Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2008.gada 22.decembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
I.Godmanis
Rīgā 2008.gada 19.decembrī 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2008.gada 22.decembrī
pēc Ministru kabineta komitejas sēdes

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Latvijas nacionālo pozīciju projekti (slēgtā daļa)
1.1.  TA-3780  Latvijas nacionālā pozīcija par Eiropas Savienības Stratēģiju Baltijas jūras reģionam  Ārlietu ministrija  M.Riekstiņš  I.Juhansone   
II. Ministru kabineta lieta (II)
2.1.  TA-1703  Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Rīgā, Kaļķu ielā 11A"   Ekonomikas ministrija  K.Gerhards  V.Matvejeva K.Lore I.Zeļenkova    
2.2.  VSS-303
TA-2425 
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu Jūrmalā, 5.līnijā 1A"  Ekonomikas ministrija  K.Gerhards  K.Lore V.Matvejeva    
2.3.  TA-2679  Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu Jūrmalā, Melluži 0153"   Ekonomikas ministrija  K.Gerhards  K.Lore V.Matvejeva   
2.4.  VSS-304
TA-2751 
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu Jūrmalā, Dzintari 1205"   Ekonomikas ministrija  K.Gerhards  K.Lore V.Matvejeva  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-306
TA-2752 
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu Jūrmalā, Baznīcas ielā 2B"   Ekonomikas ministrija  K.Gerhards  K.Lore V.Matvejeva  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-302
TA-2753 
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu Ventspilī, Bangu ielā 63"   Ekonomikas ministrija  K.Gerhards  K.Lore V.Matvejeva  Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-1823
TA-3815 
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai neapbūvētu zemesgabalu "Brīvā valsts zeme", Tārgales pagasts, Ventspils rajons"   Ekonomikas ministrija  K.Gerhards  K.Lore E.Rorbaka   
2.8.  VSS-307
TA-2754 
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu Jūrmalā, Jūras ielā 61"   Ekonomikas ministrija  K.Gerhards  K.Lore V.Matvejeva  Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-1822
TA-3778 
Rīkojuma projekts "Par neapbūvēta zemesgabala Getliņi Nr.114, Salaspils lauku teritorija, Salaspils novads, Rīgas rajons, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  K.Gerhards  K.Lore E.Rorbaka   
2.10.  VSS-1824
TA-3817 
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu neapbūvēta zemesgabala "Valsts meži", Jercēnu pagasts, Valkas rajons"   Ekonomikas ministrija  K.Gerhards  K.Lore E.Rorbaka   
2.11.  TA-3062  Rīkojuma projekts "Par valsts robežas joslas zemes vienības Pilskalnes pagastā, Aizkraukles rajonā, saglabāšanu valsts īpašumā"  Iekšlietu ministrija  M.Segliņš  L.Ozols   
2.12.  TA-3063  Rīkojuma projekts "Par valsts robežas joslas zemes vienību Liepnas pagastā un Pededzes pagastā, Alūksnes rajonā, saglabāšanu valsts īpašumā"  Iekšlietu ministrija  M.Segliņš  L.Ozols   
2.13.  TA-3065  Rīkojuma projekts "Par valsts robežas joslas zemes vienību Rubas pagastā, Vadakstes pagastā un Nīgrandes pagastā, Saldus rajonā, saglabāšanu valsts īpašumā"  Iekšlietu ministrija  M.Segliņš  L.Ozols   
2.14.  TA-3066  Rīkojuma projekts "Par valsts robežas joslas zemes vienību Blontu pagastā, Briģu pagastā, Līdumnieku pagastā, Goliševas pagastā, Malnavas pagastā, Pasienes pagastā, Salnavas pagastā un Zeļesjes pagastā, Ludzas rajonā, saglabāšanu valsts īpašumā"  Iekšlietu ministrija  M.Segliņš  L.Ozols   
2.15.  TA-3067  Rīkojuma projekts "Par valsts robežas joslas zemes vienību Bērziņu pagastā, Indras pagastā, Kaplavas pagastā, Piedrujas pagastā, Robežnieku pagastā un Šķaunes pagastā, Krāslavas rajonā, saglabāšanu valsts īpašumā"  Iekšlietu ministrija  M.Segliņš  L.Ozols   
2.16.  TA-3074  Rīkojuma projekts "Par valsts robežas joslas zemes vienību Šķilbēnu pagastā, Vecumu pagastā, Žīguru pagastā un Baltinavas pagastā, Balvu rajonā, saglabāšanu valsts īpašumā"  Iekšlietu ministrija  M.Segliņš  L.Ozols   
