Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2010.gada 7.decembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs
V.Dombrovskis
Rīgā 2010.gada 3.novembrī

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2010.gada 7.decembrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-3085  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Apbalvošanas padomi"  Ministru prezidents  V.Dombrovskis  V.Kisļicka  Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-886
TA-2855 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumos Nr.966 "Kārtība, kādā militārās aviācijas gaisa kuģi veic lidojumus Latvijas Republikas gaisa telpā""  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  J.Garisons S.Zahārova  Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-656
TA-3019 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Ziemeļu ceļš" Rembates pagastā, Ķeguma novadā, pirkšanu"   Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  J.Balčūns  Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-989
TA-3020 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Cietokšņa ielā 4, Liepājā, nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  J.Balčūns  Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-527
TA-2720 
Likumprojekts "Grozījums Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  I.Oša  Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-1141
TA-3003 
(atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts zemesgabalu "Priedkalne", Garkalnes novadā"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  K.Lore E.Rorbaka  Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-1182
TA-3036 
(atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu "Vecupe", Vecupē, Engures pagastā, Engures novadā"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  K.Lore E.Rorbaka  Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-879
TA-3054 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Stabu ielā 18, Rīgā"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  I.Oša  Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-1215
TA-3015 
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2009.gada 10.novembra rīkojuma Nr.768 "Par kārtību, kādā atzīstami ar kredītiestāžu internetbanku starpniecību veiktie maksājumi" atzīšanu par spēku zaudējušu"   Finanšu ministrija  A.Vilks  M.Prikulis  Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-284
TA-1938 
Noteikumu projekts "Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-1117
TA-2969 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Daugavas ielā 26, Pļaviņās, Pļaviņu novadā, nodošanu Pļaviņu novada pašvaldības īpašumā"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-1091
TA-2908 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 9.maija noteikumos Nr.383 "Latvijas Zinātnes padomes nolikums""   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  I.Arhipova  Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-3246  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.februāra noteikumos Nr.181 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.3.apakšaktivitātes "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība" trešo kārtu""  Labklājības ministrija  I.Jurševska  E.Milča  Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-1099
TA-3285 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas, kas darbojas kā Apvienotā vadošā iestāde, Igaunijas Republikas un Latvijas Republikas vienošanos par Igaunijas–Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.–2013.gadam Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros vadību un administrēšanu"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  V.Dombrovskis (RAPLM)  A.Andreičika  Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-1103
TA-2903 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P33 Ērgļi–Jaunpiebalga–Saliņkrogs posmu 49,14.– 53,56.km un 56,73.–60,65.km rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  D.Pētersons  Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-3232  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 20.aprīļa rīkojumā Nr.217 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Kazahstānas Republikas starpvaldību komisijā ekonomiskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos""  Satiksmes ministrija  U.Augulis  A.Maldups  Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-3233  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 20.jūlija rīkojumā Nr.482 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Azerbaidžānas Republikas starpvaldību komisijā ekonomiskās, zinātniskās, tehniskās un kultūras sadarbības jautājumos""   Satiksmes ministrija  U.Augulis  A.Maldups  Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-3234  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 2.oktobra rīkojumā Nr.583 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas starpvaldību komisijā ekonomiskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos""  Satiksmes ministrija  U.Augulis  A.Maldups  Izskatīts MK sēdē 
