Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2009.gada 22.oktobra ārkārtas sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2009.gada 20.oktobrī 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 ĀRKĀRTAS SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2009.gada 22.oktobrī
plkst. 10.00-12.00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi
1.1.  TA-3619  Likumprojekts "Grozījumi Militārā dienesta likumā"   Aizsardzības ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-3622  Likumprojekts "Grozījumi Militārpersonu izdienas pensiju likumā"  Aizsardzības ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-3629  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli""  Finanšu ministrija  E.Repše  J.Stinka G.Pužule J.Salmiņa J.Jansons L.Anspoka  Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1257
TA-3626 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli""  Finanšu ministrija  E.Repše  J.Stinka G.Pužule J.Salmiņa  Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-3650  Likumprojekts "Grozījumi Gada pārskatu likumā"  Finanšu ministrija  E.Repše  D.Šodnaka  Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-3753  Rīkojuma projekts "Par Valsts proves uzraudzības inspekcijas likvidāciju"   Finanšu ministrija  E.Repše  P.Brangulis I.Pētersone  Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-3755  Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas proves birojs" dibināšanu"   Finanšu ministrija  E.Repše  P.Brangulis I.Pētersone  Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-3751  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts proves uzraudzību""   Finanšu ministrija  E.Repše  P.Brangulis I.Pētersone  Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-3750  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Konvenciju par dārgmetālu izstrādājumu pārbaudi un zīmogošanu un tās grozījumiem""  Finanšu ministrija  E.Repše  P.Brangulis I.Pētersone  Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-3745  Likumprojekts "Grozījums Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likumā"   Finanšu ministrija  E.Repše  P.Brangulis I.Pētersone  Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-3754  Likumprojekts "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā"  Finanšu ministrija  E.Repše  P.Brangulis I.Pētersone  Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-3744  Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"   Finanšu ministrija  E.Repše  P.Brangulis I.Pētersone  Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-3752  Likumprojekts "Grozījums Valsts apbalvojumu likumā"  Finanšu ministrija  E.Repše  P.Brangulis I.Pētersone  Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-3727  Likumprojekts "Grozījums Dzīvesvietas deklarēšanas likumā"   Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece     Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-3618  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam""  Labklājības ministrija  U.Augulis  J.Muižniece  Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-3620  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu""  Labklājības ministrija  U.Augulis  J.Muižniece  Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-3621  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz 2012.gadam""  Labklājības ministrija  U.Augulis  J.Muižniece  Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-3623  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts pensijām""  Labklājības ministrija  U.Augulis  J.Muižniece  Izskatīts MK sēdē 
1.19.  TA-3624  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām""   Labklājības ministrija  U.Augulis  J.Muižniece  Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-1379
TA-3625 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumos Nr.866 "Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšanai un bezdarbnieka pabalsta un apbedīšanas pabalsta piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība""  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-3576  Likumprojekts "Grozījumi Likumā par ostām"  Satiksmes ministrija  A.Kampars  A.Maldups  Izskatīts MK sēdē 
1.22.  TA-3556  (Jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa likumā"  Satiksmes ministrija  A.Kampars  J.Eiduks   Izskatīts MK sēdē 
