Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2009.gada 14.jūlija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2009.gada 10.jūlijā 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2009.gada 14.jūlijā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-507
TA-2070 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008. gada 3.jūnija rīkojumā Nr.305 "Par Valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnēm 2008.-2013.gadam"" un rīkojuma projekts "Grozījums Valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnēs 2008.-2013.gadam"  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  V.Dombrovskis  A.Vilks A.Strīķeris  Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-1490  Rīkojuma projekts "Par Latvijas pārstāvi Eiropas Savienības policijas uzraudzības dienestu un pretkorupcijas institūciju iniciatīvas "Eiropas partneri pret korupciju" Uzraudzības grupā"   Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  V.Dombrovskis  J.Strīķe  Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-102
TA-1137 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.novembra rīkojumā Nr.718 "Par Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepciju""   Aizsardzības ministrija  I.V.Lieģis    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-225
TA-1440 
Noteikumu projekts "Vecāko amatpersonu sanāksmes Eiropas Savienības jautājumos nolikums"  Ārlietu ministrija  M.Segliņš  I.Juhansone G.Japiņa  Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-2270  Rīkojuma projekts "Par darba grupu kārtējā ziņojuma sagatavošanai par Apvienoto Nāciju Organizācijas 1989.gada Konvencijas par bērna tiesībām izpildi Latvijas Republikā"   Ārlietu ministrija  M.Segliņš  I.Reine  Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-2022
TA-191 
(atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par daļas no nekustamā īpašuma "Lūznavas Profesionālā vidusskola", Lūznavas pagastā, Rēzeknes rajonā nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-2023
TA-256 
(atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par daļas no nekustamā īpašuma "Lūznavas Profesionālā vidusskola", Lūznavas pagastā, Rēzeknes rajonā nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-735
TA-2147 
(atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma "Lūznavas Profesionālā vidusskola", Lūznavas pagasts, Rēzeknes rajons"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-672  Par Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.11 36.§) "Ekonomikas ministrijas priekšlikumi par valsts suverēno tiesību izmantošanu Latvijas Republikas kontinentālajā šelfā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā" izpildi   Finanšu ministrija  E.Repše  D.Robežniece I.Grīnberga  Izskatīts MK un atlikts 
1.10.  TA-2276  Par Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.80 41.§) "Izvērtējums par administratīvā akta darbību vai izpildi administratīvā akta apstrīdēšanas vai pārsūdzēšanas gadījumā" 2.4.4.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi  Finanšu ministrija  E.Repše  M.Brencis  Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-2436  Par Ministru kabineta 2009.gada 28.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.27 103.§) "Par fiskālās disciplīnas un uzraudzības nodrošināšanas pasākumiem" 2.2.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi  Finanšu ministrija  E.Repše  M.Brencis G.Kosojs  Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-1720
TA-330 
Noteikumu projekts "Noteikumi par amatiem, kuros personas profesionālā darbība ir uzskatāma par amatniecību"   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  J.Gaigals K.Kazāks  Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-1659
TA-1145 
Instrukcijas projekts "Viltoto un autentisko dokumentu (False and Authentic Documents) informācijas sistēmas veidošanas, aktualizēšanas un izmantošanas kārtība"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  B.Kovaļovs  Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-720
TA-2106 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumos Nr.125 "Noteikumi par profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību""  Labklājības ministrija  U.Augulis  I.Lipskis  Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-1444
TA-2091 
Likumprojekts "Par Konvencijas par prettiesisku darbību pret kuģošanas drošību apkarošanu 2005.gada Protokolu un Protokola par tādu nelikumīgu darbību novēršanu, kas vērstas pret kontinentālajā šelfā esošu stacionāru platformu drošību, 2005.gada Protokolu"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-555
TA-2056 
Likumprojekts "Grozījums Krimināllikumā"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-2501  Rīkojuma projekts "Par E.Aldermani"  Tieslietu ministrija  M.Segliņš  E.Aldermane  Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-545
TA-1588 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumos Nr.663 "Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-544
TA-2096 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 15.maija noteikumos Nr.319 "Noteikumi par veterināro zāļu ražošanu un kontroli, kārtību, kādā veterināro zāļu ražošanas uzņēmumam izsniedz labas ražošanas prakses sertifikātu, un par veterināro zāļu ražošanu atbildīgās amatpersonas kvalifikācijas un profesionālās pieredzes prasībām""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-742
TA-2256 
Noteikumu projekts "Noteikumi par prasībām tirdzniecības vietai, kur pārdod mājas (istabas) dzīvnieku barības maisījumus no atvērta oriģinālā iepakojuma, un šīs tirdzniecības vietas reģistrācijas kārtību"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  A.Briņķe  Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-2448  Rīkojuma projekts "Par V.Daukšti"   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  G.Rēvalde V.Daukšte  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-590
TA-2235 
Noteikumu projekts "Samaksas noteikumi par Valsts zemes dienesta sniegtajiem maksas pakalpojumiem"  Tieslietu ministrija  M.Segliņš  A.Kveska O.Geitus-Eitvina   Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  VSS-1994
