Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2010.gada 9.marta sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2010.gada 8.martā

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2010.gada 9.martā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-22
TA-594 
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopīgajām militārajām mācībām ārvalstīs 2010.gadā"  Aizsardzības ministrija  I.V.Lieģis  V.Jupatovs  Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-502  Par Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.89 174.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevas par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu likmi un maksāšanas kārtību"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  A.Upena  Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1773
TA-407 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.februāra noteikumos Nr.26 "Noteikumi par energoauditoriem""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  G.Ābele Dz.Grasmanis  Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-4265  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) (atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.453 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-1338
TA-4798 
(atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-501  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.282 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība""  Finanšu ministrija  E.Repše  D.Pelēkā  Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-1745
TA-328 
Noteikumu projekts "Patvēruma meklētāju izmitināšanas telpu iekšējās kārtības noteikumi"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-327  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Par Ministru kabineta 2009.gada 26.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.33 51.§) "Par personas deklarētās elektroniskās adreses tiesiskā regulējuma nepieciešamību" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-579  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 6.augusta rīkojumā Nr.471 "Par Daugavpils Mūzikas vidusskolas ēkas jumta kapitālo remontu Daugavpilī, Kandavas ielā 2a""   Kultūras ministrija  I.Dālderis    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-580  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 1.augusta rīkojumā Nr.476 "Par nekustamā īpašuma "Rundāles pils muzejs" Bauskas rajona Rundāles pagastā siltumtrases renovāciju""   Kultūras ministrija  I.Dālderis    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-581  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 23.decembra rīkojumā Nr.857 "Par Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas ēkas Liepājā, Ausekļa ielā 11/15, ugunsdrošības sistēmas renovāciju""   Kultūras ministrija  I.Dālderis    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-582  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 17.maija rīkojumā Nr.288 "Par nekustamo īpašumu Rīgas rajona Krimuldas pagastā "Turaidas muzejrezervāts" un Siguldā, Turaidas ielā 10, restaurāciju""   Kultūras ministrija  I.Dālderis    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-583  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 22.novembra rīkojumā Nr.728 "Par Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva ēkas apsardzes sistēmas un automātiskās ugunsdrošības signalizācijas sistēmas uzstādīšanu Rīgā, Šmerļa ielā 5""   Kultūras ministrija  I.Dālderis    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-565  Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā"  Labklājības ministrija  U.Augulis  E.Milča  Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-1765
TA-572 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.682 "Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta programmas "Pārrobežu sadarbība" apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums""  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  E.Zalāns  A.Andreičika  Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-1738
TA-310 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 1.novembra noteikumos Nr.836 "Noteikumi par transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika uzskaites digitālās kontrolierīces (tahogrāfa) karšu izsniegšanu, anulēšanu un apturēšanu uz laiku""  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  M.Pēkalis A.Lubāns  Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-1623
TA-238 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  V.Nartišs  Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-1756
TA-237 
Noteikumu projekts "Militārpersonu un militāro kravu dzelzceļa pārvadājumu noteikumi"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  M.Andžāns  Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-1701
TA-330 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.marta noteikumos Nr.198 "Noteikumi par jūras kuģu aprīkojumu""  Satiksmes ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-1785
TA-220 
Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā pasta komersants izmaksā atlīdzību par iekšzemes pasta sūtījumu nozaudēšanu, to satura bojājumu vai iztrūkumu"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-600  Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.3.2.apakšaktivitāti "Satiksmes drošības uzlabojumi Rīgā""   Satiksmes ministrija  K.Gerhards  I.Aleksandroviča  Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-1737
TA-333 
(atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Grozījumi Transporta attīstības pamatnostādnēs 2007. –2013.gadam"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  TA-561  Rīkojuma projekts "Par zemes vienības pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) - Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  Dz.Taurenis  Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-27
