Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2008.gada 20.novembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

14.novembrī apstiprināta 
 20.novembrī plkst.10.50 precizēta

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2008.gada 20.novembrī
plkst. 11:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Ministru kabineta lieta (II)
1.1.  VSS-1648
TA-3332 
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai neapbūvētu zemesgabalu "Valsts meži" Valkas rajona Plāņu pagastā"   Ekonomikas ministrija  K.Gerhards  K.Lore E.Rorbaka   
1.2.  VSS-1646
TA-3312 
Rīkojuma projekts "Par zemesgabala "Jaunbēči" Aizkraukles rajona Zalves pagastā nodošanu privatizācijai"   Ekonomikas ministrija  K.Gerhards  K.Lore E.Rorbaka   
1.3.  VSS-1612
TA-3333 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Ferma" daļu Preiļu rajona Rušonas pagasta Riebiņu novadā nodošanu privatizācijai"   Ekonomikas ministrija  K.Gerhards  K.Lore E.Rorbaka   
1.4.  VSS-1685
TA-3357 
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes privatizāciju"   Ekonomikas ministrija  K.Gerhards  K.Lore E.Rorbaka   
1.5.  VSS-1248
TA-2718 
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva ēkas apsardzes sistēmas un automātiskās ugunsdrošības signalizācijas sistēmas uzstādīšanu Rīgā, Šmerļa ielā 5"   Kultūras ministrija  N.Broks  M.Kaijaks   Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-1625
TA-719 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli"  Labklājības ministrija  I.Purne  L.Liepa   
II. Tiesību aktu projekti, kas netiek skatīti Ministru kabineta komitejā
2.1.  VSS-1177
TA-3028 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.508 "Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts aizsardzības objektiem un šo aizsargjoslu platumu""  Aizsardzības ministrija  V.Veldre  V.Upeniece   
2.2.  VSS-46
TA-1392 
Noteikumu projekts "Tūristu gida sertificēšanas un pakalpojumu sniegšanas kārtība"   Ekonomikas ministrija  K.Gerhards  A.Andriksone G.Pāvule   
2.3.  VSS-1171
TA-2717 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 15.maija rīkojumā Nr.270 "Par valsts dzīvojamo māju neprivatizētās daļas nodošanu pašvaldību īpašumā""   Ekonomikas ministrija  K.Gerhards  I.Krauze   
2.4.  VSS-1518
TA-3471 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1031 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām""  Finanšu ministrija  A.Slakteris  Z.Eglīte   
2.5.  VSS-1293
TA-2966 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.138 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumiem invalīdiem, politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem""   Finanšu ministrija  A.Slakteris  A.Kaļāne D.Robežniece    
2.6.  VSS-1017
TA-2747 
Rīkojuma projekts "Par būves Rēzeknē, Raiņa ielā 9B, saglabāšanu valsts īpašumā"   Finanšu ministrija  A.Slakteris  A.Dobrājs   
2.7.  VSS-1466
TA-3002 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Rēzeknē, Baznīcas ielā 34A, saglabāšanu valsts īpašumā"  Finanšu ministrija  A.Slakteris  A.Dobrājs   
2.8.  VSS-1467
TA-3006 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija  A.Slakteris  A.Dobrājs   
2.9.  VSS-1517
TA-3132 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Rožkalni" Rīgas rajona Krimuldas pagastā nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija  A.Slakteris  A.Dobrājs   
2.10.  VSS-1547
TA-3469 
Likumprojekts "Grozījums Aizturēto personu turēšanas kārtības likumā"   Iekšlietu ministrija  M.Segliņš  H.Laidiņš   
2.11.  VSS-43
TA-2222 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā aizsargājamai personai nodrošina uzturēšanas līdzekļus, konsultācijas, medicīnisko un psihologa palīdzību"   Iekšlietu ministrija  M.Segliņš  A.Rozenbergs   