2.17.  TA-3076  Rīkojuma projekts "Par valsts robežas joslas zemes vienību Brunavas pagastā, Gailīšu pagastā, Īslīces pagastā, Rundāles pagastā un Svitenes pagastā, Bauskas rajonā, saglabāšanu valsts īpašumā"  Iekšlietu ministrija  M.Segliņš  L.Ozols   
2.18.  TA-3079  Rīkojuma projekts "Par valsts robežas joslas zemes vienību Demenes pagastā, Eglaines pagastā, Medumu pagastā, Šēderes pagastā, Salienas pagastā un Subates lauku teritorijā, Daugavpils rajonā, saglabāšanu valsts īpašumā"   Iekšlietu ministrija  M.Segliņš  L.Ozols   
2.19.  TA-3080  Rīkojuma projekts "Par valsts robežas joslas zemes vienību Augstkalnes pagastā, Bukaišu pagastā un Ukru pagastā, Dobeles rajonā, saglabāšanu valsts īpašumā"   Iekšlietu ministrija  M.Segliņš  L.Ozols   
2.20.  TA-3081  Rīkojuma projekts "Par valsts robežas joslas zemes vienību Elkšņu pagastā un Aknīstes lauku teritorijā, Jēkabpils rajonā, saglabāšanu valsts īpašumā"   Iekšlietu ministrija  M.Segliņš  L.Ozols   
2.21.  TA-3082  Rīkojuma projekts "Par valsts robežas joslas zemes vienību Elejas pagastā, Sesavas pagastā un Vilces pagastā, Jelgavas rajonā saglabāšanu valsts īpašumā"  Iekšlietu ministrija  M.Segliņš  L.Ozols   
2.22.  TA-3119  Rīkojuma projekts "Par valsts robežas joslas zemes vienību Dunikas pagastā, Gramzdas pagastā, Kalētu pagastā, Rucavas pagastā un Vaiņodes pagastā, Liepājas rajonā, saglabāšanu valsts īpašumā"  Iekšlietu ministrija  M.Segliņš  L.Ozols   
2.23.  VSS-121
TA-1464 
Noteikumu projekts "Sociālās aprūpes centra "Kalkūni" nolikums"  Labklājības ministrija  I.Purne  V.Gūtmanis   
2.24.  VSS-1222
TA-2751 
(2007) Likumprojekts "Pasta likums"  Satiksmes ministrija  A.Baštiks  I.Pakule I.Tukris   
III. Tiesību aktu projekti, kas netiek skatīti Ministru kabineta komitejā
3.1.  VSS-1437
TA-3395 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"   Ekonomikas ministrija  K.Gerhards  A.Jēkabsons I.Pilmanis    
3.2.  VSS-1643
TA-3616 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""   Ekonomikas ministrija  K.Gerhards  I.Apsīte I.Eglītis   
3.3.  VSS-1644
TA-3617 
Likumprojekts "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā"  Ekonomikas ministrija  K.Gerhards  I.Apsīte I.Eglītis   
3.4.  TA-3800  Par Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.70 42.§) "Par tirdzniecības organizēšanas kārtības regulējuma pilnveidi" izpildi  Ekonomikas ministrija  K.Gerhards  I.Apsīte I.Eglītis   
3.5.  VSS-1522
TA-3292 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 21.jūlija noteikumos Nr.256 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-98 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija""  Ekonomikas ministrija  K.Gerhards     
3.6.  TA-3923  Par Pagaidu nolīgumu ceļā uz Ekonomisko partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Centrālāfrikas Līgumslēdzēju pusi, no otras puses  Ekonomikas ministrija  K.Gerhards  G.Ābele D.Klinsone    
3.7.  TA-3996  Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2009.gada 1.janvāra līdz 31.martam"   Ekonomikas ministrija  K.Gerhards  K.Lore D.Zepa   
3.8.  VSS-1859
TA-3825 
Noteikumu projekts "Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un neparastu vai aizdomīgu darījumu ziņošanas kārtību"  Finanšu ministrija  A.Slakteris  V.Burkāns L.Rācene D.Veidemane   
3.9.  VSS-1669
TA-3584 
Noteikumu projekts "Noteikumi par biedrības, nodibinājuma, reliģiskās organizācijas vai tās iestādes iepriekšējā gada darbības pārskata un turpmākās darbības plāna veidlapas paraugu"  Finanšu ministrija  A.Slakteris  I.Lukšo I.Sviklāne    
3.10.  TA-3993  Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām"   Finanšu ministrija  A.Slakteris  Z.Adijāne   
3.11.  VSS-1270
TA-3509 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  S.Sidiki   
3.12.  VSS-1031
TA-3191 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 27.jūnija noteikumos Nr.211 "Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu""   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  G.Krusts   
3.13.  VSS-1529
TA-3737 