TA-378 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.286 "Veselības ministrijas nolikums""  Veselības ministrija  B.Rozentāle  J.Bundulis  Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-29
TA-377 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumos Nr.82 "Tipveida prasības, sagatavojot darbības plānu neparedzētiem piesārņojuma gadījumiem ostās, piestātnēs, piestātņu grupās un naftas vai ķīmisko vielu termināļos""  Veselības ministrija  B.Rozentāle  J.Bundulis  Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-26
TA-379 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.290 "Kārtība, kādā sabiedriskās kārtības un drošības interesēs var pieprasīt gaisa kuģa piespiedu nosēdināšanu un kādā tiek pieņemts lēmums par kaujas darbību veikšanu pret gaisa kuģi Latvijas Republikas teritorijā""  Veselības ministrija  B.Rozentāle  J.Bundulis  Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-30
TA-466 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumos Nr.60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām""  Veselības ministrija  B.Rozentāle  J.Bundulis  Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-1592
TA-301 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašumā"  Veselības ministrija  B.Rozentāle  R.Osis  Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-1739
TA-125 
Rīkojuma projekts "Par Vides ministrijas valdījumā esošās valsts meža zemes nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"  Vides ministrija  J.Dūklavs  D.Vilkaste  Izskatīts MK sēdē 
1.30.  TA-4057  (2008.) Likumprojekts "Grozījums Zvejniecības likumā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  VSS-43
TA-431 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 13.marta noteikumos Nr.118 "Zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētās pārtikas sastāva obligātās nekaitīguma prasības un tās marķējuma un izplatīšanas prasības""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  VSS-104
TA-430 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumos Nr.575 "Bakteriālās iedegas apkarošanas un izplatības ierobežošanas kārtība""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  VSS-1805
TA-236 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 23.novembra noteikumos Nr.964 "Pārtikas preču marķēšanas noteikumi""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  VSS-847
TA-256 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 19.septembra noteikumos Nr.779 "Derīgo izrakteņu ieguves kārtība""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.35.  VSS-11
TA-429 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1078 "Ģenētiski modificēto organismu riska novērtēšanas metodoloģija""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.36.  VSS-8
TA-311 
Rīkojuma projekts "Par kartupeļu cietes ražošanas kvotas piešķiršanu"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-224  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 20.gadadienas svētku pasākumu plānu un finansējuma tāmi"  Kultūras ministrija  I.Dālderis  E.Rinkēvičs  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-424  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.684 "Noteikumi par nacionālo numerācijas plānu""   Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-425  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.892 "Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesību ikgadējo valsts nodevu""   Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-536  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr. 1066 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.1.1.apakšaktivitāti "Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū"""  Labklājības ministrija  U.Augulis  E.Milča S.Silova  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  2010-TA-4429, Ziņojums zināšanai  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Par Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.11 36.§) "Ekonomikas ministrijas priekšlikumi par valsts suverēno tiesību izmantošanu Latvijas Republikas kontinentālajā šelfā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā" izpildi  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  I.Ruško   
III. Informācija
3.1.  TA-559  Informatīvais ziņojums "Par Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānā 2009.gadam iekļauto uzdevumu izpildi"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  E.Beļskis  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-557  Rīkojuma projekts "Par Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānu 2010.gadam"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  E.Beļskis  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-560  Informatīvais ziņojums "Par iespējamiem grozījumiem likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" jautājumā par ziedojumiem"  Finanšu ministrija  E.Repše    Izskatīts MK un atlikts 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-635  Par valsts pārvaldes, civildienesta un atalgojuma sistēmas reformu   Ministru prezidents  V.Dombrovskis E.Repše  B.Pētersone  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-425  Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai  Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija  E.Repše  D.Robežniece A.Kaļāne  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-598  Noteikumu projekts "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  Dž.Innusa D.Merirands P.Barons A.Kārkliņš D.Palejs J.Kisiels O.Heniņš Z.Krūklīte E.Vīgants H.Buks-Vaivads S.Babāne I.Rorbahs A.Nātre A.Bērziņš  Izskatīts MK un atlikts 
4.4.  VSS-1437
TA-107 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas Stradiņa universitātes valdījumā"  Veselības ministrija  B.Rozentāle  R.Osis  Izskatīts MK sēdē 
4.5.  VSS-1605
TA-98 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Latvijas Universitātes valdījumā"   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  S.Sidiki  Izskatīts MK sēdē 
4.6.  TA-585  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Aizsardzības ministrija  I.V.Lieģis  J.Pavlovičs  Izskatīts MK sēdē 
4.7.  TA-445  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  V.Voins  Izskatīts MK sēdē 
V. Papildus iekļautie jautājumi
5.1.  TA-508  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 7.augusta noteikumos Nr.352 "Gaujas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""   Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  E.Zalāns  K.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-509  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 16.maija noteikumos Nr.407 "Noteikumi par dzīvnieku labturības prasībām dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku viesnīcās, kārtību, kādā dzīvnieku nodod dzīvnieku patversmē vai dzīvnieku viesnīcā, kā arī dzīvnieku patversmju un dzīvnieku viesnīcu reģistrācijas kārtību""   Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  E.Zalāns  K.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-512  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.263 "Dabas parka "Pape" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""   Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  E.Zalāns  K.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-513  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījums Epidemioloģiskās drošības likumā"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  E.Zalāns  K.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-415  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas un Šveices sadarbības programmas nesadalīto finansējumu"   Finanšu ministrija  E.Repše  R.Fišers  Izskatīts MK un atlikts 
5.6.  TA-619  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2010.gada 27.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2010/0136" projekts   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  I.Preimate D.Matulis   Izskatīts MK sēdē 
5.7.  TA-629  Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2010.gada 28.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2009/2338" projekts   Finanšu ministrija  E.Repše  I.Sudare D.Robežniece Z.Medne G.Pužule  Izskatīts MK un atlikts 
5.8.  TA-630  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.marta noteikumos Nr.188 "Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā""  Finanšu ministrija  E.Repše  D.Šodnaka  Izskatīts MK sēdē 
5.9.  TA-589  Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030.gadam projekts  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  E.Zalāns  A.Grinbergs P.Vilks R.Ķīlis   Izskatīts MK sēdē 
VI. Latvijas nacionālo pozīciju projekti (slēgtā daļa)
6.1.  TA-614  Latvijas Republikas nostājas "Par grozījumiem Latvijas Republikas nostājā uz Eiropas Komisijas 2009.gada 8.oktobra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2008/2098" projekts   Satiksmes ministrija  K.Gerhards  J.Eiduks U.Magonis U.Pētersons K.Drēviņa M.Borkoveca  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-624  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2010.gada 11.,12.marta sanāksmei   Satiksmes ministrija  K.Gerhards  E.Šimiņa-Neverovska  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-632  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2010. gada 15.marta sanāksmei   Vides ministrija  J.Dūklavs  L.Leja I.Rimšāne  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-636  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2010.gada 11.-12.marta sanāksmē izskatāmajos Ekonomikas ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  I.Niedrīte  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-269  Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai   Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija  L.Mūrniece  V.Voins  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-2810  Apelācijas sūdzības projekts Administratīvajai apgabaltiesai   Administratīvā rajona tiesa Rīgas Tiesu Nams  M.Segliņš  L.Berga  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-530  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kandidatūras izvirzīšanu Eiropas elektronisko sakaru regulatoru grupas (BEREC) biroja izvietošanai Latvijā"   Satiksmes ministrija  K.Gerhards  A.Ļubļina-Goldmane A.Bergholcs I.Tauriņa I.Ābelis R.Bika  Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-481  Informatīvais ziņojums "Par likumprojekta par kiberdrošību izstrādes nepieciešamību"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  M.Andžāns  Izskatīts MK sēdē 
7.5.  TA-616  Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2010.gada 12.februāra rīkojuma Nr. 73 "Par multimodālo pārvadājumu pakalpojumu nodrošināšanu kravu sūtījumiem uz Afganistānu Starptautisko drošības atbalsta spēku valstu vajadzībām" izpildes gaitu"   Aizsardzības ministrija  I.V.Lieģis  J.Garisons  Izskatīts MK sēdē 
7.6.  TA-628  Informatīvais ziņojums "Par papildus izmaksām multimodālo pārvadājumu pakalpojumu nodrošināšanai kravu sūtījumiem uz Afganistānu Starptautisko drošības atbalsta spēku valstu vajadzībām"   Aizsardzības ministrija  I.V.Lieģis  J.Garisons  Izskatīts MK sēdē 
7.7.  TA-3615  Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2009.gada 13.oktobra sēdes protokollēmuma Nr.69 82.§ 2.punkta izpildi"   Aizsardzības ministrija  I.V.Lieģis  J.Zubenkova-Birzniece I.Alkšere V.Meļņiks I.Rudzāte J.Kaksītis K.Veidemanis   Izskatīts MK sēdē 
7.8.  2010-93-s,    M.Segliņš     
Skatīt protokolu