Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2009.gada 24.novembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs
E.Repše
Rīgā 2009.gada 19.novembrī

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2009.gada 24.novembrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-158
TA-2510 
(Jautājums tiks skatīts B sadaļā) (atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumos Nr.171 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā""  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  V.Dombrovskis  A.Vilks D.Kurpniece  Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-4212  Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalību Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Profesionālās attīstības programmā Gruzijas aizsardzības sektoram"   Aizsardzības ministrija  L.Mūrniece  V.Rakstiņš  Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-729
TA-3265 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Noteikumi par Ārlietu ministrijas sniegto konsulāro maksas pakalpojumu cenrādi"   Ārlietu ministrija  M.Riekstiņš  L.Usilenoka  Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1181
TA-3701 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 25.septembra noteikumos Nr.645 "Noteikumi par Nacionālo stratēģiskas nozīmes preču un pakalpojumu sarakstu""   Ārlietu ministrija  M.Riekstiņš  A.Kalniņa  Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-1961
TA-1841 
(atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai neapbūvēta zemesgabala "Valsts brīvā zeme (330 kv)", Valkas pagasts, Valkas rajons, privatizācijai ierosināto daļu"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  K.Lore  Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-1262
TA-4053 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 28.oktobra noteikumos Nr.363 "Ostu hidrotehnisko būvju speciālie būvnoteikumi""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  G.Ābele I.Pilmanis   Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-1265
TA-4052 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 3.jūlija noteikumos Nr.301 "Speciālo atļauju (licenču) un atļauju darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem izsniegšanas kārtība un kārtība, kādā publiski apspriežama valsts nozīmes jonizējošā starojuma objektu izveidošana vai būtisku pārmaiņu veikšana tajos""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  G.Ābele I.Pilmanis   Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-1350
TA-3893 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumos Nr.424 "Hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu izsniegšanas un anulēšanas kārtība""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  D.Merirands  Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-45
TA-1382 
Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvojamo māju neprivatizētās daļas nodošanu pašvaldību īpašumā"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-3946  Par Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 54 31.§) "Informatīvais ziņojums par Narkotisko un psihotropo vielu atkarības un izplatības ierobežošanas un kontroles valsts programmas 2005.- 2008.gadam īstenošanu" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  J.Bekmanis  Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-4254  Rīkojuma projekts "Par Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības policijas misijā Afganistānā (EUPOL AFGHANISTAN)"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-797
TA-3502 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos"   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  J.Gaigals  Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-1313
TA-3827 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2009./2010.mācību gadā" (sk. arī d.k. 5.5. un 5.6.jautājumu)   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  G.Vasiļevskis   Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-4205  Rīkojuma projekts "Par Kultūras un radošās industrijas izglītības centra likvidāciju"  Kultūras ministrija  E.Zalāns  A.Miltiņa  Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-3103  (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par dzīvojamo telpu īri""  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  E.Zalāns  K.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-428
TA-1470 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.504 "Valsts autoceļu un pašvaldību ceļu vērtības noteikšanas kārtība""  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  V.Malahovs  Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-910
TA-3699 
(Jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir un anulē atļauju piedalīties ceļu satiksmē ar ārvalstīs pastāvīgi reģistrētu vieglo automobili"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  J.Golubevs  Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-3479  (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām""  Tieslietu ministrija  M.Segliņš  A.Zikmane  Izskatīts MK sēdē 
1.19.  TA-3480  (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""   Tieslietu ministrija  M.Segliņš  A.Zikmane  Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-3476  (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Komerclikumā"  Tieslietu ministrija  M.Segliņš  A.Zikmane  Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-1225
TA-3964 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.jūnija rīkojumā Nr.397 "Par Latvijas Republikas dalību Eiropas Savienības aģentūrās""  Tieslietu ministrija  M.Segliņš  S.Laganovskis  Izskatīts MK sēdē 