1.23.  TA-3554  (Jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par aviāciju""  Satiksmes ministrija  A.Kampars  I.A.Gaveika  Izskatīts MK sēdē 
1.24.  TA-3644  (Jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts kompensāciju cietušajiem""   Tieslietu ministrija  M.Segliņš  J.Bārbale  Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-388
TA-1662 
(Jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā"  Tieslietu ministrija  M.Segliņš  J.Bārbale  Izskatīts MK sēdē 
1.26.  TA-3715  Likumprojekts "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā"  Tieslietu ministrija  M.Segliņš  L.Medina A.Kveska  Izskatīts MK sēdē 
1.27.  TA-3716  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli""  Tieslietu ministrija  M.Segliņš  L.Medina A.Kveska  Izskatīts MK sēdē 
1.28.  TA-3717  (Jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi Zemnieku un zvejnieku saimniecību likumā"  Tieslietu ministrija  M.Segliņš  A.Zikmane R.Balodis  Izskatīts MK sēdē 
1.29.  TA-3653  (Jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi Farmācijas likumā"  Veselības ministrija  B.Rozentāle  J.Bundulis  Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-1697
TA-264 
Likumprojekts "Grozījums Epidemioloģiskās drošības likumā"   Veselības ministrija  B.Rozentāle  J.Bundulis  Izskatīts MK sēdē 
1.31.  VSS-804
TA-611 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Veselības ministrija  B.Rozentāle  J.Bundulis  Izskatīts MK sēdē 
1.32.  TA-3607  (Jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi Zvejniecības likumā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  TA-3628  (Jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījums Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  TA-3632  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par pievienotās vērtības nodokli""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Noraidīts 
1.35.  TA-3636  (Jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.36.  TA-3631  (Jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.37.  TA-3630  Likumprojekts "Grozījums Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.38.  TA-3819  Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes un Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes Nelegālo imigrantu uzturēšanās nometnes un patvēruma meklētāju centra ēku (būvju) Daugavpilī, A.Pumpura ielā 105B nomas maksas un pārcelšanās izdevumu segšanai"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece   M.Donis  Izskatīts MK sēdē 
1.39.  TA-3633  Likumprojekts "Meliorācijas likums"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  A.Ozols  Izskatīts MK sēdē 
1.40.  TA-3830  (Jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumpropjekts "Grozījumi Konkurences likumā"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  A.Upena I.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
1.41.  VSS-1282
TA-3649 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumos Nr.846 "Noteikumi par autoostu reģistrācijas kārtību, autoostās obligāti sniedzamajiem pakalpojumiem un kārtību, kādā autobusi iebrauc un stāv autoostas teritorijā""   Satiksmes ministrija  A.Kampars  R.Timma K.Grīviņa S.Mince  Izskatīts MK sēdē 
1.42.  TA-3831  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 17.maija rīkojumā Nr.287 "Par Ārzemju mākslas muzeja ēkas Rīgā, Doma laukumā 6, rekonstrukciju""  Kultūras ministrija  I.Dālderis  J.Komisārs G.Kosojs B.Zakevica  Izskatīts MK sēdē 
1.43.  TA-3836  Likumprojekts "Grozījums Sugu un biotopu aizsardzības likumā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.44.  VSS-804
TA-611 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""   Veselības ministrija  E.Repše   D.Robežniece  Izskatīts MK sēdē 
1.45.  VSS-1073
TA-3838 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu""  Finanšu ministrija  E.Repše  D.Robežniece I.Lukšo  Izskatīts MK sēdē 
1.46.  VSS-1074
TA-3839 
Likumprojekts "Grozījumi Sabiedriskā labuma organizāciju likumā"  Finanšu ministrija  E.Repše  D.Robežniece I.Lukšo  Izskatīts MK sēdē 
1.47.  TA-3840  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli""   Finanšu ministrija  E.Repše  D.Robežniece S.Āmare-Pilka M.Čakste M.Brencis  Izskatīts MK sēdē 