Rīkojuma projekts "Par Emīla Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas ēkas Liepājā, Ausekļa ielā 11/15, ugunsdrošības sistēmas renovāciju"  Kultūras ministrija  H.Demakova  M.Kaijaks   
3.14.  VSS-1482
TA-3741 
Noteikumu projekts "Noteikumi par jūrnieku profesionālās sagatavošanas programmu sertificēšanu un uzraudzību"   Satiksmes ministrija  A.Baštiks  A.Krastiņš J.Spridzāns   
3.15.  VSS-1756
TA-3934 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumos Nr.505 "Riteņu transportlīdzekļu un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi""   Satiksmes ministrija  A.Baštiks  J.Kancēvičs J.Liepiņš   
3.16.  VSS-1853
TA-3939 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"   Satiksmes ministrija  A.Baštiks  A.Krastiņš A.Liepiņa V.Putāne A.Zeltiņš   
3.17.  TA-3752  Rīkojuma projekts "Par J.Maršāna atbrīvošanu no Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amata"   Satiksmes ministrija  A.Baštiks  N.Freivalds   
3.18.  TA-3751  Rīkojuma projekts "Par N.Freivalda iecelšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amatā"   Satiksmes ministrija  A.Baštiks  N.Freivalds   
3.19.  TA-3750  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 30.maija rīkojumā Nr.283 "Par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdi""   Satiksmes ministrija  A.Baštiks  N.Freivalds   
3.20.  VSS-1373
TA-3475 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts kompensāciju cietušajiem""   Tieslietu ministrija  G.Bērziņš  I.Ļitvinova   
3.21.  VSS-1554
TA-3590 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 6.jūnija noteikumos Nr.433 "Valsts aģentūras "Sabiedrības veselības aģentūra" nolikums""  Veselības ministrija  E.Zalāns  L.Ruškule   
3.22.  VSS-482
TA-1878 
Likumprojekts "Gaujas nacionālā parka likums"  Vides ministrija  R.Vējonis  D.Vilkaste   
3.23.  VSS-1329
TA-3306 
Likumprojekts "Grozījumi Ūdens apsaimniekošanas likumā"  Vides ministrija  R.Vējonis  T.Jansone R.Bebris   
3.24.  VSS-1115
TA-3307 
(atbalstīts VSS) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Vides ministrija  R.Vējonis  D.Vilkaste   
3.25.  VSS-1114
TA-3309 
(atbalstīts VSS) Likumprojekts "Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā"  Vides ministrija  R.Vējonis  D.Vilkaste   
3.26.  VSS-1700
TA-3951 
Noteikumu projekts "Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām"   Vides ministrija  R.Vējonis     
3.27.  VSS-1331
TA-2949 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 10.maija noteikumos Nr.323 "Noteikumi par vispārīgajām prasībām diētiskās pārtikas nekaitīgumam, kvalitātei un marķējumam, kā arī par diētiskās pārtikas atbilstības novērtēšanas un tās izmaksu segšanas kārtību""   Zemkopības ministrija  M.Roze  A.Sedmale   
3.28.  VSS-1330
TA-2960 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.155 "Obligātās nekaitīguma prasības diētiskajai pārtikai cilvēkiem ar veselības traucējumiem un prasības marķējumam"   Zemkopības ministrija  M.Roze  A.Sedmale   
3.29.  VSS-1412
TA-3846 
Noteikumu projekts "Ģenētiski modificēto organismu riska novērtēšanas metodoloģija"   Zemkopības ministrija  M.Roze  A.Sedmale   
3.30.  VSS-1086
TA-2612 
Noteikumu projekts "Dzīvnieku pārvadāšanas noteikumi"  Zemkopības ministrija  M.Roze  A.Briņķe   
3.31.  VSS-1601
TA-3494 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumos Nr.664 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu kompensāciju maksājumu veidā lauku un zivsaimniecības attīstībai""  Zemkopības ministrija  M.Roze     
3.32.  TA-3918  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 10.augusta rīkojumā Nr.407 "Par dienesta transportlīdzekļu izmantošanu dienesta vajadzībām""  Zemkopības ministrija  M.Roze     
3.33.  VSS-1190
TA-3721 
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Arodapmācības un informācijas pasākumi" aktivitātē "Arodapmācības""   Zemkopības ministrija  M.Roze     
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-3448  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām""   Ministru prezidents  I.Godmanis  M.Krieviņš R.Osvalde B.Pētersone   