2.12.  VSS-1128
TA-2820 
Noteikumu projekts "Noteikumi par apsardzes sertifikātu izsniegšanas, pagarināšanas un anulēšanas kārtību un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apmēru"  Iekšlietu ministrija  M.Segliņš  A.Sudārs   
2.13.  VSS-1420
TA-2823 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 27.marta rīkojumā Nr.157 "Par Latvijas Republikas valdības pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas Apvienotajā tūrisma komitejā""  Iekšlietu ministrija  M.Segliņš  N.Zaiceva   
2.14.  VSS-1362
TA-2980 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Eiropas Savienības un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstu profesionālajām organizācijām, kuru izsniegtos profesionālās izglītības un kvalifikācijas dokumentus atzīst Latvijas Republikā"   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  G.Arāja D.Ozoliņš    
2.15.  VSS-1268
TA-2982 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 29.marta noteikumos Nr.207 "Noteikumi par ārsta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  G.Arāja D.Ozoliņš   
2.16.  VSS-1432
TA-3059 
Likumprojekts "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā"   Labklājības ministrija  I.Purne  V.Gūtmanis   
2.17.  VSS-339
TA-2399 
Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.3.apakšaktivitāti "Sociālo pakalpojumu sistēmas attīstības plānošana reģionos""  Labklājības ministrija  I.Purne  E.Milča S.Uzuliņa   
2.18.  VSS-689
TA-3045 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 25.aprīļa noteikumos Nr.307 "Noteikumi par Sociālo pakalpojumu pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""  Labklājības ministrija  I.Purne  V.Gūtmanis R.Celitāne    
2.19.  VSS-688
TA-3046 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par sociālo pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas apliecības izsniegšanu"  Labklājības ministrija  I.Purne  V.Gūtmanis   
2.20.  VSS-690
TA-3048 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā sociālo pakalpojumu sniedzējs tiek reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā un izslēgts no tā"  Labklājības ministrija  I.Purne  V.Gūtmanis   
2.21.  VSS-1435
TA-3239 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.288 "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība""  Labklājības ministrija  I.Purne  A.Dūdiņš   
2.22.  VSS-1399
TA-2835 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem""   Tieslietu ministrija  G.Bērziņš  L.Amatniece A.Zikmane    
2.23.  VSS-1215
TA-2959 
Noteikumu projekts "Latvijas Republikas nostājas projekta Eiropas Kopienas dibināšanas līguma pārkāpuma procedūras ietvaros sagatavošanas, saskaņošanas un apstiprināšanas kārtība"   Tieslietu ministrija  G.Bērziņš  U.Dreimanis L.Ostrovska    
2.24.  VSS-1524
TA-3463 
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš  V.Puķīte   
2.25.  VSS-1474
TA-3000 
Likumprojekts "Grozījumi Rāznas nacionālā parka likumā"   Vides ministrija  R.Vējonis  A.Stašāne   
2.26.  VSS-652
TA-2614 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Aizsargājamo ainavu apvidus "Ziemeļgauja" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"   Vides ministrija  R.Vējonis  D.Vilkaste   
2.27.  VSS-1167
TA-2962 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 15.maija noteikumos Nr.319 "Noteikumi par veterināro zāļu ražošanu un kontroli, kārtību, kādā veterināro zāļu ražošanas uzņēmumam izsniedz labas ražošanas prakses sertifikātu, un par veterināro zāļu ražošanu atbildīgās amatpersonas kvalifikācijas un profesionālās pieredzes prasībām""   Zemkopības ministrija  R.Vējonis  A.Briņķe   
2.28.  VSS-1223
