Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2010.gada 14.decembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs
V.Dombrovskis
Rīgā 2010.gada 10.decembrī

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2010.gada 14.decembrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Ministru kabineta lieta (I)
1.1.  TA-3324  Par Ministru kabineta 2010.gada 6.decembra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.70 5.§) "Likumprojekts "Par valsts budžetu 2011.gadam" un Vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvaru 2011.–2013.gadam"   Finanšu ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
2.1.  VSS-1264
TA-3312 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.jūnija rīkojumā Nr.397 "Par Latvijas Republikas dalību Eiropas Savienības aģentūrās""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-1292
TA-3313 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 22.februāra noteikumos Nr.142 "Pārtikas un veterinārā dienesta nolikums""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
3.1.  VSS-880
TA-3030 
(atbalstīts MKK) Ieteikumu projekts "Valsts pārvaldes iestādes struktūras izveidošanas kārtība"  Ministru prezidents  V.Dombrovskis  B.Pētersone B.Medvecka  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-399
TA-3032 
Likumprojekts "Grozījums Darba likumā"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  L.Liepiņa  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  VSS-400
TA-3051 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu""   Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  A.Priekulis I.Gulbe  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  VSS-398
TA-3052 
Likumprojekts "Grozījums Ārstniecības likumā"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  A.Priekulis I.Gulbe  Izskatīts MK sēdē 
3.5.  VSS-1051
TA-3080 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts statistiskās informācijas programmu 2011.gadam"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  A.Žīgure J.Minkevica  Izskatīts MK sēdē 
3.6.  VSS-1189
TA-2993 
Jautājums svītrots  Iekšlietu ministrija      Izskatīts MK sēdē 
3.7.  TA-3330  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  I.Gorbunovs  Izskatīts MK sēdē 
3.8.  VSS-1034
TA-2809 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas un Šveices sadarbības programmas vadības likumā"   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  L.Sīka  Izskatīts MK sēdē 
3.9.  VSS-1167
TA-2985 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību""   Labklājības ministrija  I.Jurševska  I.Lipskis A.Kromāne  Izskatīts MK sēdē 
3.10.  VSS-788
TA-3089 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Stāvlaukums Ragaciems" Lapmežciema pagastā, Engures novadā, nodošanu Engures novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  A.Bajārs  Izskatīts MK sēdē 
3.11.  TA-3197  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 17.marta rīkojumā Nr.140 "Par Sabiedriskā labuma komisiju""   Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs  R.Klimkāne  Izskatīts MK sēdē 
3.12.  VSS-1591
TA-3239 
Noteikumu projekts "Bioeļļas kvalitātes prasības un mežizstrādes darbos izmantojamo griezējinstrumentu eļļošanai lietojamās bioeļļas izmantošanas un kontroles kārtība"   Vides ministrija  R.Vējonis  V.Bisters  Izskatīts MK sēdē 
3.13.  VSS-1053
TA-3079 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.260 "Noteikumi par starptautiskās tirdzniecības apdraudēta savvaļas dzīvnieka reģistrēšanas valsts nodevu""  Vides ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
3.14.  VSS-1179
TA-2888 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
3.15.  VSS-1098
TA-2874 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.236 "Zvejas un akvakultūras produktu tirgus intervences pasākumu administrēšanas un uzraudzības kārtība""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
3.16.  VSS-1024
TA-2957 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 26.maija noteikumos Nr.370 "Noteikumi par mākslīgajiem maisījumiem zīdaiņiem un mākslīgajiem papildu ēdināšanas maisījumiem zīdaiņiem""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
3.17.  VSS-766
TA-2666 
Jautājums svītrots  Zemkopības ministrija      Izskatīts MK sēdē 
3.18.  VSS-670
TA-2802 
Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu veterināros (veselības) sertifikātus, un vispārīgajām veterinārajām prasībām dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu apritei"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
IV. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
4.1.  TA-3274  Rīkojuma projekts "Par A.Vocišu"   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  G.Rēvalde A.Vocišs   Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-3331  Rīkojuma projekts "Par A.Sarnoviču"   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  G.Rēvalde A.Sarnovičs   Izskatīts MK sēdē 
V. Informācija
5.1.  VSS-1061
TA-3024 
Jautājums svītrots  Kultūras ministrija       
VI. Ministru kabineta lieta
6.1.  VSS-960
TA-2708 
(skatīts VSS) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību""  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  J.Bekmanis  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  VSS-959
TA-2709 
(skatīts VSS) Likumprojekts "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  J.Bekmanis  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  SAN-3474
 
Atbildes projekts Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai   Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisija  A.Vilks  K.Āboliņš   Izskatīts MK sēdē 
VII. Papildus iekļautie jautājumi
7.1.    (jautājums tiks skatīts slēgtajā daļā kā 9.4.jaut.)          
7.2.  VSS-355
TA-1101 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Protokollēmuma projekts "Par pilnvarojumu parakstīt Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem un tā Protokolu"  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Birums  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-1220  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Protokollēmuma projekts "Par pilnvarojumu parakstīt Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par sadarbību ārkārtējo situāciju novēršanas un likvidēšanas jomā"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
7.4.  VSS-834
TA-2907 
Rīkojuma projekts "Par neapbūvēta valsts zemesgabala "Cūksilu meža masīvs" Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā daļas iznomāšanu"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  M.Reiziņš  Izskatīts MK un atlikts 
7.5.  VSS-847
TA-2511 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (skatīts VSS) Noteikumu projekts "Iekšējo auditoru sertifikācijas kārtība"  Finanšu ministrija  A.Vilks  N.Lasmane   Izskatīts MK sēdē 
7.6.  VSS-1250
TA-3409 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.241 "Kultūras ministrijas nolikums""  Kultūras ministrija  S.Ēlerte    Izskatīts MK sēdē 
7.7.  VSS-1249
TA-3411 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centra nolikums"  Kultūras ministrija  S.Ēlerte    Izskatīts MK sēdē 
7.8.  TA-3408  Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Ukrainas Ministru kabineta nolīgumu par tranzīta pārvadājumiem, izmantojot ostas un citu transporta infrastruktūru"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  A.Maldups  Izskatīts MK sēdē 
7.9.  VSS-1216
TA-3410 
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas un Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas vienošanos par Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013.gadam Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros ieviešanu"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  V.Dombrovskis (RAPLM)  A.Andreičika  Izskatīts MK sēdē 
7.10.  TA-3373  Jautājums svītrots  Izglītības un zinātnes ministrija       
7.11.  TA-3414  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.108 "Noteikumi par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  L.Jansone  Izskatīts MK sēdē 
7.12.  TA-3418  Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Veselības ministrijas un Ukrainas Veselības ministrijas vienošanos par sadarbību veselības aprūpes un medicīnas zinātņu jomā"  Veselības ministrija  J.Bārzdiņš  R.Muciņš  Izskatīts MK sēdē 
7.13.  TA-3413  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Par grozījumiem Līgumā par Ziemeļu dimensijas Transporta un loģistikas partnerības sekretariātu"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
8.1.  TA-3434  Latvijas nacionālā pozīcija Eiropadomes 2010.gada 16.–17.decembra sanāksmei   Ārlietu ministrija  Ģ.V.Kristovskis  G.Japiņa  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-3442  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2010.gada 20.decembra sanāksmei   Vides ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
9.1.  TA-3049  Atbildes projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2010-60-01   Satversmes tiesa  A.Vilks  M.Brencis I.Kocēna  Izskatīts MK sēdē 
9.2.  TA-3360  Rīkojuma projekts "Par Aizsardzības ministrijas sadarbību ar Amerikas Savienoto Valstu Vācijas Maršala fondu (The German Marshall Fund of the United States) 2011.gadā"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
9.3.  TA-3412  Informatīvais ziņojums "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka" pārveides plānu"  Finanšu ministrija  A.Vilks  R.Fišers R.Paņko M.Krūtainis I.Jansons  Izskatīts MK sēdē 
9.4.  TA-3441  Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par Latvijas Republikas vēstniecības Krievijas Federācijā un Krievijas Federācijas vēstniecības Latvijas Republikā izvietošanas nosacījumiem"  Ārlietu ministrija  Ģ.V.Kristovskis  I.Pundurs I.Mangule  Izskatīts MK sēdē 
X. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
10.1.  SAN-3526
 
Dienesta vajadzībām  Drošības policija  A.Kampars  K.Lore I.Zalpētere K.Zarāns   
Skatīt protokolu