4.2.  2009-TA-3771, SAN-4019, Saņemtais dokuments  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.februāra noteikumos Nr.133 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām""  Tieslietu ministrija  I.Godmanis  E.Ikvilds   
4.3.  2009-TA-3809, SAN-4019, Saņemtais dokuments  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.282 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība""   Tieslietu ministrija  I.Godmanis  E.Ikvilds   
4.4.  2009-TA-3989, SAN-4039, Saņemtais dokuments  Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai   Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija  A.Baštiks  S.Rāgs   
4.5.  VSS-1826
TA-3714 
Noteikumu projekts "Noteikumi par ieviešamās elektroenerģijas ražošanas jaudas apmaksas konkursu"  Ekonomikas ministrija  K.Gerhards  U.Sarma I.Jansons N.Kļava A.Lauciņš D.Merirands   
4.6.  VSS-1323
TA-3398 
Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.1.2. aktivitāti "Pasākumi motivācijas celšanai inovācijām un uzņēmējdarbības uzsākšanai""   Ekonomikas ministrija  K.Gerhards  A.Liepiņš E.Valantis   
4.7.  TA-3768  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 14.jūlija noteikumos Nr.562 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.2.2.aktivitāti "Tūrisma informācijas sistēmas attīstība""  Ekonomikas ministrija  K.Gerhards  A.Liepiņš E.Valantis   
4.8.  TA-3774  Protokollēmuma projekts "Informācija par Eiropas Savienības fondu aktivitātēm, kuru īstenošana papildus izvērtējama saistībā ar ekonomisko situāciju valstī 2009.gadā"   Finanšu ministrija  A.Slakteris  A.Antonovs A.Ūbelis   
4.9.  TA-3830  Par Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra sēdes protokollēmumu (prot.Nr.89 1.§) "Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam"" un Latvijas ekonomiskās stabilizācijas un izaugsmes atjaunošanas programma"   Finanšu ministrija  E.Zalāns A.Slakteris     
4.10.  TA-3967  Rīkojuma projekts "Par Sporta pārvaldes reorganizāciju"   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  A.Brūne A.Kalniņš E.Puriņš E.Severs A.Vrubļevskis   
4.11.  TA-3681  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2008.gada 21.februāra rīkojuma Nr.84 "Par Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu reorganizāciju" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  E.Šneps   
4.12.  TA-3978  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 7.decembra rīkojumā Nr.944 "Par Latvijas Nacionālās sporta padomes sastāvu""   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  A.Brūne A.Kalniņš E.Puriņš E.Severs A.Vrubļevskis   
4.13.  TA-3969  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2005.gada 8.februāra noteikumu Nr.118 "Sporta pārvaldes nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  A.Brūne A.Kalniņš E.Puriņš E.Severs A.Vrubļevskis   
4.14.  TA-3970  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumu Nr.707 "Noteikumi par Sporta pārvaldes sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi" atzīšanu par spēku zaudējušiem"   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  A.Brūne A.Kalniņš E.Puriņš E.Severs A.Vrubļevskis   
4.15.  TA-3973  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 28.oktobra noteikumos Nr.908 "“Noteikumi par Valsts statistiskās informācijas programmu 2009.gadam""   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  A.Brūne A.Kalniņš E.Puriņš E.Severs A.Vrubļevskis   
4.16.  TA-3974  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumos Nr.565 "Kārtība, kādā izsniedzama atļauja šautuvju (šaušanas stendu) izveidošanai un darbībai, un šautuvju (šaušanas stendu) izmantošanas kārtība""   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  A.Brūne A.Kalniņš E.Puriņš E.Severs A.Vrubļevskis   
4.17.  TA-3976  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumos Nr.73 "Noteikumi par sporta federācijas atzīšanas kritērijiem un kārtību""   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  A.Brūne A.Kalniņš E.Puriņš E.Severs A.Vrubļevskis   
