Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2010.gada 5.janvāra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2009.gada 9.oktobrī 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2010.gada 5.janvārī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-197
TA-2729 
(atbalstīts VSS) Likumprojekts "Grozījumi Ieroču aprites likumā"  Aizsardzības ministrija  I.V.Lieģis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-857
TA-3046 
Likumprojekts "Latvijas Republikas Zemessardzes likums"  Aizsardzības ministrija  I.V.Lieģis  J.Zeibārts J.Beķeris  Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1281
TA-4336 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā īsteno granta projektu konkursus"  Ārlietu ministrija  M.Riekstiņš  E.Dumpe  Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-4828  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 26.februāra noteikumos Nr.129 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.1.2.apakšaktivitāti "Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkti"""  Ekonomikas ministrija  E.Repše  E.Valantis  Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-1114
TA-4382 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 14.augusta noteikumos Nr.555 "Trošu ceļu iekārtu tehniskās uzraudzības kārtība""  Ekonomikas ministrija  E.Repše  I.Preimate  Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-2997  (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 5.aprīļa noteikumos Nr.237 "Kārtība, kādā pašvaldībām piešķiramas valsts mērķdotācijas dzīvokļa jautājumu risināšanai""  Ekonomikas ministrija  E.Repše    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-287
TA-1191 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rīgā, Aspazijas bulvārī 20, ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" pamatkapitālā"   Finanšu ministrija  E.Repše  I.Odiņa-Laizāne  Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-1315
TA-4324 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 25.augusta noteikumos Nr.340 "Kārtība, kādā Drošības policija veic aizsargājamo amatpersonu aizsardzību (apsardzi)""  Iekšlietu ministrija  I.V.Lieģis  J.Leitietis  Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-1314
TA-4418 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"  Iekšlietu ministrija  I.V.Lieģis    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-1198
TA-4603 
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2002.gada 27.februāra rīkojuma Nr.104 "Par Latvijas Policijas akadēmijas Satversmes apstiprināšanu" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Iekšlietu ministrija  I.V.Lieģis    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-1298
TA-4578 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2002.gada 19.februāra noteikumu Nr.79 "Dzimumu līdztiesības padomes nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Labklājības ministrija  U.Augulis  E.Celmiņa   Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-4597  Par Ministru kabineta 2009.gada 5.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.29 57.§) "Par pasākumiem darba strīdu izskatīšanas efektivitātes palielināšanai" 2.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-957
TA-3997 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"   Satiksmes ministrija  R.Vējonis  A.Lubāns R.Timma  Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-1403
TA-4267 
(saņemts Satiksmes ministrijas priekšikums jautājuma izskatīšanu atlikt) Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas un Starptautiskās Jūras organizācijas sadarbības memorandu par dalību brīvprātīgajā Starptautiskās Jūras organizācijas dalībvalstu auditā"  Satiksmes ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK un atlikts 
1.15.  VSS-1224
TA-4400 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 28.novembra noteikumos Nr.405 "Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas nolikums""  Tieslietu ministrija  E.Zalāns  M.Baltiņš  Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-1491
TA-4552 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumos Nr.720 "Tiesu administrācijas nolikums""  Tieslietu ministrija  E.Zalāns    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-4657  Par Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.14 48.§) "Noteikumu projekts "Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi   Veselības ministrija  B.Rozentāle  J.Bundulis  Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-454
TA-4270 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par aizsargājamām jūras teritorijām"  Vides ministrija  R.Vējonis  D.Vilkaste E.Pētersons  Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-1481
TA-4896 
Noteikumu projekts "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās" nolikums"  Vides ministrija  R.Vējonis  E.Cilinskis L.Osis  Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-581