1.22.  TA-4139  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 4.augusta noteikumos Nr.642 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.2.aktivitāti "Neatliekamās medicīniskās palīdzības attīstība"""  Veselības ministrija  B.Rozentāle    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  TA-4141  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumos Nr.353 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.2.3.aktivitāti "Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana"""  Veselības ministrija  B.Rozentāle    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  TA-4142  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 26.februāra noteikumos Nr.131 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.3.2.apakšaktivitāti "Onkoloģijas slimnieku radioterapijas ārstēšanas attīstība""""  Veselības ministrija  B.Rozentāle    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-1249
TA-3992 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.455 "Kārtība, kādā novērtējama ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000)""  Vides ministrija  J.Dūklavs  D.Vilkaste I.Gmizo-Lārmane  Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-1185
TA-4093 
Noteikumu projekts "Noteikumi par sākotnējo plūdu riska novērtējumu, plūdu kartēm un plūdu riska pārvaldības plānu"  Vides ministrija  J.Dūklavs  R.Bebris T.Jansone  Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-1147
TA-3710 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 2.marta noteikumos Nr.110 "Noteikumi par mednieku un medību vadītāju apmācības kārtību, zināšanu un praktisko iemaņu pārbaudes programmu, kā arī mednieka apliecības un medību vadītāja apliecības izsniegšanas kārtību""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-639
TA-3786 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.septembra noteikumos Nr.785 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā profesionālajai apmācībai, partnerattiecību, sadarbības un pieredzes apmaiņas veicināšanai""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-1288
TA-3797 
Noteikumu projekts "Lauku saimniecību uzskaites datu tīkla izveidošanas, uzturēšanas un darbības kārtība"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-1285
TA-3901 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.573 "Kārtība, kādā administrē Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fondu, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  VSS-1106
TA-3738 
Noteikumu projekts "Noteikumi par dzīvnieku vērtēšanas, pārraudzības, mākslīgās apsēklošanas, olšūnu un embriju pārstādīšanas speciālista apmācību, kā arī par sertifikāta un dzīvnieku pārraudzības un mākslīgās apsēklošanas darba veikšanas apliecības izsniegšanu un anulēšanu"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  VSS-1394
TA-4099 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevām sēklu aprites jomā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  TA-4278  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1145 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma "Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana" īstenošanai""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  A.Ozols  Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-89
TA-656 
(Jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par Valsts policijas apsargājamajiem objektiem"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  K.Druvaskalns  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-2007
TA-1779 
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavas slimnīca" valsts kapitāla daļu nodošanu pašvaldības īpašumā"  Veselības ministrija  B.Rozentāle    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-4265  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.453 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  G.Ābele  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  VSS-1095
TA-4100 
Informatīvais ziņojums par Apvienoto Nāciju Organizācijas iemaksu skalu 2010.-2012.gadam  Ārlietu ministrija  M.Riekstiņš  S.Danne  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-4121  Informatīvais ziņojums "Par uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānā 2009.gadam iekļauto uzdevumu izpildes gaitu uz 3.ceturksni"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  E.Beļskis  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-4129  Rīkojuma projekts "Grozījumi Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānā 2009.gadam"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  E.Beļskis  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-4253  (Jautājums tiks skatīts A sadaļā) Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2009.gada 8.oktobra formālo paziņojumu pārkāpumu procedūras lietā Nr.2009/2212" projekts   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  I.Preimate   Izskatīts MK sēdē 
4.2.  2009-TA-4298, SAN-3755, Saņemtais dokuments  Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai   Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija  L.Mūrniece     
4.3.  TA-4099  Atbildes projekts Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai   Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija  M.Segliņš     
V. Papildus iekļautie jautājumi
5.1.  TA-4262  Informatīvais ziņojums par valsts nodevu, kas tiek iekasētas par valsts pārvaldes iestāžu sniegto nodrošinājumu un pakalpojumiem, ieņēmumiem   Finanšu ministrija  E.Repše  D.Robežniece I.Runča I.Grīnberga  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-4263  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumos Nr.667 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.2.apakšaktivitāti "Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība"""  Vides ministrija  J.Dūklavs  J.Spiridonovs  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-4275  (Jautājums tiks skatīts A sadaļā) Latvijas Republikas nostājas "Par 2009.gada 8.oktobra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2009/2272" projekts   Vides ministrija  J.Dūklavs  V.Bisters  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-4277  (Jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.321 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai ūdens vides pasākumiem""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