4.18.  TA-3977  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 25.oktobra noteikumos Nr.787 "Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, un naudas balvu apmēru""   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  A.Brūne A.Kalniņš E.Puriņš E.Severs A.Vrubļevskis   
4.19.  TA-3975  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 2.jūnija noteikumos Nr.386 "Sporta speciālistu sertifikācijas kārtība un prasības, kādām jāatbilst sporta speciālistam, lai iegūtu tiesības strādāt sporta jomā""   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  A.Brūne A.Kalniņš E.Puriņš E.Severs A.Vrubļevskis   
4.20.  VSS-1149
TA-2737 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.528 "Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums""   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  A.Brūne A.Kalniņš E.Puriņš E.Severs A.Vrubļevskis  Izskatīts MK sēdē 
4.21.  TA-3972  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 25.septembra noteikumos Nr.647 "Valsts aģentūras "Nacionālais olimpiskais sporta metodiskais centrs" nolikums""   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  A.Brūne A.Kalniņš E.Puriņš E.Severs A.Vrubļevskis   
4.22.  TA-3966  Likumprojekts "Grozījumi Sporta likumā"   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  A.Brūne A.Kalniņš E.Puriņš E.Severs A.Vrubļevskis   
4.23.  TA-3668  Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.2.2.1.apakšaktivitātes "Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana" projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem"   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  E.Kivriņa   
4.24.  TA-3930  Informatīvais ziņijums "Par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.7.aktivitātes "Darba tirgus pieprasījuma īstermiņa un ilgtermiņa prognozēšanas un uzraudzības sistēmas attīstība" projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem"   Labklājības ministrija  I.Purne  E.Milča   
4.25.  VSS-983
TA-3624 
Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.1.1.apakšaktivitāti "Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū""   Labklājības ministrija  I.Purne  E.Milča   
4.26.  TA-3777  Par Ministru kabineta 2006.gada 26.septembra sēdes protokollēmuma (prot.Nr.49 7.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 27.aprīļa noteikumos Nr.148 "Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi   Satiksmes ministrija  A.Baštiks  J.Eiduks   
4.27.  TA-3761  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts un pašvaldību institūcijas sniedz informāciju Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam"  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš  V.Burkāns I.Gratkovska   
4.28.  TA-3625  Noteikumu projekts "Noteikumi par zvērinātu advokātu vecākā atlīdzības un atlīdzināmo izdevumu noteikšanas kārtību un apmēriem"   Tieslietu ministrija  G.Bērziņš  I.Baldiņa B.Stūrīte   
4.29.  TA-3760  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības samaksas apmēru, atlīdzināmiem izdevumiem un to izmaksas kārtību"  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš  I.Baldiņa   
V. Informācija
5.1.  TA-3986  Par makroekonomisko situāciju valstī   Ekonomikas ministrija  K.Gerhards  O.Barānovs G.Piņke J.Salmiņš   
5.2.  TA-2897  Par vīzu saņemšanas procedūru atvieglošanu saistībā ar ielūgumiem   Iekšlietu ministrija  M.Segliņš     
5.3.  2009-TA-3754, SAN-3110, Saņemtais dokuments  Par skolēnu pārvadājumu nodrošināšanu   Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija Bērnu tiesību aizsardzības apakškomisija  E.Zalāns  A.Pīlēģis   
5.4.  TA-3948  Par Ministru kabineta 2008.gada 22.februāra rīkojuma Nr.90 "Par nepieciešamajiem grozījumiem ar pašvaldību darbību saistītajos likumos, pabeidzot vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo reformu" 4.un 6.punktā doto uzdevumu izpildi  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  E.Zalāns  M.Grīnhofa A.Stucka   