1.19.  TA-3235  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 11.novembra rīkojumā Nr.771 "Par Latvijas Republikas valdības pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Uzbekistānas Republikas Starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās un zinātniski tehniskās sadarbības jautājumos""  Satiksmes ministrija  U.Augulis  A.Maldups  Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-483
TA-2980 
Likumprojekts "Grozījumi Bāriņtiesu likumā"  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-1155
TA-2996 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1040 "Kārtība, kādā ārstniecības persona ziņo par vakcinācijas izraisītajām komplikācijām""   Veselības ministrija  R.Vējonis  J.Bundulis  Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-1197
TA-3230 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumos Nr.330 "Vakcinācijas noteikumi""  Veselības ministrija  R.Vējonis  R.Muciņš D.Šmits  Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-1097
TA-2924 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 20.septembra noteikumos Nr.725 "Noteikumi par obligātajām nekaitīguma un marķējuma prasībām uztura bagātinātājiem un uztura bagātinātāju reģistrācijas kārtību""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-834
TA-2907 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Rīkojuma projekts "Par neapbūvēta valsts zemesgabala "Cūksilu meža masīvs" daļas Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā, iznomāšanu"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK un atlikts 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-3275  Par Ministru kabineta 2010.gada 19.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.65 2.§) "Par 2011.gada valsts budžetā īstenojamiem fiskālās konsolidācijas pasākumiem" 14.punktā dotā uzdevuma izpildi  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  A.Upena I.Eglītis I.Apsīte  Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  VSS-863
TA-2526 
(atbalstīts MKK) Koncepcijas "Par 2010.gadā veiktajiem plūdu novēršanas pasākumu rezultātiem" projekts   Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  A.Pencis  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-3100  Informatīvais ziņojums "Par Microsoft infrastruktūras programmatūras izmantošanas un informācijas tehnoloģiju infrastruktūras optimizācijas iespējām Zemkopības ministrijā un tās padotības iestādēs"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-2397  (atbalstīts MKK) Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem risinājumiem koplīgumos ietverto normu piemērošanai pašreizējos ekonomiskajos apstākļos"  Labklājības ministrija  I.Jurševska  I.Vjakse   Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-3356  Atbildes projekts Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  I.Beināre   
5.3.  TA-3004  (skat.slēgtā daļā vienlaikus ar 7.1.jaut. (TA-3315)) Atbildes projekts Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai   Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija  U.Augulis  E.Beļskis  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  SAN-3413
 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai  Ministru prezidents  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-3306  Informatīvais ziņojums "Par Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 2010.gadam pieejamo valsts budžeta līdzekļu izlietojumu un pārstrukturēšanas nepieciešamību"   Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Antonovs D.Rancāne A.Petrovs  Izskatīts MK sēdē 
VI. Papildus iekļautie jautājumi
6.1.  TA-3308  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1651 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību""  Finanšu ministrija  A.Vilks  D.Gulbe I.Ošiņa   Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-3296  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Ukrainas Aizsardzības ministrijas līgumu par sadarbību aizsardzības jomā"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  S.Zaharova  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-3292  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumos Nr.867 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes "Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos" pirmo kārtu""  Labklājības ministrija  I.Jurševska  E.Milča  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-3305  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.marta noteikumos Nr.219 "Kārtība, kādā novērtē atlīdzības apmēru par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos, kā arī izmaksā un reģistrē atlīdzību""  Vides ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
6.5.  VSS-1290
TA-3314 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 8.decembra noteikumos Nr.1415 "Kārtība, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus intervences pasākumi augkopības un lopkopības produktu tirgū, īstenojot Eiropas Komisijas programmu vistrūcīgākajām personām""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
6.6.  TA-3307  Rīkojuma projekts "Par funkciju optimizāciju un finanšu resursu pārdali starp Veselības ministriju un Zemkopības ministriju"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  Z.Matuzale  Izskatīts MK sēdē 