5.5.  VSS-1186
TA-4004 
(Jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra noteikumos Nr.715 "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem""  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  G.Vasiļevskis  Izskatīts MK sēdē 
5.6.  VSS-1187
TA-4005 
(Jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1027 "Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem""  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  G.Vasiļevskis   Izskatīts MK sēdē 
5.7.  TA-4289  (Jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti 1.5.1.1.1. "Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē""  Finanšu ministrija  E.Repše  A.Ūbelis A.Aivare G.Auders  Izskatīts MK sēdē 
5.8.  TA-4299  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas kandidatūru Eiropas Kopienu Revīzijas palātas locekļa amatam"  Finanšu ministrija  E.Repše  I.Vasaraudze I.Sudare A.Ludboržs  Izskatīts MK sēdē 
5.9.  TA-4297  Koncepcijas projekts "Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka" pārveide par Attīstības banku"   Finanšu ministrija  E.Repše  R.Fišers  Izskatīts MK sēdē 
5.10.  TA-4283  Rīkojuma projekts "Par Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo sporta politikas īstenošanā iesaistīto valsts aģentūru reorganizāciju"   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  A.Brūne E.Severs A.Kalniņš  Izskatīts MK sēdē 
5.11.  TA-4286  Noteikumu projekts "Noteikumi par atļauju īpašā pievienotās vērtības nodokļa režīma piemērošanai preču importa darījumos"   Finanšu ministrija  E.Repše  D.Robežniece S.Āmare-Pilka  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-4214  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  LR Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija  E.Repše    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-4215  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā   LR Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija  E.Repše    Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-4287  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu""   Satiksmes ministrija  K.Gerhards  A.Lukstiņš I.Paeglītis J.Golubevs  Izskatīts MK sēdē 
VII. Latvijas nacionālo pozīciju projekti (slēgtā daļa)
7.1.  TA-4293  Latvijas nacionālas pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes un kultūras ministru padomes 2009.gada 26. un 27.novembra sanāksmei Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Kultūras ministrija  E.Zalāns  L.Pavļuta  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-4294  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2009.gada 30.novembra – 1.decembra sanāksmē Labklājības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos   Labklājības ministrija  U.Augulis  N.Kozuliņš  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-4296  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2009.gada 30.novembra – 1.decembra sanāksmē Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos   Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-4301  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2009.gada 30.novembra - 1.decembra sanāksmē izskatāmajos Veselības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos   Veselības ministrija  B.Rozentāle  J.Bundulis  Izskatīts MK sēdē 
7.5.  TA-4302  Par Latvijas nostāju Eiropas Savienības Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes 2009.gada 30.novembra ārkārtas sanāksmē un dalību Pasaules Tirdzniecības organizācijas 7.ministru konferencē  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  Z.Liepiņa  Izskatīts MK sēdē 
7.6.  TA-4292  Latvijas nacionālā pozīcija Nr.1 "Latvijas kandidatūras izvirzīšana Eiropas Telekomunikāciju regulatoru grupas iestādes (BEREC) izvietošanai Latvijā"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  E.Šimiņa-Neverovska I.Tauriņa A.Virtmanis  Izskatīts MK sēdē 
7.7.  TA-4306  Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2009.gada 8.oktobra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2007/2275" projekts   Satiksmes ministrija  K.Gerhards  A.Muižnieks  Izskatīts MK sēdē 
7.8.  TA-4311  Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2009.gada 8.oktobra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2009/0195" projekts   Satiksmes ministrija  K.Gerhards  J.Liepiņš V.Blekte  Izskatīts MK sēdē 
7.9.  TA-4315  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes un kultūras ministru padomes 2009.gada 26. un 27.novembra sanāksmē Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajios jautājumos   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe    Izskatīts MK sēdē 
7.10.  TA-4318  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2009.gada 30.novembra – 1.decembra sanāksmē Teslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos   Tieslietu ministrija  M.Segliņš  S.Laganovskis  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  2009-378-k,  Informatīvais ziņojums "Par obligātā iepirkuma ietvaros iepērkamās elektroenerģijas, kas saražota koģenerācijas elektrostacijās, kuru uzstādītā elektriskā jauda ir lielāka par 4MW, cenu noteikšanas kārtību"     A.Kampars  Dž.Innusa D.Merirands K.Miķelsons U.Bariss   
8.2.  TA-3978  Par akciju sabiedrību "Parex banka"  Finanšu ministrija  E.Repše  A.Ūbelis J.Brazovskis M.Pietkevičs M.Vildava N.Melngailis R.Stuģis   
8.3.  TA-4090  Par akciju sabiedrību "Parex banka"  Finanšu ministrija  E.Repše     
Skatīt protokolu