5.5.  TA-3979  Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts Eiropas Kopienas dibināšanas līguma saistību izpildi   Tieslietu ministrija  G.Bērziņš  I.Bergmane   
5.6.  VSS-1603
TA-3596 
Par ieteikumiem zaļā publiskā iepirkuma veicināšanai valsts un pašvaldību institūcijās un ieteikumiem videi draudzīgas būvniecības veicināšanai   Vides ministrija  R.Vējonis  L.Osis R.Vesere   
VI. Politikas plānošanas dokumenti
6.1.  VSS-634
TA-2223 
(atbalstīts MKK) Koncepcijas projekts "Par Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu"   Kultūras ministrija  H.Demakova  S.Zvidriņa   
VII. Papildus iekļautie jautājumi
7.1.  TA-3294  Rīkojuma projekts "Par Georgija Korubova izdošanu Šveices Konfederācijai kriminālvajāšanai"   Tieslietu ministrija  G.Bērziņš  B.Jugane M.Martinsone V.Rūsiņa A.Zaķis   
7.2.  TA-4004  Rīkojuma projekts "Par J.Asara atbrīvošanu no Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta vadītāja amata"   Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts  O.Kastēns     
7.3.  TA-3479  Par Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra sēdes protokollēmuma (protokols Nr.60 2.§) "Par Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likuma 12.panta izpildes nodrošināšanu" 6.punktā doto uzdevumu   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe     
7.4.  VSS-1814
TA-4010 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība""   Labklājības ministrija  I.Purne  J.Muižniece   
7.5.  VSS-1945
TA-4009 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 10.janvāra noteikumos Nr.41 "Noteikumi par iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību""   Finanšu ministrija  A.Slakteris  A.Kaļāne D.Robežniece    
7.6.  VSS-1863
TA-4015 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 30.jūlija noteikumos Nr.334 "Noteikumi par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu un darbinieku atalgojumu, sociālajām garantijām un ar mācībām un kvalifikācijas celšanu saistīto izdevumu segšanu""   Finanšu ministrija  A.Slakteris  I.Ošiņa   
7.7.  VSS-1864
TA-4016 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 23.novembra noteikumos Nr.960 "Prokuratūras un tiesu darbinieku darba samaksas noteikumi""  Finanšu ministrija  A.Slakteris  I.Ošiņa   
7.8.  VSS-1865
TA-4017 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta darbinieku darba samaksas sistēmu"   Finanšu ministrija  A.Slakteris  I.Ošiņa   
7.9.  VSS-1820
TA-4014 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""   Veselības ministrija  E.Zalāns  R.Joksts J.Bundulis   
7.10.  VSS-1900
TA-4012 
Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Garantiju aģentūra" nodošanu privatizācijai" un rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Latvijas Garantiju aģentūra""   Ekonomikas ministrija  K.Gerhards  I.Golsts M.Vildava    
7.11.  VSS-1932
TA-4013 
Rīkojuma projekts "Par iemaksu Ziemeļatlantijas līguma organizācijas programmas "Partnerattiecības mieram" Trasta fondā Gruzijai"   Aizsardzības ministrija  M.Segliņš     
7.12.  VSS-1381
TA-3148 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 31.augusta noteikumos Nr.304 "Noteikumi par operatīvajiem transportlīdzekļiem""  Iekšlietu ministrija  M.Segliņš  J.Reiniks   
7.13.  TA-4027  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumos Nr.996 "Kārtība, kādā tiek noteikta un ieskaitīta valsts budžetā izmaksājamā peļņas daļa un citi maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu""   Finanšu ministrija  A.Slakteris  M.Brencis   
7.14.  VSS-2006
TA-4030 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 18.decembra noteikumos Nr.517 "Noteikumi par speciālo ekonomisko zonu un brīvostu uzņēmējsabiedrību pārskatu veidlapu paraugiem""   Finanšu ministrija  A.Slakteris  D.Robežniece A.Kaļāne S.Mačivka   
7.15.  TA-4031  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.292 "Kārtība, kādā pievienotās vērtības nodoklis piemērojams darījumos ar lietotām mantām, mākslas darbiem, kolekciju priekšmetiem un senlietām""   Finanšu ministrija  A.Slakteris  D.Robežniece   