TA-3257 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 8.maija noteikumos Nr.188 "Saimnieciskās darbības rezultātā zivju resursiem nodarītā zaudējuma noteikšanas un kompensācijas kārtība""  Zemkopības ministrija  R.Vējonis     
III. Informācija
3.1.  TA-2672  Par nepieciešamajiem un plānotajiem pasākumiem Zemkopības ministrijas kompetencē esošo saistību pilnīgai izpildei (Direktīva 98/83/EK, par dzeramā ūdens kvalitāti) saskaņā ar Pievienošanās Eiropas Savienībai līgumu   Zemkopības ministrija  R.Vējonis  A.Sedmale   
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-3487  (Saņemts ekonomikas ministra priekšlikums jautājuma izskatīšanu atsaukt) Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.1.aktivitātes "Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos" projektu iesniegumu vērtēšanas apakškritēriju kopu "Riska kapitāls" un vērtēšanas apakškritēriju kopu "Tehnoloģiju pārnese""   Ekonomikas ministrija  K.Gerhards  G.Cope A.Liepiņš J.Pietikainen E.Valantis   
4.2.  TA-3489  (Saņemts ekonomikas ministra priekšlikums jautājuma izskatīšanu atsaukt) Rīkojuma projekts "Par atbalsta programmu apstiprināšanu riska kapitāla un tehnoloģiju pārneses jomā"   Ekonomikas ministrija  K.Gerhards  G.Cope A.Liepiņš J.Pietikainen G.Sniedziņš E.Valantis   
4.3.  TA-3413  Likumprojekts "Grozījums Valsts statistikas likumā"   Ekonomikas ministrija  K.Gerhards  M.Deaks   
4.4.  TA-3420  Likumprojekts "Grozījumi Civilstāvokļa aktu likumā"   Tieslietu ministrija  G.Bērziņš  L.Medina   
4.5.  TA-3060  Likumprojekts "Grozījumi Bāriņtiesu likumā"   Bērnu un ģimenes lietu ministrija  I.Eglītis  V.Gluščenko S.Rāgs    
4.6.  TA-2083  Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu pierobežas ceļu būvniecības projektu īstenošanai Daugavpils, Krāslavas un Balvu rajonos"   Iekšlietu ministrija  M.Segliņš  M.Donis V.Elksnis   
4.7.  TA-3350  Par izmaksu sadārdzinājumu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektos  Vides ministrija  R.Vējonis  J.Spiridonovs V.Gēme J.Vītoliņš E.Šadris J.Poļivikova  Izskatīts MK sēdē 
V. Papildus iekļautie jautājumi
5.1.  VSS-1413
TA-3143 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumos Nr.218 "Augu karantīnas noteikumi""  Zemkopības ministrija  R.Vējonis  R.Arnītis   
5.2.  TA-3524  Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.2.pasākuma "Veselība darbā" 1.3.2.2.aktivitātes "Pētījumi un aptaujas par veselību darbā" projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem"  Veselības ministrija  I.Eglītis  J.Blaževičs   
5.3.  TA-3519  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.904 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm darba samaksas sistēmu un amatiem atbilstošajām augstākajām speciālajām dienesta pakāpēm""  Iekšlietu ministrija  M.Segliņš  R.Tiliks   
5.4.  VSS-1607
TA-3376 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 13.jūnija rīkojumā Nr.328 "Par valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu nodošanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" valdījumā""  Zemkopības ministrija  R.Vējonis     
5.5.  TA-3547  Informatīvais ziņojums par 2008.gada 24.novembra neformālajā Eiropas Savienības mājokļu ministru sanāksmē izskatāmajiem Ekonomikas ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem  Ekonomikas ministrija  K.Gerhards  M.Auders   
5.6.  TA-3555  Rīkojuma projekts "Par pretendentu pieteikšanās termiņa pagarināšanu konkursā uz Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka amatu"   Ministru prezidents  I.Godmanis     
VI. Latvijas nacionālo pozīciju projekti (slēgtā daļa)
6.1.  TA-3549  Latvijas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu (budžets) padomes 2008.gada 21.novembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem   Finanšu ministrija  A.Slakteris  S.Ribkina J.Šints   
Skatīt protokolu