtu izdevumus, kas radušies par to mirušo cilvēku apbedīšanu, kuri nebija deklarējuši savu dzīvesvietu" izpildi  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  Edgars Zalāns  I.Urtāne  Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-1088
TA-2810 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts aģentūras "Mājokļu aģentūra" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"   Ekonomikas ministrija  Gaidis Bērziņš  I.Oša  Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-1061
TA-2522 
Noteikumu projekts "Noteikumi par tiesu ekspertīžu iestāžu sarakstu"  Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  M.Čentoricka
V.Rūsiņa
 
Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-753
TA-2252 
Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"  Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  I.Melnace  Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-1055
TA-2775 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 23.decembra noteikumos Nr.764 "Pabalstu un kompensāciju izmaksas noteikumi diplomātiskajā un konsulārajā dienestā""  Ārlietu ministrija  Māris Riekstiņš    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  TA-2781  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2006.gada 3.maija rīkojuma Nr.312 "Par Moldovas pilsoņu atbrīvošanu no valsts nodevas samaksas par vienreizējās īstermiņa vīzas, vienreizējās, divreizējās un daudzkārtējās tranzītvīzas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Ārlietu ministrija  Māris Riekstiņš    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-880
TA-2519 
Par Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas līgumu par sadarbību sociālās drošības jomā  Labklājības ministrija  Iveta Purne  D.Zabiņako  Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-1127
TA-2734 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumos Nr.869 "Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas nolikums""
 
Labklājības ministrija  Iveta Purne  S.Baltiņa
A.Zīverts 
Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-1353
TA-2822 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 38 k-1, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Labklājības ministrijas valdījumā"  Labklājības ministrija  Iveta Purne  E.Vilītis  Izskatīts MK sēdē 
2.20.  VSS-1091
TA-2602 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 10.janvāra noteikumos Nr.30 "Noteikumi par Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūras sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi""  Veselības ministrija  Vinets Veldre    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-1182
TA-2686 
Likumprojekts "Par Konvencijas par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem Protokolu par piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistriem"

 
Vides ministrija  Raimonds Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
2.22.  VSS-1218
TA-2815 
Rīkojuma projekts "Par kuģa "Antonija" atsavināšanu"  Vides ministrija  Raimonds Vējonis  J.Aigars
A.Ceimere
 
Izskatīts MK sēdē 
2.23.  VSS-231
TA-2747 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par atļauju savvaļas dzīvnieku kolekcijas izveidei un darbībai"  Zemkopības ministrija  Mārtiņš Roze  A.Briņķe  Izskatīts MK sēdē 
2.24.  VSS-763
TA-2283 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.marta noteikumos Nr.198 "Lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi""
 
Zemkopības ministrija  Mārtiņš Roze  H.Jirgena  Izskatīts MK sēdē 
2.25.  VSS-683
TA-2654 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts aģentūras "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"  Zemkopības ministrija  Mārtiņš Roze  G.Melkins  Izskatīts MK sēdē 
2.26.  VSS-1193
TA-2695 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.473 "Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām""
 
Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts  Ina Gudele  A.Gailis  Izskatīts MK sēdē 
III. Politikas plānošanas dokumenti
3.1.  VSS-761
TA-2390 
(atbalstīts MKK) Aizsardzības ministrijas darbības stratēģijas 2007.-2009.gadam projekts   Aizsardzības ministrija  Atis Slakteris  M.Bricis
T.Kolīte
 
Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-584
TA-1922 
(atbalstīts MKK) Pamatnostādņu visaptverošai Latvijas iesaistei Afganistānas atjaunošanā 2007.-2013.gadā projekts
 
Aizsardzības ministrija  Atis Slakteris  S.Višņevska  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  VSS-668
TA-2607 
(atbalstīts MKK) Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta darbības stratēģijas 2007.-2009.gadam projekts
 
Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts  Ina Gudele    Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-2961  Par Eiropas Savienības finanšu resursu (SF un KF) apguvi
 
Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās  Normunds Broks  A.Antonovs
D.Rancāne
A.Ūbelis
 
Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  2007-SAN-3417, Saņemtais dokuments  Par priekšlikumu likumprojektam "Grozījumi likumā "Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm""    Ivars Godmanis  U.Iskrovs
A.Straume

(Izskatīts MK sēdē)
 