6.7.  TA-3317  (skat.slēgtā daļā vienlaikus ar 7.1.jaut. (TA-3315)) Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  E.Beļskis  Izskatīts MK sēdē 
6.8.  TA-3319  Rīkojuma projekts "Par Autotransporta inspekcijas likvidāciju"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  Dž.Innusa E.Zivtiņš  Izskatīts MK sēdē 
6.9.  TA-3348  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp ministrijām 2004.-2006.gada plānošanas perioda Kohēzijas fonda projekta Nr.2001/LV/16/P/PT/006 "Vilcienu kustības vadības sistēmas modernizācija" pabeigšanai"  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Antonovs D.Rancāne I.Aleksandroviča  Izskatīts MK sēdē 
6.10.  TA-3342  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" un rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.maija rīkojumā Nr.244 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  V.Dombrovskis (RAPLM)  I.Koteļņikova  Izskatīts MK sēdē 
6.11.  TA-3328  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 "Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju""   Finanšu ministrija  A.Vilks  D.Gulbe  Izskatīts MK sēdē 
6.12.  TA-2982  Rīkojuma projekts "Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā"   Administratīvā apgabaltiesa  R.Broks  A.Brūne  Izskatīts MK sēdē 
6.13.  VSS-1004
TA-3034 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks  R.Fišers Z.Medne G.Romeiko S.Karpova V.Vilne D.Bīrīte   Izskatīts MK sēdē 
6.14.  TA-3350  Protokollēmuma projekts "Informācija par funkciju nodošanu"   Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs  I.Skujiņa  Izskatīts MK sēdē 
6.15.  TA-3351  Rīkojuma projekts "Par Latvijas dalību Baltijas jūras valstu padomes ekspertu grupā"  Labklājības ministrija  I.Jurševska  L.Liepiņa  Izskatīts MK sēdē 
6.16.  TA-3353  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 17.marta noteikumos Nr.187 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.2.1.1.apakšaktivitāti "Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšana, atjaunošana un infrastruktūras pielāgošana tūrisma produktu attīstībai"""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  A.Liepiņš E.Valantis   Izskatīts MK sēdē 
6.17.  TA-3354  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumos Nr.348 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.2.1.2.apakšaktivitāti "Nacionālās nozīmes velotūrisma produktu attīstība"""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  A.Liepiņš E.Valantis   Izskatīts MK sēdē 
6.18.  TA-3355  Rīkojuma projekts "Grozījums darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  A.Liepiņš E.Valantis   Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
7.1.  TA-3315  Latvijas Republikas nostājas "Uz Komisijas 2010.gada 18.marta papildu brīdinājumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2008/2257" projekts  Satiksmes ministrija  U.Augulis  E.Beļskis Z.Rasnača  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-3322  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības aizsardzības ministru 2010.gada 9.decembra sanāksmē Ārlietu padomes ietvaros un Eiropas Aizsardzības aģentūras valdes sēdē aizsardzības ministru sastāvā izskatāmajos jautājumos  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  J.Garisons  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-3325  Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2010.gada 14.decembra sanāksmē izskatāmajos Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos   Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  K.Āboliņš  Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-3334  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2010.gada 9. un 13.decembra un Vispārējo lietu padomes 14.decembra sanāksmēm   Ārlietu ministrija  A.Štokenbergs  I.Juhansone A.Grīnberga  Izskatīts MK sēdē 
7.5.  TA-3340  Informatīvais ziņojums "Sākotnējais viedoklis par Eiropas Komisijas 5.ziņojumu par ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju"   Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Antonovs I.Kravale  Izskatīts MK sēdē 
7.6.  TA-3344  Latvijas nacionālā pozīcija Nr.2 "Galileo– Eiropas GNSS aģentūra– Aģentūras mītnes atrašanās vietas izvēle"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  E.Beļskis  Izskatīts MK sēdē 
7.7.  TA-3345  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2010.gada 13.-14.decembra sanāksmei   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
7.8.  TA-3357  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2010.gada 10.decembra sanāksmē izskatāmajos Ekonomikas ministrijas, Tieslietu ministrijas un Finanšu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  Z.Liepiņa  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
8.1.  TA-3097  Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420626510  Administratīvā rajona tiesa Rīgas Tiesu Nams  A.Štokenbergs  J.Bārbale  Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
9.1.  SAN-3526
 
Dienesta vajadzībām  Drošības policija  A.Kampars  K.Lore   
Skatīt protokolu