TA-1090 
(atbalstīts MKK)Telpiskās plānošanas sistēmas attīstības koncepcijas projekts  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  E.Zalāns  A.Stucka I.Urtāne  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  VSS-649
TA-2257 
Informatīvais ziņojums par prognozēm darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma atbilstībai vidējā termiņā  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  O.Barānovs G.Piņķe  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1649  Informatīvais ziņojums "Par darba grupu darbības turpināšanas lietderību Latvijas Republikas kārtējā ziņojuma par Apvienoto Nāciju Organizācijas 1966.gada Starptautiskā Pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām izpildi Latvijas Republikā laika posmā no 2004.gada līdz 2008.gadam ietvaros"  Ārlietu ministrija  M.Segliņš  I.Reine  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-1654  Latvijas Republikas kārtējais ziņojums par Apvienoto Nāciju Organizācijas 1966.gada Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām izpildi Latvijas Republikā no 2004.gada līdz 2008.gadam  Ārlietu ministrija  M.Segliņš  I.Reine  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-2417  Informatīvais ziņojums "Par Iekšlietu ministrijas sistēmas darbinieku dalību starptautiskajās civilajās misijās un operācijās 2009. – 2010.gadā"   Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  T.Rinmane  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-2493  Informatīvais ziņojums "Par Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības struktūrfondu aktivitāšu ieviešanas izvērtēšanu un iespējām pārdalīt tajās paredzēto publisko finansējumu citām aktivitātēm"   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  E.Kivriņa  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-2497  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumos Nr.578 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.4.apakšaktivitāti "Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana""  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  E.Kivriņa  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-2452  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.306 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.1.aktivitāti "Valsts 1.šķiras autoceļu maršrutu sakārtošana""  Satiksmes ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-2418  Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.5.2.apakšaktivitāti "Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai""  Vides ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-2440  Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.5.aktivitātes "Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts" pirmo kārtu"  Labklājības ministrija  U.Augulis  E.Milča  Izskatīts MK sēdē 
5.7.  TA-2435  Par Ministru kabineta 2009.gada 9.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.39 122.§) "Par likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam""" 8.punkta izpildi, par Ministru kabineta 2009.gada 11.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.40 35.§) "Priekšlikumi likumprojektam "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam""" 4.punkta izpildi un par Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.43 74.§) "Par fiskālās disciplīnas un uzraudzības nodrošināšanas pasākumiem" 3.punkta izpildi  Labklājības ministrija  U.Augulis  I.Lipskis  Izskatīts MK sēdē 
5.8.  2009-TA-2567, SAN-2316, Saņemtais dokuments  Atbildes vēstules projekts Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai  LR Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija  E.Repše  D.Robežniece A.Kaļāne   
5.9.  TA-2466  Rīkojuma Projekts "Par A.Tiesneša atbrīvošanu no Ventspils ostas valdes locekļa amata"  Finanšu ministrija  E.Repše    Izskatīts MK sēdē 
5.10.  TA-2467  Rīkojuma projekts "Par S.Bukanes iecelšanu Ventspils ostas valdes locekļa amatā"  Finanšu ministrija  E.Repše    Izskatīts MK sēdē 
5.11.  TA-2464  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 24.decembra rīkojumā Nr.808 "Par valsts pārstāvju iecelšanu Ventspils ostas valdes locekļu amatos""  Finanšu ministrija  E.Repše    Izskatīts MK sēdē 
5.12.  TA-2468  Rīkojuma projekts "Par atļauju S.Bukanei savienot amatus"  Finanšu ministrija  E.Repše    Izskatīts MK sēdē 
VI. Papildus iekļautie jautājumi
6.1.  TA-2441  Informatīvais ziņojums par 2009.gada 27.janvārī Ministru kabineta sēdē pieņemtajiem noteikumiem Nr.91"Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība"" īstenošanas praksi  Veselības ministrija  B.Rozentāle    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-2532  Noteikumu projekts "Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība"   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  J.Gaigals  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-2509  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 16.augusta noteikumos Nr.613 "Kārtība, kādā akreditē profesionālās izglītības programmas, izglītības iestādes un eksaminācijas centrus un atestē profesionālās izglītības iestāžu vadītājus""   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe    Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-2542  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.jūlija noteikumos Nr.584 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.4.3.aktivitāti "Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros""  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  E.Zalāns  A.Andreičika  Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-2534  Rīkojuma projekts "Par grozījumiem darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājumā"  Finanšu ministrija  E.Repše  A.Antonovs I.Aleksandroviča  Izskatīts MK sēdē 
6.6.  TA-2526  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1997.gada 2.septembra noteikumos Nr.312 "Kārtība un apmēri, kādos veicami maksājumi par dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas un neapdzīvojamās telpas nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  M.Auders  Izskatīts MK sēdē 
