Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2010.gada 24.augusta sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2010.gada 19.augustā

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2010.gada 24.augustā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-1598
TA-5 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā""   Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  V.Dombrovskis  A.Vilks A.Strīķeris  Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1597
TA-14 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"   Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  V.Dombrovskis  A.Vilks A.Strīķeris  Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-67
TA-1911 
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Čīles Republikas valdības līgumu par diplomātisko, speciālo un dienesta pasu turētāju atbrīvojumu no vīzas prasības"  Ārlietu ministrija  A.Ronis  L.Usilenoka  Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-2132  (atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  A.Liepiņš E.Valantis  Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-222
TA-1933 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.maija rīkojumā Nr.395 "Par valsts dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai""   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  M.Auders  Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-406
TA-3410 
(atbalstīts MKK) (2009.) Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu Aizkraukles ielā 23, Rīgā"  Ekonomikas ministrija  T.Koķe    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-739
TA-2078 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 8.maija noteikumos Nr.301 "Noteikumi par individuālo komersantu finanšu pārskatiem""  Finanšu ministrija  E.Repše  D.Šodnaka  Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-760
TA-2146 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 30.augusta rīkojumā Nr.444 "Par pārstāvju norīkošanu Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas jauktajā komisijā valsts robežas atjaunošanai dabā""  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  J.Martukāns  Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-858
TA-2272 
Lēmumprojekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības dalību Eiropas Savienības militārajā operācijā ATALANTA"  Aizsardzības ministrija  E.Repše  I.Grūbe  Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-464
TA-1946 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Likumprojekts "Grozījumi Reklāmas likumā"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  D.Staķe  A.Grinbergs R.Bremšmits  Izskatīts MK un atlikts 
1.11.  VSS-427
TA-1769 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.684 "Noteikumi par nacionālo numerācijas plānu""  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  D.Staķe  I.Leišavnieks  Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-74
TA-2028 
Rīkojuma projekts "Par Grobiņas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  A.Bajārs  Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-893
TA-2220 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.972 "Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi""  Veselības ministrija  D.Gavars  R.Muciņš  Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-2141  Par Ministru kabineta 2008.gada 28.oktobra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.76 39.§) "Par Ministru kabineta 2008.gada 5.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.56 6.§) "Par telpu nomu Veselības ministrijas un Veselības ministrijas padotībā esošo institūciju vajadzībām" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi"   Veselības ministrija  D.Gavars  R.Muciņš  Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-1780
TA-1955 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts aģentūras "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-698
TA-2073 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumos Nr.897 "Noteikumi par traktortehnikas, tās piekabju un numurēto agregātu tirdzniecības vietas reģistrācijas kārtību un tirdzniecības prasībām, kā arī tirdzniecības valsts reģistrācijas numura zīmju izmantošanas kārtību""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-730
TA-2055 
Noteikumu projekts "Noteikumi par dzīvnieku ārstnieciskās barības aprites kārtību un prasībām diētiskajai barībai"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-775
TA-2100 
Noteikumu projekts "Noteikumi par barības sastāvdaļu kategorijām, ko norāda mājas (istabas) dzīvnieku barības maisījumu marķējumā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  TA-2210  Noteikumu projekts "Noteikumi par apliecinājuma derīguma termiņu"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-542
TA-2142 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Pasākumu ieviešanas plānā skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem (2010.–2013.gadam)"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-543
TA-2143 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 24.februāra rīkojumā Nr.115 "Par Pasākumu ieviešanas plānu skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem (2010.–2013.gadam)""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-394
TA-1931 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Rīkojuma projekts "Par meža zemes transformāciju Jūrmalas ielā 2, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-1852  Par Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.93 56.§) "Par droša elektroniskā paraksta pilnīgas ieviešanas iespējām valsts pārvaldē" 5.punkta atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  D.Staķe  I.Leišavnieks  Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  VSS-706
TA-1939 
Nacionālās drošības koncepcijas projekts  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  J.Leitietis  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-2237  Informatīvais ziņojums "Par ārvalstu finanšu resursu (ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas) apguvi līdz 2010.gada 30.jūnijam"   Finanšu ministrija  E.Repše    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-2235  Informatīvais ziņojums "Par "ES 2020" stratēģijas tālāko virzību un Latvijas gatavošanos divpusējam dialogam ar Eiropas Komisiju"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  A.Liepiņš Č.Gržibovskis  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  SAN-2335
 