 
5.2.  TA-3053  Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2007.gada 24.septembra formālo paziņojumu pārkāpumu lietā Nr.2007/1011" projekts
 
Zemkopības ministrija  Mārtiņš Roze    Izskatīts MK sēdē 
VI. Papildus iekļautie jautājumi
6.1.  TA-3069  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 17.oktobra noteikumos Nr.862 "Noteikumi par Ministru kabineta locekļu, valsts ministru un parlamentāro sekretāru atalgojumu, reprezentācijas un braukšanas naudu""
 
Ministru prezidents  Aigars Kalvītis    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-2907  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu Beļģijas Karalistē, Briselē, Avenue des Arts 23"  Ārlietu ministrija  Māris Riekstiņš  A.Balodis
I.Skutāne

 
Izskatīts MK sēdē 
6.3.  VSS-1433
TA-3050 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumos Nr.994 "Centrālās statistikas pārvaldes nolikums""  Ekonomikas ministrija  Gaidis Bērziņš  O.Barānovs
A.Liepiņš
J.Ušpelis
A.Žīgure
 
Izskatīts MK sēdē 
6.4.  VSS-1435
TA-3049 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2004.gada 9.novembra noteikumu Nr.912 "Valsts aģentūras "Latvijas Statistikas un darba tirgus prognozēšanas institūts" nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Ekonomikas ministrija  Gaidis Bērziņš  O.Barānovs
A.Liepiņš
J.Ušpelis
 
Izskatīts MK sēdē 
6.5.  VSS-1434
TA-3051 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.238 "Ekonomikas ministrijas nolikums""  Ekonomikas ministrija  Gaidis Bērziņš  O.Barānovs
A.Liepiņš
J.Ušpelis
 
Izskatīts MK sēdē 
6.6.  TA-3086  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.900 "Noteikumi par pabalstiem un kompensācijām Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm""  Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  Ģ.Kadilis  Izskatīts MK sēdē 
6.7.  VSS-838
TA-2272 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 6.septembra noteikumos Nr.673 "Noteikumi par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""  Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  A.Pencis  Izskatīts MK sēdē 
6.8.  VSS-299
TA-1786 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts policijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"  Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  A.Lieljuksis
L.Peisniece
 
Izskatīts MK sēdē 
6.9.  VSS-1508
TA-3100 
Noteikumu projekts "Pasu noteikumi"  Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  Dz.Peneze  Izskatīts MK sēdē 
6.10.  VSS-1507
TA-3092 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1059 "Noteikumi par valsts nodevu par personas apliecību un pasu izsniegšanu""
 
Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  Dz.Peneze  Izskatīts MK sēdē 
6.11.  VSS-1272
TA-2823 
(atbalstīts MKK) Programmas par stacionāro aizsardzības būvju celtniecību bīstamo vielu ierobežošanai Daugavā 2008.-2012.gadam projekts   Vides ministrija  Raimonds Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
6.12.  VSS-1119
TA-3005 
Koncepcijas projekts par lauksaimniecības risku vadības politiku Latvijā  Zemkopības ministrija  Mārtiņš Roze  A.Reinholds  Izskatīts MK sēdē 
6.13.  VSS-810
TA-2972 
(atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (165.saraksts)" un
rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts nekustamo īpašumu Rīgā, Dzintara ielā 63"
 
Ekonomikas ministrija  Gaidis Bērziņš
Atis Slakteris 
K.Lore
I.Zeļenkova
J.Balčūns
 
Izskatīts MK sēdē 
6.14.  VSS-1086
TA-2980 
(atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (175.saraksts)"  Ekonomikas ministrija  Gaidis Bērziņš  K.Lore
V.Matvejeva
I.Zeļenkova
 
Izskatīts MK sēdē 
6.15.  VSS-1402
TA-3029 
(atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes privatizāciju"  Ekonomikas ministrija  Gaidis Bērziņš  K.Lore
E.Rorbaka
 
Izskatīts MK sēdē 
6.16.  VSS-1392
TA-2958 
Likumprojekts "Grozījumi Meliorācijas likumā"  Zemkopības ministrija  Mārtiņš Roze  Ņ.Rakstiņa  Izskatīts MK sēdē 
6.17.  TA-3087  Par Latvijas Republikas Valdības un Ungārijas Republikas Valdības līgumu par abpusēju pārstāvību diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās vīzu izsniegšanā un biometrisko datu vākšanā  Ārlietu ministrija  Māris Riekstiņš  Ģ.Jaunzems
A.Vanaga
 