7.16.  TA-4032  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.293 "Kārtība, kādā trešajās valstīs vai trešajās teritorijās reģistrētām fiziskajām personām atmaksājams pievienotās vērtības nodoklis par Latvijas Republikā iegādātajām precēm, kuras tiek izvestas no Eiropas Savienības teritorijas, licences izsniegšanas kārtība un kārtība, kādā licencētā persona un veikals norēķinās savstarpēji un ar valsts budžetu""   Finanšu ministrija  A.Slakteris  D.Robežniece   
7.17.  TA-4033  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumos Nr.366 "Kārtība, kādā pievienotās vērtības nodoklis piemērojams neapliekamās personas veiktajai jauna transportlīdzekļa piegādei Eiropas Savienības teritorijā""   Finanšu ministrija  A.Slakteris  D.Robežniece   
7.18.  TA-4034  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1028 "Pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas kārtība darījumos ar kokmateriāliem""   Finanšu ministrija  A.Slakteris  D.Robežniece   
7.19.  TA-4035  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.novembra noteikumos Nr.933 "Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" normu piemērošanas kārtība""   Finanšu ministrija  A.Slakteris  D.Robežniece G.Ābele M.Paņkova   
7.20.  TA-4023  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.746 "Pedagogu darba samaksas noteikumi""   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  I.Štāle   
7.21.  VSS-1703
TA-3644 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevas apmēru un samaksas kārtību par dzīvnieka pārvadātāja apliecības izsniegšanu"   Zemkopības ministrija  M.Roze     
7.22.  TA-4038  Rīkojuma projekts "Par valsts pārvaldes iestādes "Latvijas Nacionālā opera" pārveidi un valts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera" izveidi""   Kultūras ministrija  H.Demakova     
7.23.  TA-4040  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 5.oktobra rīkojumā Nr.655 "Par koku ciršanas maksimāli pieļaujamo apjomu 2006.–2010.gadam""  Zemkopības ministrija  M.Roze  A.Ozols J.Birģelis    
7.24.  VSS-1831
TA-3935 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas noteikšanai"   Iekšlietu ministrija  M.Segliņš  V.Elksnis J. Virsis    
7.25.  VSS-2003
TA-4042 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1005 "Noteikumi par muitas parāda galvojuma piemērošanu Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestādēs""   Finanšu ministrija  A.Slakteris  J.Krastiņa   
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
8.1.  2009-SAN-4272, SAN-4302, TA-4028, Saņemtais dokuments  Priekšlikumi turpmākai rīcībai atalgojuma jautājumu risināšanai 2009.gadā   Iekšlietu ministrija  A.Slakteris  I.Freiberga   
8.2.  2009-SAN-4074, Saņemtais dokuments  Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai   Administratīvā rajona tiesa  A.Slakteris     
8.3.  2009-SAN-4042, TA-4022, Saņemtais dokuments  Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A42756508   Administratīvā rajona tiesa  T.Koķe  S.Sidiki E.Grēns   
8.4.  2009-TA-3988, SAN-4012, Saņemtais dokuments  Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr. 2008-45-03  Satversmes tiesa  G.Bērziņš  I.Nikuļceva K.Krasovska B.Pētersone   
8.5.  2009-SAN-4140, TA-4037, Saņemtais dokuments  Paskaidrojuma projekts Administratīvajai apgabaltiesai par apelācijas sūdzību par Administratīvās rajona tiesas 2008.gada 28.oktobra spriedumu lietā Nr.A42428107  Administratīvā rajona tiesa  A.Baštiks  L.Priedīte-Kancēviča I.Straudovska   
8.6.  TA-4018  IP. Par Valdības rīcības plāna projektu Deklarācijas par Ivara Godmaņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai   Valsts kanceleja  I.Godmanis     
8.7.  TA-4039  Rīkojuma projekts "Par fiskālās disciplīnas un uzraudzības nodrošināšanas pasākumiem"   Finanšu ministrija  A.Slakteris  J.Šints I.Šņucins G.Medne A.Jaunsleinis   
8.8.  2009-SAN-4320-IP, Saņemtais dokuments  IP. Par akciju sabiedrību "Parex banka"  Finanšu ministrija  A.Slakteris     
Skatīt protokolu