Atbildes projekts Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai  Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija  E.Repše    Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-2256  Atbildes projekts Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  L.Jansone   
VI. Papildus iekļautie jautājumi
6.1.  TA-2270  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa prognozi"  Finanšu ministrija  E.Repše  J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  VSS-742
TA-2264 
Ieteikumu projekts "Ieteikumi par amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kritēriju un darba samaksas apmēra sadalījumā pa amatu grupām publiskošanu"  Finanšu ministrija  E.Repše  D.Gulbe I.Ošiņa  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-2278  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu novadu pašvaldībām skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai"   Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  D.Staķe  A.Draudiņš  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-2277  Rīkojuma projekts "Par Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumu finansējuma pārdali un nepieciešamo papildus finansējumu 2010.gadā"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  D.Staķe  A.Andreičika  Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-2281  Informatīvais ziņojums "Par Sociālās drošības tīkla stratēģijas ieviešanas gaitu 2010.gada 2.ceturksnī"   Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  D.Staķe  A.Andreičika  Izskatīts MK sēdē 
6.6.  VSS-420
TA-2013 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Jūras ūdeņu aizsardzības un pārvaldības likums"  Vides ministrija  R.Vējonis  R.Vesere A.Stašāne T.Jansone B.Zasa  Izskatīts MK sēdē 
6.7.  TA-2265  Likumprojekts "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā"  Vides ministrija  R.Vējonis  R.Vesere A.Stašāne  Izskatīts MK sēdē 
6.8.  VSS-808
TA-2267 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par grozījumu Ventspils reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas plānā 2008.-2013.gadam"  Vides ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
6.9.  TA-2262  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.295 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
6.10.  TA-2276  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumos Nr.444 "Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa ir atbrīvota dīzeļdegviela (gāzeļļa) un dīzeļdegviela (gāzeļļa), kurai ir pievienota rapšu sēklu eļļa vai no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela, ko lauksaimniecības produkcijas ražotājs izmanto lauksaimniecības zemes apstrādei, kā arī tādas meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  L.Jansone  Izskatīts MK sēdē 
6.11.  TA-2310  Rīkojuma projekts "Par palīdzības sniegšanu Moldovas Republikai plūdu radīto seku likvidēšanas pasākumos"   Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
6.12.  VSS-811
TA-2297 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts finansē pamatizglītības un vidējās izglītības programmas, kuras īsteno privātās izglītības iestādes"  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  S.Batare  Izskatīts MK sēdē 
6.13.  VSS-885
TA-2300 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumos Nr.836 "Pedagogu darba samaksas noteikumi""   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  S.Batare  Izskatīts MK sēdē 
6.14.  VSS-874
TA-2298 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1616 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai""  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  S.Batare  Izskatīts MK sēdē 
6.15.  TA-2280  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Veselības ministrija  D.Gavars    Izskatīts MK sēdē 
6.16.  TA-2275  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  D.Staķe  I.Koteļņikova  Izskatīts MK sēdē 
6.17.  TA-2303  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
6.18.  TA-2218  Rīkojuma projekts "Par publiska nodibinājuma "Valsts kultūrkapitāla fonds" padomi  Kultūras ministrija  I.Dālderis    Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
7.1.  TA-2273  Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2010.gada 24.jūnija argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2010/0140" projekts   Finanšu ministrija  E.Repše  M.Brencis  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
8.1.  TA-2261  Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2010.gada 15.jūlija formālo paziņojumu pārkāpumu lietā Nr.2010/0539" projekts   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-2259  Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2010.gada 15.jūlija formālo paziņojumu pārkāpumu lietā Nr.2010/0540" projekts   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
8.3.  TA-2309  Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2010.gada 15.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2010/0541" projekts  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  J.Eiduks A.Dunskis   Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
9.1.  TA-2234  Likumprojekts "Par Sadarbības līgumu starp Eiropas Savienību un iesaistītajām Eiropas Savienības dalībvalstīm ar Imperial Tobacco Limited un Savstarpējo pārtraukšanas līgums starp Eiropas Savienību un iesaistītajām Eiropas Savienības dalībvalstīm ar Imperial Tobacco Limited"   Finanšu ministrija  E.Repše  J.Krastiņa   Izskatīts MK sēdē 
9.2.  TA-1881  Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2010-50-03  Satversmes tiesa  E.Repše    Izskatīts MK sēdē 
X. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Ministru prezidenta zālē)
10.1.  TA-2060  DV Par akciju sabiedrību "Parex banka"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  K.Lore   
Skatīt protokolu