TA-4319 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra noteikumos Nr.716 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam "Ražotāju grupas"""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-4855  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Latvijas Lauksaimniecības universitātes valdījumā"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-4863  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumos Nr.997 "Noteikumi par līgumcenu robežām""  Finanšu ministrija  E.Repše    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-4865  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 2.maija noteikumos Nr.364 "Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežām""  Finanšu ministrija  E.Repše    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-4899  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumos Nr.1068 "Noteikumi par būvdarbu koncesiju līgumcenu robežām""  Finanšu ministrija  E.Repše    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-4866  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 31.marta noteikumos Nr.289 "Valsts statistikas pārskatu veidlapu paraugi iepirkumu jomā, to iesniegšanas un aizpildīšanas kārtība""   Finanšu ministrija  E.Repše  A.Tiknuss  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-4873  Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu"   Kultūras ministrija  I.Dālderis    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-4789  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr. 681 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.1.apakšaktivitāti "Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana"  Labklājības ministrija  U.Augulis  E.Milča  Izskatīts MK sēdē 
2.7.  TA-4839  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.158 "Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai""  Vides ministrija  R.Vējonis  R.Vesere  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-4346  (atbalstīts MKK) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības sistēmas vienkāršošanu"   Finanšu ministrija  E.Repše  L.Lipāne R.Fišers  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-4895  Informatīvais ziņojums "Par makroekonomisko situāciju valstī"   Ekonomikas ministrija  E.Repše  O.Barānovs G.Piņķe J.Salmiņš  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-4001  Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai  Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija  I.V.Lieģis    Izskatīts MK un atlikts 
V. Papildus iekļautie jautājumi
5.1.  VSS-1553
TA-4871 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par neapbūvēta valsts zemesgabala "Mežmuižas Dzirnavas", Augstkalnes pagastā, Tērvetes novadā nodošanu privatizācijai"   Ekonomikas ministrija  E.Repše  K.Lore E.Rorbaka  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-4872  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  E.Repše  K.Lore I.Zeļenkova  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-4906  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 9.maija noteikumos Nr.365 "Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem un pabalstu un kompensāciju izmaksas kārtību karavīriem, kuri pilda dienesta pienākumus ārpus valsts""  Aizsardzības ministrija  I.V.Lieģis  E.Grundulis  Izskatīts MK un atlikts 
5.4.  TA-4600  Paskaidrojuma projekts par apelācijas sūdzību par Administratīvās rajona tiesas 2009.gada 19.novembra spriedumu administratīvajā lietā Nr.A42701608   Administratīvā rajona tiesa Rīgas Tiesu Nams  E.Repše  K.Lore   Izskatīts MK sēdē 
5.5.  VSS-1726
TA-4825 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 9.maija rīkojumā Nr.319 "Par Valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas koncepciju""  Aizsardzības ministrija  I.V.Lieģis  I.Eiduka  Izskatīts MK sēdē 
5.6.  VSS-1727
TA-4821 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Grozījumi Valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas koncepcijā"  Aizsardzības ministrija  I.V.Lieģis  I.Eiduka  Izskatīts MK sēdē 
5.7.  TA-4213  Informatīvais ziņojums "Par iespējām pārdalīt finansējumu no lielajiem infrastruktūras projektiem uz aktivitātēm, kas vērstas uz uzņēmējdarbības attīstību"   Finanšu ministrija  E.Repše  A.Ūbelis E.Puriņš   Izskatīts MK un atlikts 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-4910  Par Latvijas Republikas nostāju prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-391/09 Runevič-Vardyn et Wardyn   Tieslietu ministrija  E.Zalāns  K.Drēviņa Z.Rasnača S.Saukuma-Kaša R.Klimkāne S.Mertena   Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-4853  Par akciju sabiedrību "Parex banka"   Finanšu ministrija  E.Repše  M.Pietkevičs M.Vildava A.Ūbelis  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  2010-402-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Radiņš pret Latviju"    M.Riekstiņš  I.Reine   
6.4.  2010-403-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Marina pret Latviju"    M.Riekstiņš  I.Reine   
6.5.  2010-404-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Harjo pret Latviju"    M.Riekstiņš  I.Reine   
6.6.  2010-412-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Petrovs pret Latviju"     M.Riekstiņš  I.Reine   
6.7.  2010-413-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Kuročkins pret Latviju"     M.Riekstiņš  I.Reine   
6.8.  2010-1-s,  Instrukcijas projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 23.decembra instrukcijā Nr.8-s "Par valsts drošības iestāžu amatpersonu darba samaksu""    I.V.Lieģis  J.Reiniks   
Skatīt protokolu