Izskatīts MK sēdē 
6.18.  TA-3085  Rīkojuma projekts "Par policijas darbinieka piedalīšanos Eiropas Savienības policijas misijā Afganistānā (EUPOL AFGHANISTAN) "  Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  K.Druvaskalns   Izskatīts MK sēdē 
6.19.  VSS-731
TA-1782 
Noteikumu projekts "Noteikumi par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības reģistrācijai nepieciešamajiem dokumentiem un šīs sabiedrības atbilstības atbalsta saņemšanai izvērtēšanu"  Zemkopības ministrija  Mārtiņš Roze  Ņ.Rakstiņa  Izskatīts MK sēdē 
6.20.  TA-3093  Informatīvais ziņojums par Helsinku komisijas "Baltijas jūras rīcības plāna" apstiprināšanu  Vides ministrija  Raimonds Vējonis  R.Bebris  Izskatīts MK sēdē 
6.21.  TA-3102  Rīkojuma projekts "Par V.Silenieka iecelšanu Rīgas ostas valdes locekļa amatā"  Vides ministrija  Raimonds Vējonis  V.Silenieks
U.Lapiņš
 
Izskatīts MK sēdē 
6.22.  VSS-1538
TA-3101 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās"'  Finanšu ministrija  Atis Slakteris  M.Jurušs
G.Šarfa
 
Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-3089  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes un kultūras ministru padomes 2007.gada 16.novembra sanāksmē izskatāmajos Bērnu un ģimenes lietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos (papildus iekļautais jautājums)  Bērnu un ģimenes lietu ministrija  Ainars Baštiks  A.Grafs  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-3090  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes un kultūras ministru padomes 2007.gada 15.un 16.novembra sanāksmē Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos (papildus iekļautais jautājums)  Kultūras ministrija  Helēna Demakova  L.Pavļuta
A.Zubača
 
Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-3097  Latvijas nacionālas pozīcijas Eiropas Savienības aizsardzības ministru 2007.gada 19.novembra sanāksmei Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes ietvaros un Eiropas Aizsardzības aģentūras valdes sēdei aizsardzības ministru sastāvā  Aizsardzības ministrija  Atis Slakteris  O.Etla  Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-3109  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes 2007.gada 19.-20.novembra sanāksmei (papildus iekļautais jautājums)
 
Ārlietu ministrija  Māris Riekstiņš    Izskatīts MK sēdē 
7.5.  TA-3115  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes un kultūras ministru padomes 2007.gada 15.- 16.novembra sanāksmē Izglītības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža  L.Grīnvalde  Izskatīts MK sēdē 
7.6.  TA-2625  DV. Rīkojuma projekts "Par lauka formas zābaku iegādi Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām" (papildus iekļautais jautājums)  Aizsardzības ministrija  Atis Slakteris  S.Brālēns  Izskatīts MK sēdē 
7.7.  TA-3094  DV.Rīkojuma projekts "Par gaisa telpas novērošanas radaru iepirkumu Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām" (papildus iekļautais jautājums)  Aizsardzības ministrija  Atis Slakteris  I.Angere
S.Brālēns
 
Izskatīts MK sēdē 
7.8.  397-k  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā skatāmo lietu "Talankovs pret Latviju"    Māris Riekstiņš   I.Reine

(Izskatīts MK sēdē) 
 
7.9.  405-k  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā skatāmo lietu "Katajevs pret Latviju"    Māris Riekstiņš  I.Reine

(Izskatīts MK sēdē) 
 
7.10.  406-k  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā skatāmo lietu "Kužeļevs pret Latviju"    Māris Riekstiņš  I.Reine

(Izskatīts MK sēdē) 
 
7.11.  412-k  (Papildus iekļautais jautājums)    Atis Slakteris  G.Keiša

(Izskatīts MK sēdē) 
 
7.12.  413-s  (Papildus iekļautais jautājums)    Gaidis Bērziņš  (Izskatīts MK sēdē)   
Skatīt protokolu