1.48.  TA-3841  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli""  Finanšu ministrija  E.Repše  D.Robežniece A.Kaļāne  Izskatīts MK sēdē 
1.49.  TA-3843  Likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību"  Finanšu ministrija  E.Repše  I.Stepanova L.Ozoliņa   Izskatīts MK sēdē 
1.50.  TA-3842  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tiesu varu""   Tieslietu ministrija  M.Segliņš  I.Ilgaža O.Āboliņa   Izskatīts MK sēdē 
1.51.  TA-3716  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli""  Tieslietu ministrija  E.Repše  D.Robežniece A.Kaļāne E.Pārups G.Šarfa   Izskatīts MK sēdē 
1.52.  TA-3845  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""   Finanšu ministrija  E.Repše  D.Robežniece A.Kaļāne I.Veinberga   Izskatīts MK sēdē 
1.53.  TA-3846  Likumprojekts "Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā"   Finanšu ministrija  E.Repše  D.Gulbe I.Ošiņa   Izskatīts MK un atlikts 
1.54.  TA-3847  Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā"  Finanšu ministrija  E.Repše  D.Gulbe I.Ošiņa   Izskatīts MK un atlikts 
1.55.  TA-3848  Likumprojekts "Grozījumi Vides aizsardzības likumā"  Finanšu ministrija  E.Repše  D.Gulbe I.Ošiņa  Izskatīts MK un atlikts 
1.56.  TA-3849  Likumprojekts "Grozījumi Kultūrkapitāla fonda likumā"   Finanšu ministrija  E.Repše  D.Gulbe I.Ošiņa  Izskatīts MK un atlikts 
1.57.  TA-3850  Likumprojekts "Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā"  Ministru prezidents  V.Dombrovskis  I.Bite  Izskatīts MK sēdē 
1.58.  TA-3855  Likumprojekts "Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā"   Finanšu ministrija  E.Repše   D.Gulbe I.Ošiņa  Izskatīts MK sēdē 
1.59.  TA-3851  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"""  Finanšu ministrija  E.Repše  D.Gulbe I.Ošiņa  Izskatīts MK un atlikts 
1.60.  TA-3852  Likumprojekts "Grozījumi Tiesu ekspertu likumā"  Finanšu ministrija  E.Repše  D.Gulbe I.Ošiņa  Izskatīts MK un atlikts 
1.61.  TA-3853  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām""  Finanšu ministrija  E.Repše  D.Gulbe I.Ošiņa  Izskatīts MK sēdē 
1.62.  TA-3854  Protokollēmuma projekts "Par priekšlikumiem izmaiņām likumprojektā "Par valsts budžetu 2010.gadam""  Finanšu ministrija  E.Repše  B.Bāne I.Stepanova L.Šulca L.Ozoliņa J.Šints  Izskatīts MK un atlikts 
1.63.  TA-3856  Likumprojekts "Grozījumi Tiesībsarga likumā"  Finanšu ministrija  E.Repše  D.Gulbe I.Ošiņa  Izskatīts MK un atlikts 
1.64.  TA-3857  Likumprojekts "Grozījums Valsts meža dienesta likumā"  Finanšu ministrija  E.Repše  D.Gulbe I.Ošiņa  Izskatīts MK un atlikts 
1.65.  TA-3858  Likumprojekts "Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likumā"   Finanšu ministrija  E.Repše  D.Gulbe I.Ošiņa  Izskatīts MK un atlikts 
1.66.  TA-3859  Likumprojekts "Grozījumi Valsts drošības iestāžu likumā"   Finanšu ministrija  E.Repše  D.Gulbe I.Ošiņa  Izskatīts MK un atlikts 
1.67.  TA-3860  Likumprojekts "Grozījumi Darba likumā"  Finanšu ministrija  E.Repše  D.Gulbe I.Ošiņa  Izskatīts MK un atlikts 
1.68.  TA-3861  Likumprojekts "Grozījumi Ārstniecības likumā"  Finanšu ministrija  E.Repše  D.Gulbe I.Ošiņa  Izskatīts MK un atlikts 
1.69.  TA-3862  Likumprojekts "Grozījumi Valsts kontroles likumā"  Finanšu ministrija  E.Repše  D.Gulbe I.Ošiņa  Izskatīts MK un atlikts 
1.70.  TA-3863  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem""  Finanšu ministrija  E.Repše  D.Gulbe I.Ošiņa  Izskatīts MK un atlikts 
1.71.  TA-3864  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Centrālo vēlēšanu komisiju""  Finanšu ministrija  E.Repše  D.Gulbe I.Ošiņa  Izskatīts MK un atlikts 
1.72.  TA-3865  Likumprojekts "Grozījumi Valsts civildienesta likumā"   Finanšu ministrija  E.Repše   D.Gulbe I.Ošiņa  Izskatīts MK un atlikts 
1.73.  TA-3866  Likumprojekts "Grozījumi Augstskolu likumā"  Finanšu ministrija  E.Repše  D.Gulbe I.Ošiņa  Izskatīts MK un atlikts 
1.74.  TA-3867  Likumprojekts "Grozījumi Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā"   Finanšu ministrija  E.Repše  D.Gulbe I.Ošiņa  Izskatīts MK un atlikts 
1.75.  TA-3869  Likumprojekts "Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā"  Finanšu ministrija  E.Repše  D.Gulbe I.Ošiņa  Izskatīts MK un atlikts 
Skatīt protokolu