Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2010.gada 28.decembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs
V.Dombrovskis
Rīgā 2010.gada 23.decembrī

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2010.gada 28.decembrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-3554  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos Nr.962 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.2.2.3.apakšaktivitāti "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"""  Ministru prezidents  V.Dombrovskis  S.Gulbe  Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-3349  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 9.decembra rīkojumā Nr.830 "Par Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komiteju"""   Ārlietu ministrija  Ģ.V.Kristovskis  A.Kalniņa   Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1307
TA-3436 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 28.aprīļa rīkojumā Nr.271 "Par Latvijas Republikas statistiskajiem reģioniem un tajos ietilpstošajām administratīvajām vienībām""   Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1190
TA-3298 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.janvāra noteikumos Nr.65 "Noteikumi par Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestāžu un finanšu policijas ierēdņu dienesta pakāpēm""  Finanšu ministrija  A.Vilks  L.Pociusa  Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-1312
TA-3552 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.677 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem""   Finanšu ministrija  A.Vilks  D.Robežniece A.Kaļāne  Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-1309
TA-3494 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.jūlija noteikumos Nr.556 "Likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" normu piemērošanas noteikumi""  Finanšu ministrija  A.Vilks  D.Robežniece, A.Kaļāne S.Mačivka  Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-1221
TA-3286 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Zvana ielā 3, Ventspilī, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"   Finanšu ministrija  A.Vilks  I.Odiņa-Laizāne  Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-908
TA-3099 
Noteikumu projekts "Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādis"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-1189
TA-2993 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumos Nr.888 "Noteikumi par Valsts robežsardzes koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-401
TA-3078 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas Informācijas centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-3559  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumos Nr.17 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.3.apakšaktivitātes "Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai" pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  R.Kivriņa  Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-1321
TA-3550 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžeta līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  I.Juhņēviča  Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-340
TA-3293 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Cēsu novada pašvaldības īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  S.Sidiki  Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-3505  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.241 "Kultūras ministrijas nolikums""   Kultūras ministrija  S.Ēlerte    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-3525  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 5.augusta rīkojumā Nr.456 "Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta turpmākās īstenošanas koncepciju""   Kultūras ministrija  S.Ēlerte  I.Builis  Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-3526  Rīkojuma projekts "Grozījumi koncepcijā "Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta turpmākās īstenošanas koncepciju""   Kultūras ministrija  S.Ēlerte  H.Lielvārds I.Builis  Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-1254
TA-3512 
Noteikumu projekts "Noteikumi par personai ar prognozējamu invaliditāti prioritāri sniedzamo invaliditātes riska mazināšanai paredzēto pakalpojumu veidiem, apjomu, saņemšanas nosacījumiem un saņemšanas kārtību"   Labklājības ministrija  I.Jurševska  I.Vanovska  Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-1285
TA-3528 
Noteikumu projekts "Psihologa pakalpojuma personai līdz 18 gadiem, kurai pirmreizēji noteikta invaliditāte un kura dzīvo ģimenē, kā arī tās likumiskajam pārstāvim apjoms un pakalpojuma saņemšanas kārtība"  Labklājības ministrija  I.Jurševska  I.Vilcāne  Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-1288
TA-3493 
Noteikumu projekts "Prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritēriji, termiņi un kārtība"  Labklājības ministrija  I.Jurševska  E.Celmiņa A.Zīverts   Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-1435
TA-3491 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumos Nr.829 "Noteikumi par dienas centru, grupu māju (dzīvokļu) un pusceļa māju izveidošanas un uzturēšanas izdevumu līdzfinansēšanu""  Labklājības ministrija  I.Jurševska    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-3520  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem 2011.gadā"  Labklājības ministrija  I.Jurševska    Izskatīts MK sēdē 
1.22.    Jautājums svītrots         
1.23.  TA-3486  Noteikumu projekts "Noteikumi par Eiropas dzelzceļa sistēmu savstarpēju izmantojamību, Eiropas dzelzceļa sistēmu savstarpējas izmantojamības komponentu un apakšsistēmu būtiskām prasībām un to ievērošanas uzraudzības mehānismu, kā arī kārtību, kādā veicama tirgus uzraudzība  Satiksmes ministrija  U.Augulis  J.Eiduks A.Dunskis   Izskatīts MK sēdē 
1.24.  TA-3487  Noteikumu projekts "Ritošā sastāva būves, modernizācijas, atjaunošanas remonta, atbilstības novērtēšanas un pieņemšanas ekspluatācijā kārtība"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  J.Eiduks A.Dunskis   Izskatīts MK sēdē 
1.25.  TA-3497  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 23.decembra rīkojumā Nr.914 "Par valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" budžeta apstiprināšanu""  Satiksmes ministrija  U.Augulis  M.Gorodcovs  Izskatīts MK sēdē 
1.26.  TA-3521  Noteikumu projekts "Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru, darbinieku prasījumu garantiju fondā un maksātnespējas procesa izmaksu segšanai ieskaitāmās nodevas daļu 2011.gadā"   Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs  E.Ābele N.Priednieks  Izskatīts MK sēdē 
1.27.  TA-3495  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.44 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.3.1.apakšaktivitāti "Stacionārās veselības aprūpes attīstība"""  Veselības ministrija  J.Bārzdiņš  J.Blaževičs  Izskatīts MK sēdē 
1.28.  TA-3496  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.janvāra noteikumos Nr.33 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.1.2.apakšaktivitāti "Veselības aprūpes centru attīstība"""   Veselības ministrija  J.Bārzdiņš  J.Blaževičs   Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-1026
TA-2967 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par atļauju izmantot dzīvnieku izmēģinājumā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-699
TA-2591 
Noteikumu projekts "Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas kārtība"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  VSS-1161
TA-3245 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumos Nr.55 "Noteikumi par Valsts meža dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-1238
TA-3557 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.602 "Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonām (darbiniekiem) un sakaru virsniekiem par dienestu ārvalstīs un to izmaksas kārtību""  Ārlietu ministrija  Ģ.V.Kristovskis  I.Pundurs S.Pēkale  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-3541  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1028 "Pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas kārtība darījumos ar kokmateriāliem""   Finanšu ministrija  A.Vilks  D.Robežniece S.Āmare-Pilka  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-3542  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.292 "Kārtība, kādā pievienotās vērtības nodoklis piemērojams darījumos ar lietotām mantām, mākslas darbiem, kolekciju priekšmetiem un senlietām""   Finanšu ministrija  A.Vilks  D.Robežniece S.Āmare-Pilka  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-3543  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.293 "Kārtība, kādā trešajās valstīs vai trešajās teritorijās reģistrētām fiziskajām personām atmaksājams pievienotās vērtības nodoklis par Latvijas Republikā iegādātajām precēm, kuras tiek izvestas no Eiropas Savienības teritorijas, licences izsniegšanas kārtība un kārtība, kādā licencētā persona un veikals norēķinās savstarpēji un ar valsts budžetu""   Finanšu ministrija  A.Vilks  D.Robežniece S.Āmare-Pilka  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-3544  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumos Nr.366 "Kārtība, kādā pievienotās vērtības nodoklis piemērojams neapliekamās personas veiktajai jauna transportlīdzekļa piegādei Eiropas Savienības teritorijā""   Finanšu ministrija  A.Vilks  D.Robežniece S.Āmare-Pilka  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-1118
TA-3515 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumos Nr.1218 "Kārtība, kādā piešķir un izlieto vienreizēju dotāciju pašvaldību infrastruktūras attīstībai""   Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  V.Dombrovskis (RAPLM)  G.Libeks  Izskatīts MK sēdē 
2.7.  TA-3504  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība""   Veselības ministrija  R.Bārzdiņš  D.Arāja V.Freidenfelds I.Pučkure  Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-1036
TA-3502 
Rīkojuma projekts "Par kapitālsabiedrību, kurās Veselības ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, dividendēs izmaksājamo peļņas daļu par 2006. un 2007.gadu"  Veselības ministrija  J.Bārzdiņš  R.Muciņš  Izskatīts MK sēdē 
2.9.  2011-TA-3501, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par kapitālsabiedrību, kurās Veselības ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, dividendēs izmaksājamo peļņas daļu par 2009.gadu"  Veselības ministrija  J.Bārzdiņš  R.Muciņš   
III. Informācija
3.1.  TA-3214  (skatīts MKK) Informatīvais ziņojums "Par Vienotās biļešu tirdzniecības sistēmas līdzšinējās darbības kvalitāti un tās ietvaros nepieciešamās pārvadātāju tehnikas darbības kvalitāti, kā arī par priekšlikumiem VBTS tiesiskā regulējuma uzlabošanai"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  A.Lubāns N.Freivalds N.Narvaišs   Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-3551  Informatīvais ziņojums "Par Daugavas stadiona turpmāko attīstību un apsaimniekošanu"   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  A.Brūne E.Severs T.Berdņikova A.Kreituss   Izskatīts MK sēdē 
4.2.  VSS-1408
TA-3695 
(2008.) (atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valstij piederošās valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" kapitāla daļas"  Ekonomikas ministrija  R.Broks  A.Brūne E.Severs T.Berdņikova A.Kreituss  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-3932  (2008.) (atbalstīts MKK) Par Ministru kabineta 2007.gada 5.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.33 45.§) "Par Daugavas stadiona turpmāko attīstību un gatavību XXIV Vispārējiem latviešu dziesmu un XIV Deju svētkiem" izpildi  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-3503  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""  Veselības ministrija  J.Bārzdiņš  J.Bundulis  Izskatīts MK sēdē 
V. Papildus iekļautie jautājumi
5.1.  VSS-1280
TA-3584 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 26.septembra noteikumos Nr.801 "Noteikumi par sēra satura ierobežošanu atsevišķiem šķidrās degvielas veidiem""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  K.Stepanovs B.Neimane  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  VSS-1255
TA-3598 
Noteikumu projekts "Noteikumi par patērētāja kreditēšanu"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  I.Apsīte L.Duntava B.Vītoliņa   Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-3591  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2011.gada 1.janvāra līdz 31.martam"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  K.Lore  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  VSS-1193
TA-3562 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Ēģiptes Arābu Republikas konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem un tās Protokolu"  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Birums M.Dambis  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-3564  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība"  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Popova  Izskatīts MK sēdē 
5.6.  VSS-1039
TA-3567 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā atmaksā pievienotās vērtības nodokli Eiropas Savienības teritorijā nereģistrētai ar pievienotās vērtības nodokli apliekamai personai"  Finanšu ministrija  A.Vilks  D.Robežniece S.Āmare-Pilka S.Ozola N.Regža   Izskatīts MK sēdē 
5.7.  TA-3590  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.150 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.4.2.apakšaktivitāti "Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā"""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  E.Kivriņa  Izskatīts MK sēdē 
5.8.  TA-3573  Rīkojuma projekts "Par projekta "Olimpiskā centra "Ventspils" infrastruktūras attīstība periodā no 2011.-2013.gadam" īstenošanu"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  A.Brūne E.Severs   Izskatīts MK sēdē 
5.9.  TA-3558  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 10.marta noteikumos Nr.166 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""  Labklājības ministrija  I.Jurševska  I.Lipskis  Izskatīts MK sēdē 
5.10.  TA-3576  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1066 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.1.1.apakšaktivitāti "Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū"""  Labklājības ministrija  I.Jurševska  E.Milča   Izskatīts MK sēdē 
5.11.  VSS-1364
TA-3570 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 6.marta rīkojumā Nr.134 "Par papildu finansējuma piešķiršanu Kohēzijas fonda projektam 2005/LV/16/C/PT/003 "Liepājas ostas pievedceļu rekonstrukcija Latvijā"""  Satiksmes ministrija  U.Augulis  I.Aleksandroviča  Izskatīts MK sēdē 
5.12.  TA-3582  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 28.decembra noteikumos Nr.1662 "Aeronavigācijas pakalpojumu un valsts nozīmes civilās aviācijas lidlaukā sniegto pakalpojumu maksas noteikšanas kārtība""  Satiksmes ministrija  U.Augulis  D.Tauriņš I.Virse L.Tetere A.Muižnieks   Izskatīts MK sēdē 
5.13.  TA-3586  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 28.decembra noteikumos Nr.1661 "Aeronavigācijas pakalpojumu maksas sadales kārtība""  Satiksmes ministrija  U.Augulis  D.Tauriņš I.Virse L.Tetere A.Muižnieks M.Gorodcovs I.Gaveika   Izskatīts MK sēdē 
5.14.  TA-3587  Noteikumu projekts Par Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas un EUROCONTROL nolīgumu par EUROCONTROL veikto pievienotās vērtības nodokļa iekasēšanu valsts akciju sabiedrības "Latvijas gaisa satiksme" vārdā par aeronavigācijas pakalpojumiem, tarificētiem kā maršrutu maksājumiem"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  D.Tauriņš I.Virse A.Muižnieks  Izskatīts MK sēdē 
5.15.  TA-3592  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļaujas izsniegšanas valsts nodevas apmēru, tās maksāšanas kārtību un atbrīvojumiem"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
5.16.  VSS-1273
TA-3568 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumos Nr.61 "Noteikumi par Zāļu valsts aģentūras publisko maksas pakalpojumu cenrādi""  Veselības ministrija  J.Bārzdiņš  R.Muciņš  Izskatīts MK sēdē 
5.17.  VSS-1035
TA-3575 
Noteikumu projekts "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Zema enerģijas patēriņa ēkas" nolikums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis  V.Bisters  Izskatīts MK sēdē 
5.18.  VSS-767
TA-3565 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
5.19.  TA-3594  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par informācijas apkopošanu un statistikas veidošanu veterināro zāļu aprites jomā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
5.20.  VSS-766
TA-2666 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par Pārtikas un veterinārā dienesta veikto valsts uzraudzības un kontroles darbību un sniegto maksas pakalpojumu samaksu"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
5.21.  VSS-1410
TA-3599 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.407 "Veterināro zāļu marķēšanas, izplatīšanas un kontroles noteikumi""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  Z.Matuzale  Izskatīts MK sēdē 
5.22.  TA-3609  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.jūlija noteikumos Nr.600 "Veterināro zāļu reģistrēšanas kārtība""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
5.23.  VSS-1287
TA-3610 
Noteikumu projekts "Latvijas Nacionālā arhīva nolikums"  Kultūras ministrija  S.Ēlerte    Izskatīts MK sēdē 
5.24.  TA-3604  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1640 "Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju""  Finanšu ministrija  A.Vilks  D.Pelēkā M.Kuzenko   Izskatīts MK sēdē 
5.25.  TA-3619  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 30.jūlija rīkojumā Nr.446 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu novadu pašvaldībām skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai""  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  V.Dombrovskis (RAPLM)  A.Draudiņš  Izskatīts MK sēdē 
5.26.  TA-3585  Informatīvais ziņojums "Par plānošanas reģionu likvidāciju un to funkciju sadali starp novadu pašvaldībām un attiecīgajām valsts pārvaldes iestādēm"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis  I.Maļina-Tabūne  Izskatīts MK sēdē 
5.27.  VSS-998
TA-3081 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Elektronisko sakaru direkcija" publisko maksas pakalpojumu cenrādi un samaksas kārtību"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  E.Beļskis P.Ontužāns M.Aleksandrovs S.Vingre R.Karnīte A.Melnūdris A.Dekšenieks  Izskatīts MK sēdē 
5.28.  VSS-1304
TA-3460 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 9.augusta noteikumos Nr.592 "Kārtība, kādā sniedzami ziņojumi par bīstamām un piesārņojošām kuģu kravām""  Satiksmes ministrija  U.Augulis  L.Rituma Z.Paulovska  Izskatīts MK sēdē 
5.29.  VSS-1308
TA-3580 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par apraides atļaujas izsniegšanas, retranslācijas atļaujas izsniegšanas un pakalpojumu sniedzēja, kas sniedz elektronisko plašsaziņas līdzekļu pakalpojumus pēc pieprasījuma, reģistrācijas valsts nodevu"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  E.Beļskis D.Buceniece A.Ķēniņš   Izskatīts MK sēdē 
5.30.  TA-3465  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Palīdzības ielā 4, Jelgavā nodošanu privatizācijai"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  K.Lore A.Strapcāns  Izskatīts MK sēdē 
5.31.  VSS-1183
TA-3468 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma "Mežvecupes" Engures pagastā, Engures novadā"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  K.Lore E.Rorbaka  Izskatīts MK sēdē 
5.32.  TA-3621  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.149 "Noteikumi par iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību""   Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Kaļāne   Izskatīts MK sēdē 
5.33.  TA-3596  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā klasificē ceļu posmus, kuros bieži notiek ceļu satiksmes negadījumi, un ceļu tīkla drošību Eiropas ceļu tīklā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  M.Zaļaiskalns  Izskatīts MK sēdē 
5.34.  VSS-1066
TA-3343 
Noteikumu projekts "Centralizēto elektronisko iepirkumu noteikumi"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  V.Dombrovskis (RAPLM)  M.Krastiņš  Izskatīts MK sēdē 
5.35.  TA-3294  Rīkojuma projekts "Par M.Sprūdžu"   Kultūras ministrija  S.Ēlerte  M.Sprūdža  Izskatīts MK sēdē 
5.36.  TA-3367  Rīkojuma projekts "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu Sporta centram "Mežaparks""   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  E.Severs A.Brūne   Izskatīts MK sēdē 
5.37.  TA-3368  Rīkojuma projekts "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu Rīgas pašvaldības sporta iestādei "Rīgas Nacionālā sporta manēža""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  E.Severs A.Brūne   Izskatīts MK sēdē 
5.38.  TA-3369  Rīkojuma projekts "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu Rīgas Tehniskās universitātes peldbaseinam"   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  E.Severs A.Brūne   Izskatīts MK sēdē 
5.39.  TA-3370  Rīkojuma projekts "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu Tenisa centram "Lielupe""   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  E.Severs A.Brūne   Izskatīts MK sēdē 
5.40.  TA-3371  Rīkojuma projekts "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu Bobsleja un kamaniņu trasei "Sigulda""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  E.Severs A.Brūne   Izskatīts MK sēdē 
5.41.  TA-3372  Rīkojuma projekts "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu Sporta centram "Kleisti""   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  E.Severs A.Brūne   Izskatīts MK sēdē 
5.42.  TA-3374  Rīkojuma projekts "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu Daugavas stadionam"   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  E.Severs A.Brūne   Izskatīts MK sēdē 
5.43.  TA-3387  Rīkojuma projekts "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu Rīgas pilsētas pašvaldības sporta kompleksam "Arkādija""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  E.Severs A.Brūne   Izskatīts MK sēdē 
5.44.  TA-3388  Rīkojuma projekts "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Olimpiskais centrs "Ventspils"" sporta kompleksam"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  E.Severs A.Brūne   Izskatīts MK sēdē 
5.45.  TA-3389  Rīkojuma projekts "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Olimpiskais centrs "Limbaži"" airēšanas bāzei"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  E.Severs A.Brūne   Izskatīts MK sēdē 
5.46.  TA-3390  Rīkojuma projekts "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Stadions" sporta kompleksam"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  E.Severs A.Brūne   Izskatīts MK sēdē 
5.47.  TA-3391  Rīkojuma projekts "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu biedrības "BMX sporta klubs "Tālava"" velotrasei"   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  E.Severs A.Brūne   Izskatīts MK sēdē 
5.48.  TA-3393  Rīkojuma projekts "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu slēpošanas un biatlona kompleksam "Priekuļi""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  E.Severs A.Brūne   Izskatīts MK sēdē 
5.49.  TA-3394  Rīkojuma projekts "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu Golfa kompleksam "Ozo Golf Club""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  E.Severs A.Brūne   Izskatīts MK sēdē 
5.50.  TA-3396  Rīkojuma projekts "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Sporta komplekss "Zemgale"" Jelgavas ledus hallei"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  E.Severs A.Brūne   Izskatīts MK sēdē 
5.51.  TA-3398  Rīkojuma projekts "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu Ledus hallei "Liepājas metalurgs""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  E.Severs A.Brūne   Izskatīts MK sēdē 
5.52.  TA-3399  Rīkojuma projekts "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu Vidzemes olimpiskajam centram"   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  E.Severs A.Brūne   Izskatīts MK sēdē 
5.53.  TA-3401  Rīkojuma projekts "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu Olimpiskajam sporta centram"   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  E.Severs A.Brūne   Izskatīts MK sēdē 
5.54.  TA-3402  Rīkojuma projekts "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "FRE Project" Ledus hallei"   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  E.Severs A.Brūne   Izskatīts MK sēdē 
5.55.  TA-3403  Rīkojuma projekts "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu Biķernieku kompleksajai sporta bāzei"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  E.Severs A.Brūne   Izskatīts MK sēdē 
5.56.  TA-3419  Rīkojuma projekts "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu Sporta kompleksam "Mūsa""   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  E.Severs A.Brūne   Izskatīts MK sēdē 
5.57.  TA-3424  Rīkojuma projekts "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu Tenisa sporta centram "Pļavnieki""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  E.Severs A.Brūne   Izskatīts MK sēdē 
5.58.  TA-3425  Rīkojuma projekts "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu Bērnu un jauniešu sporta burāšanas centram"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  E.Severs A.Brūne   Izskatīts MK sēdē 
5.59.  TA-3426  Rīkojuma projekts "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu Liepājas olimpiskajam centram"   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  E.Severs A.Brūne   Izskatīts MK sēdē 
5.60.  TA-3427  Rīkojuma projekts "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu Sporta centram "Daugavpils ledus""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  E.Severs A.Brūne   Izskatīts MK sēdē 
5.61.  TA-3428  Rīkojuma projekts "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu Latvijas Spīdveja stadionam "Lokomotīve""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  E.Severs A.Brūne   Izskatīts MK sēdē 
5.62.  TA-3429  Rīkojuma projekts "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Prizma" sporta un atpūtas kompleksam"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  E.Severs A.Brūne   Izskatīts MK sēdē 
5.63.  TA-3430  Rīkojuma projekts "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu sporta un atpūtas centram "Sportima""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  E.Severs A.Brūne   Izskatīts MK sēdē 
5.64.  TA-3375  Rīkojuma projekts "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu sporta kompleksam "Daugavas sporta nams""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  E.Severs A.Brūne   Izskatīts MK sēdē 
5.65.  TA-3627  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.747 "Noteikumi par nacionālo sporta bāzu darbības pārbaudes kārtību un tajā iesaistāmajām institūcijām""   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  E.Severs  Izskatīts MK sēdē 
5.66.  TA-3626  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 18.augusta noteikumos Nr.940 "Noteikumi par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanas iesnieguma veidlapas paraugu, iesniegumam pievienojamiem dokumentiem un iesnieguma iesniegšanas kārtību""   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  E.Severs  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-3523  Koncepcijas projekts par nepieciešamajām darbībām Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīvā 2009/72/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu un par Direktīvas 2003/54/EK atcelšanu noteikto elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora nodalīšanu   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  D.Merirands A.Žīgurs U.Bariss D.Eglīte I.Zariņš  Izskatīts MK un atlikts 
6.2.  TA-3499  Rīkojuma projekts "Par darba grupas izveidi saistībā ar valstij tieši vai netieši piederošajām kapitāla daļām sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Lattelecom" un sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas Mobilais Telefons""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  SAN-3526
 
Dienesta vajadzībām  Drošības policija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-3572  Par akciju sabiedrības "Parex banka" restrukturizācijas plāna ieviešanas gaitu  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  J.Pūce J.Pone I.Zalpētere V.Loginovs S.Jumīte K.Lore K.Āboliņš  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu