Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2010.gada 12.maija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2010.gada 6.maijā

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2010.gada 12.maijā
plkst. 10:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-409
TA-1077 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra noteikumos Nr.1059 "Noteikumi par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  I.Preimate  Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-1001
TA-3617 
(2009.) (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā"  Tieslietu ministrija  I.V.Lieģis (TM)    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-208
TA-847 
(jautājuma izskatīšana atlikta) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā mantas konfiskācijas rezultātā iegūtos naudas līdzekļus vai mantu sadala ar ārvalstīm, un kārtība, kādā naudas līdzekļus pārskaita uz ārvalstīm"  Tieslietu ministrija  I.V.Lieģis (TM)  I.Gratkovska I.Ezerkalne  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-320
TA-1022 
(atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no zemesgabala "Mežs", Skujenes pagastā, Amatas novadā"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  K.Lore E.Rorbaka  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-1637
TA-837 
Likumprojekts "Par Grozījumu Kodolmateriālu fiziskās aizsardzības konvencijā"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-1360
TA-754 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Autortiesību likumā"  Kultūras ministrija  I.Dālderis    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-257
TA-914 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1607 "Noteikumi par bērna invalīda kopšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību""  Labklājības ministrija  U.Augulis  J.Muižniece  Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-255
TA-917 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1609 "Noteikumi par bērna kopšanas pabalsta un piemaksas pie bērna kopšanas pabalsta un vecāku pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību""  Labklājības ministrija  U.Augulis  J.Muižniece  Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-260
TA-918 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1546 "Noteikumi par bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanas un izmaksāšanas kārtību""  Labklājības ministrija  U.Augulis  J.Muižniece  Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-261
TA-909 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1517 "Noteikumi par ģimenes valsts pabalsta un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību""  Labklājības ministrija  U.Augulis  J.Muižniece  Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-258
TA-912 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1606 "Noteikumi par pabalsta apmēru transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību""  Labklājības ministrija  U.Augulis  J.Muižniece  Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-256
TA-916 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1608 "Noteikumi par pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, pabalsta apmēru, kā arī pabalsta apmēra pārskatīšanas kārtību""  Labklājības ministrija  U.Augulis  J.Muižniece  Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-259
TA-915 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1605 "Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību""  Labklājības ministrija  U.Augulis  J.Muižniece  Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-220
TA-867 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1533 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par bērna adopciju""  Labklājības ministrija  U.Augulis  L.Liepiņa  Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-219
TA-873 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1643 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā pabalstu aizbildnim par bērna uzturēšanu""  Labklājības ministrija  U.Augulis  L.Liepiņa  Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-221
TA-870 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1549 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu""   Labklājības ministrija  U.Augulis  L.Liepiņa  Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-217
TA-868 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1534 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi""  Labklājības ministrija  U.Augulis  L.Liepiņa  Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-218
TA-874 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1600 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu""  Labklājības ministrija  U.Augulis  L.Liepiņa  Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-197
TA-887 
Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa likumā"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  J.Eiduks A.Dunskis  Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-1469
TA-935 
Noteikumu projekts "Noteikumi par obligāti piemērojamo Latvijas Republikas nacionālo standartu, sniedzot pasta pakalpojumus"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  TA-1186  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 14.oktobra noteikumos Nr.852 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.2.aktivitāti "TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība (Austrumu – Rietumu dzelzceļa koridora infrastruktūras attīstība un Rail Baltica)"""  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  I.Aleksandroviča  Izskatīts MK un atlikts 
2.21.  TA-1044  (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumos Nr.1218 "Kārtība, kādā piešķir un izlieto vienreizēju dotāciju pašvaldību infrastruktūras attīstībai""   Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  J.Dūklavs  A.Draudiņš  Izskatīts MK sēdē 
2.22.  TA-1237  Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  A.Liepiņš E.Valantis  Izskatīts MK un atlikts 
2.23.  VSS-309
TA-1053 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 25.janvāra rīkojumā Nr.44 "Par peldvietu un jahtu ostu atbilstības novērtējuma komisiju""  Vides ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.24.  VSS-850
TA-864 
Noteikumu projekts "Veterinārās un higiēnas prasības svaigu zvejas produktu apritei nelielā apjomā"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.25.  VSS-225
TA-840 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.janvāra noteikumos Nr.76 "Aprites uzraudzības un kontroles kārtība mēslošanas līdzekļiem ar marķējumu "EK mēslošanas līdzeklis"""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.26.  VSS-1357
TA-906 
Noteikumu projekts "Traktortehnikas un tās piekabju reģistrācijas noteikumi"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.27.  VSS-302
TA-1199 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.255 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas pasākuma "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" ietvaros""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.28.  VSS-424
TA-1135 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumos Nr.876 "Lauku atbalsta dienesta nolikums""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  VSS-1206
TA-542 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par tirdzniecības organizēšanas kārtību ar pašvaldību saskaņojamos tirdzniecības veidos"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  A.Upena I.Eglītis  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-1142  Likumprojekts "Grozījums Patērētāju tiesību aizsardzības likumā"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  A.Upena I.Eglītis  Izskatīts MK un atlikts 
3.3.  VSS-273
TA-945 
Likumprojekts "Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  J.Spridzāns  Izskatīts MK sēdē 
IV. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
4.1.  VSS-1740
TA-965 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Nacionālais gatavības plāna projekts naftas, bīstamo vai kaitīgo vielu piesārņojuma gadījumiem jūrā   Vides ministrija  J.Dūklavs  R.Bebris  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  VSS-1157
TA-799 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Grozījumi Administratīvā procesa efektivizēšanas koncepcijā  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
4.3.  VSS-1158
TA-800 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 5.decembra rīkojumā Nr.775 "Par Administratīvā procesa efektivizēšanas koncepciju""   Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-1244  Par Latvijas ekonomikas atveseļošanas plāna izpildes gaitu  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  I.Beināre  Izskatīts MK sēdē 
VI. Papildus iekļautie jautājumi
6.1.  TA-995  Rīkojuma projekts "Par I.Senņikovu"   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  G.Rēvalde I.Senņikova  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1234  Rīkojuma projekts "Par R.Muciņa iecelšanu Veselības ministrijas valsts sekretāra amatā"  Veselības ministrija  L.Mūrniece (VM)  R.Muciņš  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-1220  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par sadarbību ārkārtējo situāciju novēršanas un likvidēšanas jomā"   Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-1229  (jautājuma izskatīšana atlikta) Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"  Kultūras ministrija  I.Dālderis  U.Lielpēters  Izskatīts MK un atlikts 
6.5.  TA-1233  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 17.maija rīkojumā Nr.288 "Par nekustamo īpašumu Rīgas rajona Krimuldas pagastā "Turaidas muzejrezervāts" un Siguldā, Turaidas ielā 10, restaurāciju""   Kultūras ministrija  I.Dālderis  U.Lielpēters I.Jurkāne G.Kosojs  Izskatīts MK sēdē 
6.6.  TA-1236  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.aprīļa rīkojumā Nr.223 "Par Latvijas Republikas delegāciju Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas pilnvarnieku ikgadējā sanāksmē Zagrebā 2010.gada 14. un 15.maijā""  Finanšu ministrija  E.Repše  A.Timofejeva  Izskatīts MK sēdē 
6.7.  TA-1238  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pilnvaroto pārstāvi Ziemeļu Investīciju bankas pārvaldnieku padomes 2010.gada 25.maija sēdē"   Finanšu ministrija  E.Repše  A.Timofejeva  Izskatīts MK sēdē 
6.8.  VSS-98
TA-1223 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem" nolikums"  Vides ministrija  J.Dūklavs  V.Bisters  Izskatīts MK sēdē 
6.9.  TA-946  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.1.aktivitātes "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" projektu iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  A.Liepiņš E.Valantis A.Akermanis  Izskatīts MK sēdē 
6.10.  TA-1235  Rīkojuma projekts "Par tiešā atbalsta apmēra likmēm biodegvielas ražošanai 2010.gadā"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  K.Stepanovs  Izskatīts MK sēdē 
6.11.  VSS-365
TA-1173 
jautājums svītrots  Ekonomikas ministrija       
6.12.  VSS-64
TA-1112 
jautājums svītrots  Ekonomikas ministrija       
6.13.  VSS-65
TA-821 
jautājums svītrots  Ekonomikas ministrija       
6.14.  VSS-1683
TA-345 
jautājums svītrots  Ekonomikas ministrija       
6.15.  TA-1242  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā finanšu ministrs lemj par galvojuma sniegšanu vienīgā mājokļa kredīta saistību izpildei"  Finanšu ministrija  E.Repše  R.Fišers  Izskatīts MK sēdē 
6.16.  VSS-134
TA-1086 
jautājums svītrots  Vides ministrija       
6.17.  TA-1248  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.februāra noteikumos Nr.140 "Noteikumi par ierakstu izdarīšanas Uzņēmumu reģistra žurnālā un komercreģistrā, kā arī iesniedzamo dokumentu reģistrēšanas valsts nodevu""  Tieslietu ministrija  I.V.Lieģis (TM)  R.Balodis  Izskatīts MK sēdē 
6.18.  TA-1252  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Tieslietu ministrija  I.V.Lieģis (TM)  R.Balodis  Izskatīts MK sēdē 
6.19.  TA-1261  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  A.Brūne A.Ludviks  Izskatīts MK sēdē 
6.20.  TA-1255  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa ir atbrīvota dīzeļdegviela (gāzeļļa) un dīzeļdegviela (gāzeļļa), kurai ir pievienota rapšu sēklu eļļa vai no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela, ko lauksaimniecības produkcijas ražotājs izmanto lauksaimniecības zemes apstrādei, kā arī tādas meža vai purva zemes platības apstrādei, uz kuras kultivē dzērvenes vai mellenes"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  L.Jansone  Izskatīts MK sēdē 
6.21.  TA-1219  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.774 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.5.aktivitātes "Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts" pirmo kārtu""  Labklājības ministrija  U.Augulis  E.Milča  Izskatīts MK sēdē 
6.22.  TA-1224  Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā"  Labklājības ministrija  U.Augulis  E.Milča  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
7.1.  TA-1245  Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2010.gada 18.marta formālo paziņojumu pārkāpumu procedūras lietā Nr.2010/2020" projekts   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  G.Ābele K.Stepanovs  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
8.1.  TA-1249  Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2010.gada 18.marta papildu brīdinājumu pārkāpumu procedūras lietā Nr.2008/2257" projekts   Satiksmes ministrija  K.Gerhards  E.Beļskis M.Borkoveca   Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-1259  Latvijas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, lēmumu un autentisku aktu atzīšanu un izpildi mantošanas jomā un par Eiropas mantojuma apliecības izveidi"  Tieslietu ministrija  I.V.Lieģis (TM)  A.Zikmane V.Sliede   Izskatīts MK sēdē 
8.3.  TA-1262  Informatīvais zinojums "Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2010.gada 17.maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
8.4.  TA-1276  Latvijas nacionālā pozīcija "Par Rīcības plānā daudzgadu darba programmas 2010.-2014.gadam tieslietu un iekšlietu jomā (Stokholmas programma) ieviešanai paredzētajiem pasākumiem tieslietu jomā"  Tieslietu ministrija  I.V.Lieģis (TM)  A.Skrjabina  Izskatīts MK sēdē 
8.5.  TA-1281  Latvijas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu un cietušo aizsardzību, un ar kuru atceļ ietvarlēmumu 2002/629/TI"   Tieslietu ministrija  I.V.Lieģis (TM)  A.Skrjabina  Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
9.1.  TA-1178  Informatīvais ziņojums "Par ieviešamās elektroenerģijas ražošanas jaudas apmaksas konkursa sagatavošanas gaitu"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  D.Merirands I.Niedrīte A.Meņģelsons K.Miķelsons A.Bāliņš  Izskatīts MK sēdē 
9.2.  SAN-3281
 
Informatīvais ziņojums "Par finansējuma nodrošināšanu valsts pārņemtas bankas pārvaldīšanai"  Finanšu ministrija  E.Repše  M.Brencis A.Grants U.Kalniņš R.Fišers  Izskatīts MK sēdē 
X. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
10.1.  2010-162-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Liepiņš pret Latviju"    A.Ronis  I.Reine   
10.2.  2010-165-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Bernāns pret Latviju"    A.Ronis  I.Reine   
10.3.  2010-63-k,    A.Kampars     
Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Ministru prezidenta zālē)
11.1.  TA-1240  Informatīvais ziņojums "Par veicamajiem pasākumiem vadošās valsts koncepta realizācijai, nodrošinot multimodālo pārvadājumu pakalpojumus kravu sūtījumiem uz Afganistānu Starptautisko drošības atbalsta spēku valstu vajadzībām"  Aizsardzības ministrija  I.V.Lieģis  J.Garisons   
Skatīt protokolu