6.7.  TA-2527  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 5.septembra noteikumos Nr.267 "Pilsētu un pagastu dzīvojamo māju privatizācijas komisiju tipveida nolikums""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  M.Auders  Izskatīts MK sēdē 
6.8.  TA-2549  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 19.janvāra noteikumos Nr.20 "Dzīvojamās mājas privatizācijai nepieciešamo dokumentu sagatavošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  M.Auders  Izskatīts MK sēdē 
6.9.  TA-2550  Noteikumu projekts Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 25.aprīļa noteikumos Nr.315 "Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā""   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  M.Auders  Izskatīts MK sēdē 
6.10.  TA-2548  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 28.augusta noteikumos Nr.595 "Kārtība, kādā valsts piedalās dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta finansiālajā nodrošināšanā""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  M.Auders  Izskatīts MK sēdē 
6.11.  TA-2553  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumos Nr.711 "Kārtība, kādā pašvaldības izvēlas piedāvājumus un slēdz līgumus par dzīvojamās mājas vai dzīvojamās telpas nomu""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  M.Auders  Izskatīts MK sēdē 
6.12.  TA-2554  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1995.gada 7.novembra noteikumos Nr.337 "Noteikumi par dzīvojamo māju privatizācijas objektu vērtības noteikšanu""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  M.Auders  Izskatīts MK sēdē 
6.13.  TA-2561  Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru neformālās padomes 2009.gada 15.-17.jūlija sanāksmē izskatāmajiem Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece     Izskatīts MK sēdē 
6.14.  TA-2583  Informatīvais ziņojums "Par Valsts kancelejas un Finanšu ministrijas priekšlikumiem ministriju centrālajos aparātos nodarbināto skaita samazinājumam un valsts aģentūru skaita samazinājumam"   Ministru prezidents  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
6.15.  TA-2543  Rīkojuma projekts "Par J.Kiukucānu"  Aizsardzības ministrija  I.V.Lieģis    Izskatīts MK sēdē 
6.16.  TA-2535  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  E.Zalāns  I.Šāble  Izskatīts MK sēdē 
6.17.  TA-2537  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  E.Zalāns  I.Koteļņikova  Izskatīts MK sēdē 
6.18.  TA-2538  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  E.Zalāns  I.Koteļņikova  Izskatīts MK sēdē 
6.19.  TA-2574  Rīkojuma projekts "Par Veselības ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju"   Veselības ministrija  B.Rozentāle  J.Bundulis  Izskatīts MK sēdē 
6.20.  VSS-1983
TA-1252 
Protokollēmuma projekts "Par Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumu (...)"   Veselības ministrija  B.Rozentāle  J.Bundulis  Izskatīts MK sēdē 
6.21.  VSS-1984
TA-1244 
Jautājuma izskatīšana tiek atlikta.  Veselības ministrija      Izskatīts MK un atlikts 
6.22.  VSS-1982
TA-1251 
Jautājuma izskatīšana tiek atlikta.  Veselības ministrija      Izskatīts MK un atlikts 
6.23.  VSS-1981
TA-1249 
Jautājuma izskatīšana tiek atlikta.  Veselības ministrija      Izskatīts MK un atlikts 
6.24.  TA-2575  Rīkojuma projekts "Par Rīgas Dzelzceļnieku skolas likvidāciju"   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  K.Vāgnere J.Gaigals  Izskatīts MK sēdē 
6.25.  VSS-543
TA-2359 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
6.26.  TA-2563  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1066 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.1.1.apakšaktivitāti "Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū""  Labklājības ministrija  U.Augulis  E.Milča  Izskatīts MK sēdē 
6.27.  TA-2564  Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.5.apakšaktivitāti "Atbalsts bezdarba riskam pakļauto personu apmācībai""  Labklājības ministrija  U.Augulis  E.Milča  Izskatīts MK sēdē 
6.28.  TA-2565  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 10.marta noteikumos Nr.166 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""  Labklājības ministrija  U.Augulis  I.Lipskis I.Zvidriņa  Izskatīts MK sēdē 
6.29.  TA-2576  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Azerbaidžānas Republikas starpvaldību komisijā ekonomiskās, zinātniskās, tehniskās un kultūras sadarbības jautājumos"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  Z.Liepiņa  Izskatīts MK sēdē 
6.30.  TA-2164  Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"  Vides ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
6.31.  2009-TA-2586, SAN-2544, Saņemtais dokuments  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.418 "Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība""  Saeimas Zaļo un Zemnieku savienības frakcija  E.Repše  A.Aivare I.Liepa   
6.32.  TA-2585  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.419 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu""  Finanšu ministrija  E.Repše  A.Aivare I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
6.33.  TA-2589  Par Ministru kabineta 2009.gada 12.maija sēdes protokollēmuma (prot.Nr.31 56.§) "Par likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam"" 19.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  E.Zalāns    Izskatīts MK sēdē 
VII. Latvijas nacionālo pozīciju projekti (slēgtā daļa)
7.1.  TA-2562  Latvijas nacionālā pozīcijā par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru 2009. gada 16. - 17. jūlija neformālajā padomē izskatāmajiem Tieslietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem  Tieslietu ministrija  M.Segliņš  S.Laganovskis  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
8.1.  TA-2481  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas Lielās palātas tiesas sēdi lietā "Kononovs pret Latviju"   Ārlietu ministrija  M.Segliņš  I.Reine  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu